Την ανάγκη δημιουργίας νέου μείγματος δημοσιονομικής προσαρμογής με επίκεντρο τις μεταρρυθμίσεις και μέτρα που θα θα εφαρμόζονται στο όριο της φοροδοτικής ικανότητας των πολιτών τονίζει ο Δρ. Νικόλαος Γεωργικόπουλος, Επισκέπτης Καθηγητής Έρευνας, Stern Business School - Παν. Νέας Υόρκης.

Τονίζει δε και την ανάγκη αναδιάρθρωσης του χρέους ως παράμετρο που θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη ξένων επενδυτών προς την χώρα μας