Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 10-Ιουλ-2018 13:22

  Θ. Μητράκος (ΤτΕ): Μεγάλη πρόκληση για τις συνεταιριστικές τράπεζες τα υψηλά NPEs

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου
  Θ. Μητράκος (ΤτΕ): Μεγάλη πρόκληση για τις συνεταιριστικές τράπεζες τα υψηλά NPEs

  ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 16:28

  Παρά τις αδυναμίες που παραμένουν και πρέπει να αντιμετωπιστούν μέσω περαιτέρω ενίσχυσης της κεφαλαιακής τους βάσης και της οργανωτικής τους δομής, οι συνεταιριστικές τράπεζες μπορούν να στηρίξουν την ελληνική Οικονομία με τρόπο επωφελή για τους μεριδιούχους και τους πελάτες τους, αλλά και για τις τοπικές οικονομίες και την κοινωνία. Την εκτίμηση αυτή έκανε ο υποδιοικητής της ΤτΕ, Θεόδωρος Μητράκος, μιλώντας σήμερα στο Συνέδριο της Ένωσης Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος, με θέμα "Οι Συνεταιριστικές Τράπεζας στη νέα εποχή".

  Αν και οι οικονομικές συνθήκες έχουν βελτιωθεί σημαντικά, είπε ο κ. Μητράκος, δεν είχαν ανάλογη επίδραση και στα μεγέθη των συνεταιριστικών τραπεζών, οι οποίες παραμένουν ευάλωτες σε σημαντικές προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουν. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι συνεταιριστικές τράπεζες κατηγοριοποιούνται στις κλίμακες μεσαίου-υψηλού και υψηλού κινδύνου επί τη βάσει της μεθοδολογίας για την εποπτική διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης (άρθρα 89 και 90 του ν. 4261/2014). 

  Οι βασικοί δείκτες κερδοφορίας έχουν επηρεαστεί αρνητικά από την πολυετή ύφεση και παραμένουν αδύναμοι, με μόνο τρεις από τις εννέα συνεταιριστικές τράπεζες να εμφανίζουν κέρδη στο πρώτο τρίμηνο του 2018. Η εξέλιξη αυτή, σε συνδυασμό με τη μέτρια διαχείριση στον τομέα του κόστους, διατηρεί το δείκτη αποτελεσματικότητας (έξοδα προς έσοδα) σε υψηλό επίπεδο. Με εξαίρεση μία τράπεζα, της οποίας ο δείκτης κυμαίνεται περίπου στο 51%, στις υπόλοιπες ο δείκτης ξεπερνά το 68%, εμφανίζοντας σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ των επιμέρους τραπεζών και ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα για τις συνεταιριστικές του Βορρά, όταν το μέσο επίπεδο των εμπορικών τραπεζών διαμορφώνεται περίπου στο 56%. 

  Όπως τόνισε ο υποδιοικητής της ΤτΕ, τα δεδομένα είναι πιο ανησυχητικά όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο, όπου παραμένει η αδυναμία των περισσότερων συνεταιριστικών τραπεζών να διαχειριστούν τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματά τους, ιδίως μέσω εσωτερικής διαχείρισης. Η αδυναμία αυτή αντανακλάται και στη δυσκολία που εμφανίζουν οι περισσότερες εκ των συνεταιριστικών τραπεζών να επιτύχουν τους στόχους που έχουν θέσει για θεραπεία και περιορισμό της εισροής νέων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, παρά το γεγονός ότι οι στόχοι που τίθενται είναι γενικά λιγότερο φιλόδοξοι από εκείνους των συστημικών εμπορικών τραπεζών. 

  Ως εκ τούτου, οι σχετικοί δείκτες καθυστερήσεων (NPEs περίπου 59% κατά μέσο όρο) και κάλυψης από προβλέψεις (περίπου 42%) διαμορφώνονται σε δυσμενέστερα επίπεδα από τα μέσα επίπεδα του τραπεζικού κλάδου (48,5% και 49% αντίστοιχα για τις καθυστερήσεις και την κάλυψη). 

  Σε όρους κεφαλαιακής επάρκειας, οι σχετικοί δείκτες των συνεταιριστικών τραπεζών υστερούν κατά περίπου πέντε ποσοστιαίες μονάδες, με βάση προσωρινά στοιχεία, σε σύγκριση με τις εμπορικές τράπεζες.

  "Με την κατάλληλη εταιρική διακυβέρνηση για την αντιμετώπιση των σημερινών προκλήσεων, ο στόχος της οικονομικής αποδοτικότητας για τις συνεταιριστικές τράπεζες αποκτά πρωταρχική σημασία, οδηγώντας σε μια αναζήτηση για οικονομίες κλίμακας με στόχο τη μείωση του λειτουργικού κόστους, για βελτίωση των εσωτερικών διαδικασιών, δομών και λειτουργιών, μέσω και της πιο αποτελεσματικής αξιοποίησης των ανθρώπινων πόρων και της καλύτερης στελέχωσης των διαφόρων επιτροπών, για αύξηση της πελατειακής βάσης, ανάπτυξη νέων προϊόντων και δυνητική επέκταση σε νέες αγορές", ανέφερε ο κ. Μητράκος. 

  Σε αυτή την κατεύθυνση συμβάλλουν, όπως είπε, και διαδικασίες ενοποίησης και σχηματισμού δικτύων, όπως έγινε πρόσφατα μεταξύ των τεσσάρων συνεταιριστικών του ελληνικού Βορρά (Δράμας-Έβρου και Σερρών-Πιερίας). Αυτό δεν σημαίνει ότι οι συνενώσεις πρέπει να γίνουν αυτοσκοπός και υπό την πίεση των κεφαλαιακών αναγκών, αλλά ως επιχειρηματικές αποφάσεις νέων οικονομικών συνεργειών και εξοικονόμησης κόστους. 

  Ο υποδιοικητής της ΤτΕ σχολίασε θετικά το γεγονός ότι ορισμένες συνεταιριστικές τράπεζες ήδη δραστηριοποιούνται ενεργά προς την κατεύθυνση της αύξησης των χρηματοδοτήσεών τους στις τοπικές κοινωνίες, έχοντας υπογράψει συνεργασίες με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, αλλά και συμμετέχοντας σε ευρωπαϊκά δίκτυα που υποστηρίζουν την πρόσβαση σε πιστώσεις ή εγγυήσεις για επιχειρήσεις της κοινωνικής οικονομίας. Όπως τόνισε, η επιτυχής δραστηριοποίηση των συνεταιριστικών τραπεζών σε νέες χρηματοδοτήσεις απαιτεί τη χρηματοοικονομική και κεφαλαιακή τους θωράκιση, ζήτημα κομβικό όχι μόνο για εποπτικούς λόγους, αλλά και για την εδραίωση συνεργασίας με ευρωπαϊκούς φορείς. 

  Η ανάπτυξη συνεργασιών με όρους αύξησης των πηγών εσόδων, διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων τους και περιορισμού στο κόστος λειτουργίας είναι επίσης κομβικής σημασίας. Οι τεχνολογικές τους υποδομές, παρά τις σοβαρές προσπάθειες που έγιναν για τη βελτίωσή τους, είναι αναγκαίο να ενισχυθούν τόσο για την καλύτερη διαχείριση των κινδύνων όσο και για την προσαρμογή στις απαιτήσεις εποπτικής παρακολούθησης. Απαιτείται συνεπώς – τόνισε ο κ. Μητράκος - περαιτέρω ενίσχυση του ρόλου των Μονάδων Διαχείρισης Κινδύνων και Εσωτερικού Ελέγχου, εξέλιξη που θα συμβάλει θετικά στη βελτίωση των πρακτικών αξιολόγησης και διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου, στην ορθή παρακολούθηση των δανειακών φακέλων, αλλά και στη διαδικασία διενέργειας ρυθμίσεων. 

  Τα μεγέθη

  Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Συνεταιριστικών Τραπεζών (που αφορούν το 2016), το μερίδιο αγοράς σε δάνεια και καταθέσεις ανέρχεται σε περίπου 20% του συνόλου της τραπεζικής δραστηριότητας, με το αντίστοιχο ποσοστό σε ορισμένες χώρες να προσεγγίζει ή και να ξεπερνάει το 30%. Το χαμηλότερο ποσοστό μεταξύ των χωρών, περίπου 1%, παρατηρείται στην περίπτωση της Ελλάδος. Συνολικά, το ενεργητικό των συνεταιριστικών τραπεζών στην Ευρώπη ξεπερνά τα 7 τρισ. ευρώ, με τις χορηγήσεις να ανέρχονται σε περίπου 4,1 τρισ. ευρώ και τις καταθέσεις σε περίπου 3,6 τρισ. ευρώ. Οι πελάτες των συνεταιριστικών τραπεζών σε ευρωπαϊκό επίπεδο ανέρχονται σε περίπου 210 εκατομμύρια, οι οποίοι εξυπηρετούνται από περίπου 733 χιλιάδες υπαλλήλους και 58 χιλιάδες υποκαταστήματα.

  Αντίθετα, στην Ελλάδα, οι εννέα συνεταιριστικές τράπεζες που λειτουργούν σήμερα μέσω ενός δικτύου 85 καταστημάτων, προσφέροντας κυρίως τις βασικές τραπεζικές εργασίες (καταθέσεις-χορηγήσεις) σε πολύ μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις της τοπικής αγοράς, είναι μικρού μεγέθους και κατέχουν μόλις το 1% της αγοράς πιστώσεων, με συνολικές χορηγήσεις (μετά από προβλέψεις) περίπου 2 δισ. ευρώ το Μάρτιο του 2018. Αντιστοίχως μικρά είναι και τα υπόλοιπα βασικά τους μεγέθη. Ενδεικτικά, το Μάρτιο του 2018 το σύνολο του ενεργητικού τους ανερχόταν σε 2,6 δισ. ευρώ, οι καταθέσεις σε 2,1 δισ. ευρώ και τα εποπτικά ίδια κεφάλαια σε 260 περίπου εκατ. ευρώ. Ο αριθμός των συνεταίρων-μεριδιούχων έφτασε τις 173 χιλ. και η απασχόληση στον κλάδο τα 905 άτομα.

  Νέες προκλήσεις για το πιστωτικό σύστημα

  Τις εργασίες του Συνεδρίου της ΕΣΤΕ χαιρέτισε ο υπουργός Οικονομίας & Ανάπτυξης κ. Γιάννης Δραγασάκης, ο οποίος χαρακτήρισε ευκαιρία για τη χώρα χαρακτήρισε την τρέχουσα συγκυρία. Ο κ. Δραγασάκης χαρακτήρισε ειδικότερα ως ένα καινούριο οικοσύστημα τον προνομιακό χώρο που δημιουργείται στις συνεταιριστικές τράπεζες, μέσα από την ανάδειξη ειδικών χρηματοδοτικών εργαλείων, τη διαμόρφωση σχημάτων παροχής μικροπιστώσεων, τη συγκρότηση ενεργειακών κοινοτήτων, την εκμετάλλευση αναπτυξιακών πόρων.

  Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης αναφέρθηκε σε επικείμενη νομοθετική ρύθμιση ώστε η κατάθεση των αποθεματικών των τραπεζών στην ΤτΕ να μην απειλεί την ευστάθεια του τραπεζικού συστήματος, κάτι που θα αποτελέσει πρόνοια για τη ρευστότητα μικρότερων συνεταιριστικών τραπεζών.

  "Δική μας πεποίθηση είναι ότι οι συνεταιριστικές μορφές οργάνωσης της κοινωνίας όχι μόνο δεν είναι υπολείμματα του παρελθόντος, αλλά συνιστούν πρόδρομες μορφές οργάνωσης του μέλλοντος", κατέληξε ο κ. Δραγασάκης.

  Στις νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζει το πιστωτικό σύστημα στο σύνολό του και ιδιαίτερα οι συνεταιριστικές τράπεζες αναφέρθηκε ο κ. Νίκος Μυρτάκης, Πρόεδρος της Ένωσης Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος και Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας.

  Όπως τόνισε ο κ. Μυρτάκης η έξοδος της χώρας από τη μνημονιακή περίοδο βρίσκει τα συνεταιριστικά πιστωτικά ιδρύματα να υλοποιούν ένα σχέδιο ανάπτυξης που προβλέπει: α. Την ολοκλήρωση των συγχωνεύσεων τεσσάρων Συνεταιριστικών Τραπεζών, που θα βοηθήσει στην ανταγωνιστικότητα του κλάδου. β. Την υλοποίηση αυξήσεων κεφαλαίου που εξυπηρετεί το διπλό στόχο ανάπτυξης και εξυγίανσης. γ. Τη δραστική μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων με αναδιοργάνωση και αξιοποίηση του θεσμικού πλαισίου. δ. Την αναβάθμιση και διεύρυνση των συνεργειών μεταξύ των Συνεταιριστικών Τραπεζών σε θέματα ηλεκτρονικής τραπεζικής, κοινών συστημάτων, κανονιστικής συμμόρφωσης και κοινών υπηρεσιών.

  Όλα τα παραπάνω όπως είπε ο κ. Μυρτάκης υπηρετούν το στόχο της απελευθέρωσης πόρων ώστε αυτοί να διοχετευτούν στη χρηματοδότηση της τοπικής οικονομίας με αξιοποίηση και των πόρων ευρωπαϊκών και εθνικών χρηματοδοτικών φορέων.

  Πιο πολύ παρά ποτέ διαπιστώνεται η ανάγκη ύπαρξης των συνεταιριστικών τραπεζών με στόχο τη χρηματοδότηση της τοπικής οικονομίας επεσήμανε ο κ. Hervé Guider, γενικός διευθυντής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Συνεταιριστικών Τραπεζών. Ένα σημαντικό τετράπτυχο όπως ο ίδιος διαπίστωσε καθορίζει τις εξελίξεις στα συνεταιριστικά τραπεζικά ιδρύματα.

  -    Η εξέλιξη της τεχνολογίας που περιλαμβάνει την επέκταση στην ψηφιακή εποχή,

  -   Ένα περιβάλλον αλληλεπίδρασης μεταξύ των συγκεκριμένων τραπεζών και των πελατών τους που καθορίζεται από τις ανάγκες των τελευταίων.

  -     Οι βασικοί κανονισμοί που λειτουργούν με την προοπτική προστασίας του πελάτη όπως η MIFID και η PSD2.

  -  Οι υπηρεσίες Fintechs που συχνά λειτουργούν σε ένα περιβάλλον ανταγωνιστικό και με τις οποίες οι τράπεζες πρέπει να προσαρμοστούν, να τις υιοθετήσουν και να τις εκμεταλλευτούν.

  Χαιρετισμό στο Συνέδριο της ΕΣΤΕ απηύθηκε ο κ. Thierry Jeantet, πρόεδρος του Διεθνούς Φόρουμ της Κοινωνικής Οικονομίας και Αλληλεγγύης (SSE FI).

  Στην ανάγκη χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στην αποφυγή αποκλεισμών από το πιστωτικό σύστημα των μικρότερων επιχειρηματικών μονάδων και στην προώθηση της συνοχής και της κοινωνικής αλληλεγγύης αναφέρθηκαν στο συνέδριο οι κ. κ. Βασίλης Κορκίδης πρόεδρος της ΕΣΕΕ και Γεώργιος Καββαθάς πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ.

  Στην Αναπτυξιακή Τράπεζα και το ρόλο του ΕΤΕΑΝ αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ΕΤΕΑΝ κ. Αντώνης Γεωργακάκης, ενώ στην περιφερειακή ανάπτυξη και το ρόλο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Ταμείου κ. Κωνσταντίνος Βαρλαμίτης.

  Στα χρηματοδοτικά εργαλεία της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 επικεντρώθηκε η ομιλία της κ. Κυριακής Μανωλοπούλου από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης ΕΣΠΑ.

  Χαιρετισμούς απηύθυναν οι εκπρόσωποι των κομμάτων για λογαριασμό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης ο κ. Θανάσης Μπούρας βουλευτής από τον τομέα Ανάπτυξης της ΝΔ και ο κ. Μιχάλης Τζελέπης Βουλευτής από το ΚΙΝΑΛ.

  To Συνέδριο ολοκληρώθηκε με στρογγυλό τραπέζι για τις στρατηγικές κατευθύνσεις της επόμενης μέρας, στο οποίο μετείχαν εκτός του κ. Μυρτάκη οι κκ. Μιχάλης Μαρακάκης, Α΄ Αντιπρόεδρος ΕΣΤΕ και Πρόεδρος Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων, Αναστάσιος Λάππας, Β΄ Αντιπρόεδρος ΕΣΤΕ και Πρόεδρος Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας, Κωνσταντίνος Ζωνίδης Γραμματέας ΕΣΤΕ και Πρόεδρος Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου και Γεώργιος Μπούκης Ταμίας ΕΣΤΕ και Πρόεδρος Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας.

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων