Της Αλεξάνδρας Γκίτση
 
Το νωρίτερο έως τις 30 Σεπτεμβρίου και το αργότερο μέχρι τις 7 Οκτωβρίου η Μαρινόπουλος πρόκειται να υποβάλει προς το δικαστήριο αίτηση για επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης με βάση το άρθρο 106 β&θ.

Βήμα το οποίο ανοίγει τον δρόμο για την ολοκλήρωση του μεγαλύτερου επιχειρηματικού deal διάσωσης επί ελληνικού εδάφους υπό την Σκλαβενίτης, αλλά και την παραίτηση της Μαρινόπουλος από την αίτηση υπαγωγής της στο άρθρο 99 που είχε καταθέσει στις αρχές Ιουλίου.

Βέβαια οι επόμενες ημέρες είναι κρίσιμες για έναν ακόμη λόγο. Σε αυτό το διάστημα, δηλαδή μέχρι την κατάθεση της αίτησης υπαγωγής στο άρθρο 106 β&θ που επικυρώνει επί της ουσίας την ανάληψη της εξυγίανσης της Μαρινόπουλος από τη Σκλαβενίτης, πρέπει το σχέδιο αυτό να λάβει το "πράσινο φως" τουλάχιστον από το 60% των πιστωτών της Μαρινόπουλος.

Για τον λόγο αυτό εδώ και λίγες ημέρες έχει ξεκινήσει να αποστέλλεται προς τους πιστωτές της αλυσίδας Μαρινόπουλος επιστολή από την PwC με την οποία επιδιώκεται η κατ’ αρχήν συμφωνία αυτών επί του σχεδίου. Μέσω της επιστολής στην οποία παρατίθενται βασικά σημεία του MoU που υπέγραψαν η Σκλαβενίτης, οι Τράπεζες και η Μαρινόπουλος στις 2 Σεπτεμβρίου και είχε αποκαλύψει το Capital.gr, ερωτώνται οι πιστωτές αν συμφωνούν ή διαφωνούν στη διαδικασία εξυγίανσης, αν συμφωνούν με τα υπόλοιπα που έχει η αλυσίδα προς αυτούς την 30η Ιουνίου και αν συναινούν στο "κούρεμα" των οφειλών κατά 50%. 

Σύμφωνα με άλλες πληροφορίες η εταιρεία φαίνεται να έχει "κλειδώσει" τη συναίνεση του 55% των προμηθευτών, παρ’ ότι οι τελευταίοι δεν έχουν στα χέρια τους την συμφωνία εξυγίανσης.

Η συναίνεση των προμηθευτών στο deal, αποτελεί ικανή και αναγκαία συνθήκη για να προχωρήσει η διαδικασία, να κατατεθεί η αίτηση στο δικαστήριο και να ξεκινήσει να υλοποιείται η συμφωνία άμεσα, ακόμη και από τις αρχές Δεκεμβρίου, υπό την αίρεση να εκδικαστεί άμεσα η υπόθεση (σ.σ. εκτιμάται εντός του Φθινοπώρου) και να εκδοθεί άμεσα η απόφαση από το δικαστήριο.

Και αν το δικαστικό κομμάτι της όλης υπόθεσης έχει πάρει ή για να είμαστε πιο ακριβείς θα πάρει τον δρόμο του μέσα στις επόμενες ημέρες με την κατάθεση τη συμφωνία εξυγίανσης, το δύσκολο κομμάτι υλοποίησης του όλου εγχειρήματος, υφίσταται και δεν είναι άλλο από το πόσο γρήγορα θα επιστρέψουν οι καταναλωτές. Αυτό το στοίχημα το έχει αναλάβει αποκλειστικά η αλυσίδα Σκλαβενίτης, η οποία αυτή τη στιγμή προχωρά με πολύ προσεκτικά βήματα στην αποκατάσταση της τροφοδοσίας του δικτύου της Μαρινόπουλος. 
"Κλείδωσε" το "κούρεμα" 50% και για οφειλές κάτω των 100.00 ευρώ

Εν τω μεταξύ τις τελευταίες ώρες οι πιστωτές της Μαρινόπουλος λαμβάνουν επιστολή με την οποία τους ζητείται να απαντήσουν έως τις 26 Σεπτεμβρίου εάν αποδέχονται κατ' αρχήν ή όχι τις βασικές κατευθύνσεις της συμφωνίας εξυγίανσης. Μέσω της επιστολής τους γνωστοποιείται πως το "κούρεμα” θα είναι 50% και θα αφορά ακόμη και τους πιστωτές εκείνους που έχουν υπόλοιπο μικρότερο των 100.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα στην επιστολή αναφέρεται πως σε περίπτωση έγκρισης της Συμφωνίας Εξυγίανσης, οι όροι διαγραφής των απαιτήσεων των πιστωτών (κούρεμα κατά 50%) θα ισχύσουν για όλους τους πιστωτές ανεξαιρέτως ύψους υπολοίπου. Ενώ σημειώνεται πως νομικοί και τεχνικοί λόγοι δεν κατέστησαν δυνατή την αρχική πρόθεση να καταβληθεί προσπάθεια για εξαίρεση των πιστωτών με υπόλοιπα κάτω των 100.000 ευρώ.

Σε άλλο σημείο της επιστολής αναφέρεται πως τα υπόλοιπα, έχουν προκύψει βάσει των ισοζυγίων 30/06/2016 των εταιρειών υπό εξυγίανση, ενώ αναφέρεται πως λόγω των πιεστικών χρονοδιαγραμμάτων για την ολοκλήρωση της συναλλαγής (σ.σ. ζητείται από τους πιστωτές να αποστείλουν υπογεγραμμένη τη δήλωση που περιλαμβάνεται στην επιστολή, είτε συναινούν είτε όχι σε αυτή, έως τις 26 Σεπτεμβρίου), δεν υπάρχουν περιθώρια προσαρμογής των υπολοίπων αυτών. Σε ότι αφορά την πληρωμή των υπολοίπων που θα μεταφερθούν στη νέα εταιρεία που θα δημιουργηθεί και τον πλήρη έλεγχο της οποίας θα έχει η Σκλαβενίτης και στην οποία θα περάσουν στοιχεία ενεργητικού και παθητικού τεσσάρων εταιρειών του ομίλου Μαρινόπουλου (Μαρινόπουλος Α.Ε, Ξυνός, Express M, Πειραϊκόν), θα γίνει αμέσως μετά την τελική απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου για την έγκριση της Συμφωνίας Εξυγίανσης και την προβλεπόμενη διαδικασία για την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Σε κάθε περίπτωση, βάσει των όρων του Μνημονίου Συνεννόησης αυτή η διαδικασία πρέπει να ολοκληρωθεί ως τις 14/02/2017, όπως σημειώνεται σε άλλο σημείο της επιστολής.

Σε περίπτωση που υπάρχει συμφωνία factoring χωρίς αναγωγή (non-recourse) το υπόλοιπό δεν κουρεύεται και επομένως ως μη θιγόμενος δεν απαιτείται η συναίνεσή της εταιρείας. Αν η συμφωνία factoring είναι με αναγωγή (recourse) τότε ισχύουν οι ίδιοι όροι διαγραφής (δηλ. κούρεμα 50%) και επομένως χρειάζεται η συναίνεσή.

Σχετικά με το φορολογικό σκέλος στην επιστολή αναφέρεται πως υπάρχει γνωμοδότηση από φορολογικό σύμβουλο ότι τα ποσά απαιτήσεων που διαγράφονται από τους πιστωτές στο πλαίσιο συμφωνία εξυγίανσης που επικυρώνεται από το πτωχευτικό δικαστήριο σύμφωνα με το έκτο Κεφάλαιο του Πτωχευτικού Κώδικα εκπίπτουν φορολογικά χωρίς να εξαρτάται η έκπτωση αυτή από τυχόν συναίνεση ή μη στη συμφωνία εξυγίανσης – ωστόσο αυτό θα πρέπει να επιβεβαιωθεί από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές.

Αξίζει τέλος να αναφέρουμε πως στην επιστολή που έχουν στα χέρια τους αρκετοί προμηθευτές της Μαρινόπουλος, αναφέρεται πως στο χρονικό διάστημα 26/9-28/9, η τελική μορφή της Συμφωνίας Εξυγίανσης όπως θα έχει υπογραφή από τα συμβαλλόμενα μέρη θα έχει αναρτηθεί σε ασφαλή ιστοσελίδα.

Σημειώνεται επίσης πως όσοι συναινούν στις βασικές αρχές της Συμφωνίας Εξυγίανσης, θα τους αποσταλεί ηλεκτρονικό μήνυμα το οποίο θα τους καλεί να ενημερωθούν αναλυτικά για την τελική μορφή της συμφωνίας και στη συνέχεια να προσέλθουν σε συγκεκριμένο χρόνο και τόπο για την υπογραφή της, όπως αυτό απαιτείται από τον νόμο, ώστε να είναι δυνατή η υποβολή των συμφωνιών εξυγίανσης ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου ως τις 30/9/2016.