Οι επιτυχείς μεταβιβάσεις επιχειρήσεων σε νεότερα στελέχη ή μέλη του οικογενειακού τους περιβάλλοντος αγγίζουν μόλις το 3% στην Ελλάδα με αποτέλεσμα 15.000- 20.000 επιχειρήσεις το χρόνο να οδηγούνται σε λουκέτο, χάνοντας το κεφαλαίο, την τεχνογνωσία, το πελατολόγιο και το χώρο λειτουργίας τους. Τα προβλήματα για τη μεταβίβαση σε συγγενικά πρόσωπα είναι κυρίως ψυχολογικά, τεχνικά, νομικά και διοικητικά, ενώ για τη βελτίωση των παραπάνω αριθμών απαιτείται η δημιουργία βάσης δεδομένων για την αγορά ή τη μεταβίβαση επιχειρήσεων, αλλά και η θέσπιση χρηματοδοτικών εργαλείων.

Αυτά προέκυψαν από το 1ο Διαπεριφερειακό Σεμινάριο, που διοργανώθηκε από το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας στο πλαίσιο της υλοποίησης του διακρατικού έργου «Transfer Of Knowledge - Transfer Of Human Capital» (acronym TOK-TOC), συγχρηματοδοτούμενου από το πρόγραμμα INTERREG IVC. 

Στόχος του σεμιναρίου ήταν να παράσχει χρήσιμες πληροφορίες στους βιοτέχνες για τη διαδοχή και μεταβίβαση των επιχειρήσεών τους σε νεότερα στελέχη ή μέλη του οικογενειακού τους περιβάλλοντος, καθώς παρατηρούνται φαινόμενα υψηλών ποσοστών διακοπής αυτών των επιχειρήσεων λίγο μετά τη μεταβίβαση. Το ΒΕΑ μέσω του έργου TOK-TOC αναζητά λύσεις για την προστασία και τη συνέχεια της αλλαγής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, σε συνεργασία με άλλους 5 ευρωπαϊκούς φορείς.

Ο πρόεδρος του ΒΕΑ, Π. Ραβάνης, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του παρουσίασε την πορεία του προγράμματος, αλλά και τις επόμενες δράσεις που αναμένεται να υλοποιηθούν το προσεχές διάστημα. Μάλιστα επισήμανε ότι ήδη έχουν δρομολογηθεί δράσεις προς υλοποίηση μεγάλου μέρους των πακέτων εργασίας, που αφορούν την επόμενη προγραμματική περίοδο του έργου. Ειδικότερα, αυτές οι ενέργειες αφορούν τη λειτουργία της ιστοσελίδας η οποία θα παρέχει πληροφόρηση στην Ελλάδα και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες στον τομέα μεταβίβασης των επιχειρήσεων, καθώς και τη συγγραφή του εγχειριδίου καλών πρακτικών και την προετοιμασία του μοντέλου μέσω του οποίου θα δοθούν απαντήσεις σε ερωτήματα όπως: 

- εάν θα πρέπει να δοθούν αυξημένα κίνητρα από την Πολιτεία για την υποστήριξη της μεταβίβασης επιχειρήσεων
- εάν θα πρέπει να υποστηριχθεί και οργανωθεί η διεξαγωγή σεμιναρίων ειδικά για αυτό τον σκοπό.

Στο συνέδριο μίλησε η δρ Αριστέα Σινανιώτη-Μαρούδη, αναπληρώτρια καθηγήτρια Εμπορικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, η οποία παρουσίασε το νομικό πλαίσιο βάσει του οποίου μπορεί να μεταβιβαστεί μια επιχείρηση, ενώ τις συνέπειες των αποτυχημένων μεταβιβάσεων στη χώρα μας επισήμανε ο δρ Οδυσσέας Κατσαΐτης, καθηγητής, οικονομολόγος και πρόεδρος Τμήματος Οικονομικών στο Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος. 

Το ολλανδικό μοντέλο μεταβίβασης επιχειρήσεων παρουσίασε ο δρ Παύλος Μασούρος νομικός, επίσημος εκπρόσωπος του Ελληνο-Ολλανδικού Συνδέσμου, όπου και εκεί 99% των επιχειρηματιών είναι μικρομεσαίοι. Η Ολλανδία, όπου το 99% των επιχειρηματιών είναι μικρομεσαίοι, προχώρησε στη σύσταση Επιτροπής περί της μεταβίβασης μικρομεσαίων επιχειρήσεων (94/1069/ΕΚ), με στόχο τη διευκόλυνση μετατροπής του εταιρικού τύπου προ της μεταβίβασης της επιχείρησης, μείωση φόρων κληρονομιάς και δωρεάς και τη φορολογική διευκόλυνση για τη μεταβίβαση της επιχείρησης σε τρίτους. Μάλιστα, ο κ. Μασούρος επισήμανε ότι κάτι ανάλογο θα έπρεπε να γίνει και στη χώρα μας, προκειμένου να διατηρηθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να τονωθεί η ανάπτυξη.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ