Τους βασικούς άξονες της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για "πραγματικά" δίκτυα νέας γενιάς παραγνωρίζει, σύμφωνα με τη Forthnet, η υπό διαβούλευση Πρόταση, καθώς οδηγεί σε εποχές μονοπωλίων, λειτουργεί ως τροχοπέδη στην εδραίωση συνθηκών ανταγωνισμού στην ελληνική αγορά και θα έχει μακροπρόθεσμα εξαιρετικά ζημιογόνες συνέπειες για την αγορά των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τον τελικό καταναλωτή και την εθνική οικονομία.

Μάλιστα όπως επισημαίνει η Forthnet, δεν έχει προηγηθεί της Πρότασης καμία μελέτη επιπτώσεων στην αγορά και στις επενδύσεις και δεν έχουν εξεταστεί όλα τα δυνατά σενάρια που θα οδηγούσαν σε αύξηση του ανταγωνισμού και άρα στο πασιφανές όφελος του καταναλωτή.

Η Forthnet στην τοποθέτησή της επί της διαβούλευσης της ΕΕΤΤ για την εισαγωγή της τεχνολογίας VDSL Vectoring στο μοναδικό δίκτυο τηλεπικοινωνιακής πρόσβασης στην χώρα, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι η συγκεκριμένη διαβούλευση όχι απλώς συντηρεί, αλλά προωθεί το μονοπώλιο στο δίκτυο πρόσβασης.

Και αυτό, την ώρα που όπως αποδεικνύεται από τα στοιχεία των Ευρωπαϊκών χωρών, η έλλειψη ανταγωνισμού σε επίπεδο υποδομών και η εξάρτηση των εναλλακτικών παρόχων από το δίκτυο του incumbent, επιδρά ανασταλτικά στην παροχή γρήγορης ευρυζωνικής πρόσβασης και ανάπτυξης τεχνολογικά "future proof” δικτύων όπως η οπτική ίνα στο σπίτι (FTTH).

Η χώρα μας, στην οποία υπάρχει μόνο ένα δίκτυο πρόσβασης, καταλαμβάνει την προτελευταία θέση στον βαθμό διείσδυσης της γρήγορης ευρυζωνικής πρόσβασης ανάμεσα στις 28 χώρες της ΕΕ και τελευταία στον ΟΟΣΑ στην πρόσβαση FTTH. Ως εκ τούτου, η ανάγκη ενίσχυσης του ανταγωνισμού στις υποδομές, καθίσταται κάτι παραπάνω από προφανής.

Στην ουσία με την πρόταση της ΕΕΤΤ, οι εναλλακτικοί πάροχοι καλούνται σε ένα "διαγωνισμό δημοπράτησης" περιοχών, ο οποίος δημιουργεί τοπικά μονοπώλια σε όλες τις τεχνολογίες τοπικού υποβρόγχου, και όχι μόνο στο VDSL Vectoring, και μάλιστα αφορά κυρίως περιοχές όπου δεν έχει υπάρξει καμία επένδυση έως τώρα, ούτε καν της τεχνολογίας VDSL. Την ίδια ώρα, ο μόνος κερδισμένος με εξασφαλισμένα έσοδα για κάθε ενεργή γραμμή, ανεξαρτήτως του "πλειοδότη" παρόχου στην συγκεκριμένη περιοχή, παραμένει ο κυρίαρχος πάροχος και κάτοχος του δικτύου χαλκού. Είναι απορίας άξιον, ότι ενώ στην ουσία πρόκειται για ένα "διαγωνισμό δημοπράτησης περιοχών", δεν υπάρχει καμία αναφορά σε τίμημα και άρα υπάρχει απώλεια εσόδων για το Ελληνικό Δημόσιο.

Για την προσέλκυση επενδύσεων και την υλοποίηση δικτύων υπερ-υψηλής χωρητικότητας απαιτείται η ενθάρρυνση των συν-επενδύσεων και των "wholesale only” σχημάτων, καθώς και η προσεκτικός σχεδιασμός των υπηρεσιών χονδρικής προκειμένου να εκλείψουν στρεβλώσεις όπως αυτές που αντιμετωπίζει η τηλεπικοινωνιακή αγορά σήμερα από τις πρακτικές του κυρίαρχου παρόχου, που συστηματικά και διαπιστωμένα εφαρμόζει πολιτικές διακριτικής μεταχείρισης υπέρ των λιανικών του πελατών και εις βάρος των πελατών των ανταγωνιστών του.