Τέσσερα πακέτα για συνολικά 18,81 εκατ. warrants της Τρ. Πειραιώς πραγματοποιήθηκαν στο Χ.Α. σε τιμές 0,40 και 0,41 ευρώ ανά warrant.

Συγκεκριμένα, δύο πακέτα για 16.964.050 warrants μεταβιβάστηκαν στην τιμή των 0,41 ευρώ, ενώ δύο ακόμα πακέτα για 1.850.000 warrants μεταβιβάστηκαν στην τιμή των 0,40 ευρώ.

Η συνολική αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε σε 7.670.261 ευρώ.