Την παραίτηση του από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Πειραιώς υπέβαλε στις 22.09.2016 ο κ. Ευτύχιος Βασιλάκης, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. όπως ανακοίνωσε σήμερα η τράπεζα.