Η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή προέβη την 22/9/2016 μέσω του μέλους του Χ.Α. ΒΕΤΑ  ΑΧΕΠΕΥ, σε αγορά 946 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 2,61 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 2.469,06 ευρώ.