Συνεχης ενημερωση

  Τετάρτη, 04-Απρ-2018 08:07

  Τι σχεδιάζει το υπερταμείο για τις κρατικές εταιρείες

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου
  Τι σχεδιάζει το υπερταμείο για τις κρατικές εταιρείες

  Του Δημήτρη Δελεβέγκου

  Σειρά διαρθρωτικών αλλαγών προβλέπει το Στρατηγικό Σχέδιο της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ Α.Ε.) για τις πλειοψηφικές και μειοψηφικές συμμετοχές κρατικών εταιρειών που έχουν μεταφερθεί στο φορέα, ο οποίος έχει ως σκοπό την αύξηση της αξίας τους. Οι πιο βασικές συμμετοχές του χαρτοφυλακίου της εταιρείας αφορούν την ενέργεια (ΔΕΗ), την ύδρευση (ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ), τις αστικές συγκοινωνίες (ΟΑΣΑ και τις θυγατρικές του), τα ΕΛΤΑ και την Ανώνυμη Εταιρεία Διώρυγος Κορίνθου.

  Ποιοι είναι οι κύριοι άξονες στρατηγικής για κάθε επιχείρηση;

  Ύδρευση

  Για την ΕΥΔΑΠ, η εφαρμογή κρίσιμων παρεμβάσεων στο δίκτυο για αποφυγή επαναλαμβανόμενων κοστοβόρων βλαβών, η μείωση των απωλειών νερού και η εφαρμογή επενδυτικού σχεδίου για το διάστημα 2017-2021 με πρόβλεψη για επενδύσεις ύψους από 601 (σενάριο εκπτώσεων) έως 952 εκατ. ευρώ (σενάριο χωρίς εκπτώσεις). Η εταιρεία απασχολεί 2.297 άτομα.

  Για την ΕΥΑΘ, η επέκταση της υφιστάμενης εγκατάστασης επεξεργασίας νερού Θεσσαλονίκης προκειμένου να διασφαλιστεί η παροχή επιπλέον ποσοτήτων νερού 150.000 m3/ημέρα για τους σκοπούς ανάπτυξης του δικτύου ύδρευσης. Η αναβάθμιση του συστήματος ύδρευσης και αποχέτευσης με σειρά νέων υδραυλικών έργων και εκσυγχρονισμός του υφιστάμενου δικτύου, ο εκσυγχρονισμός του συστήματος υδρομέτρησης με νέους, αυτοματοποιημένης ανάγνωσης υδρομετρητές, η συντήρηση και τμηματική αποκατάσταση υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης και η αναβάθμιση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και της λειτουργίας αντλιοστασίων ύδρευσης και αποχέτευσης για την αύξηση της αποδοτικότητάς τους και τη μείωση του κόστους λειτουργίας και συντήρησης. Το επενδυτικό σχέδιο της βορειοελλαδίτικης εταιρείας ύδρευσης, ύψους 166 εκατ. ευρώ, προβλέπει την υλοποίηση επενδύσεων λειτουργίας υφιστάμενου συστήματος, εξορθολογισμού και επέκτασης, όπως και για την παρακολούθηση του υδραγωγείου Αραβησσού.

  Προβλέπονται ακόμη επενδύσεις ύψους 7 εκατ. ευρώ για τη βελτίωση του δικτύου ύδρευσης, 19 εκατ. ευρώ για τη βελτίωση των υποδομών του δικτύου αποχέτευσης, όπως και 16 εκατ. ευρώ για την επέκταση του δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης σε νέες περιοχές. Έχουν ακόμη προγραμματιστεί επενδύσεις 13 εκατ. ευρώ για σκοπούς περιβαλλοντικής προστασίας, 6 εκατ. ευρώ για την προστασία του Θερμαϊκού κόλπου και 3,8 εκατ. ευρώ για την καλύτερη διάθεση της ιλύος.

  Ωστόσο, η νέα μέθοδος τιμολόγησης υπηρεσιών αναμένεται να φέρει αλλαγές στα έσοδα και την κερδοφορία, καθώς τα δύο αυτά μεγέθη θα  εξαρτώνται κατά μεγάλο μέρος από τα πάγια και το λειτουργικό κόστος του κάθε παρόχου. Σύμφωνα με την ΚΥΑ 135275/2017, μέσα στο πρώτο εξάμηνο προβλέπεται η κατάρτιση τιμολογίων που θα περιλαμβάνουν το χρηματοοικονομικό κόστος, το περιβαλλοντικό κόστος και το κόστος πόρου (νερού). Η ΕΥΑΘ απασχολεί 221 εργαζόμενους.

  Μεταφορές

  Για τον ΟΑΣΑ, προβλέπεται θεσμικά η δυνατότητα κάλυψης λειτουργικού ελλείμματος μέσω επιδότησης, σε ποσό ίσο με το 40% του λειτουργικού κόστους (προ αποσβέσεων) και επιχορήγησης επενδυτικών προγραμμάτων των εταιρειών του ομίλου. Όπως αναφέρεται, η τηλεματική και το ηλεκτρονικό εισιτήριο, αποτελούν πυλώνες της "νέας εποχής” των αστικών συγκοινωνιών.  Ο ΟΑΣΑ απασχολεί 7.962 άτομα βάσει στοιχείων του 2015.

  Η θυγατρική εταιρεία ΣΤΑΣΥ (μετρό, τραμ, ηλεκτρικός σιδηρόδρομος) αντιμετωπίζει προβλήματα ρευστότητας και διαθέτει αυξανόμενες βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, όπως αναφέρει η ΕΕΣΥΠ. Επίσης, τα πιο σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει,  σχετίζονται με το κόστος λειτουργίας και συντήρησης, όπως και το κόστος προσωπικού και ηλεκτρικού ρεύματος σε σχέση με τα λειτουργικά έσοδα. Όσον αφορά τα έσοδα, καταγράφεται μεγάλη μείωση, ενώ η υφιστάμενη πολιτική κομίστρου και το μηδενικό επίπεδο επιδοτήσεων δεν ισοσκελίζουν τις δαπάνες (ζημία). Επίσης, πέραν του κομίστρου, από άλλες πηγές τα έσοδα είναι περιορισμένα, ενώ οι κρατικές επιδόσεις που κατανέμονται στη ΣΤΑΣΥ από τον ΟΑΣΑ, είναι μηδενικές από το 2013.

  Με στόχο της διασφάλισης της βιωσιμότητας, βραχυπρόθεσμα, θα πρέπει να παταχθεί η εισιτηριοδιαφυγή, να υπάρξει στοχευμένη αναθεώρηση της τιμολογιακής πολιτικής για το υφιστάμενο μείγμα προϊόντων κομίστρου και να μειωθεί το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος και άλλες δαπάνες. Η ΣΤΑΣΥ απασχολεί συνολικά 2.562 άτομα.

  Στην ΟΣΥ (λεωφορεία, τρόλεϊ), οι εισπράξεις από πωλήσεις εισιτηρίων βαίνουν μειούμενες, η  εισιτηριοδιαφυγή είναι υψηλή, ενώ η εξάρτηση από τις κρατικές επιδοτήσεις είναι μεγάλη. Η εταιρεία έχει σοβαρά προβλήματα ρευστότητας, αυξημένες βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, στερείται πόρων, ενώ είναι αναγκαία η ανανέωση  οχημάτων υψηλής παλαιότητας με νέα "πράσινης" τεχνολογίας οχήματα.

  Ως εκ τούτου, θα πρέπει να αναδιαρθρωθεί το δίκτυο των μέσων οδικής τροχιάς με κορμό τα μέσα σταθερής τροχιάς και τις επικείμενες επεκτάσεις τους, να μετεγκατασταθεί το αμαξοστάσιο από το Ελληνικό και τα έσοδα από κόμιστρο να καλύψουν το λειτουργικό κόστος. Η ΟΣΥ απασχολεί 5.166 εργαζόμενους από τους οποίους το 24% είναι άνω των 50 ετών, κάτι που θεωρείται παθογένεια, σύμφωνα με την ΕΕΣΥΠ.

  Τα ΕΛΤΑ, που διαθέτουν προσωπικό 6.418 εργαζομένων, "υποφέρουν” από δραστική συρρίκνωση εσόδων, ενώ η βιωσιμότητα διατηρήθηκε λόγω σημαντικών περικοπών του μισθολογικού κόστους που εκτιμάται σε περίπου 41% από το 2010. Οι ταμειακές ροές είναι αρνητικές και για να επιτευχθεί η βιωσιμότητα απαιτείται και η αύξηση του δανεισμού. Ακόμη, τα ΕΛΤΑ αδυνατούν ακόμη να διαχειριστούν την περαιτέρω απώλεια πελατών και όγκου έργου, εξαρτώνται από μεγάλους πελάτες με εξαιρετικά χαμηλά περιθώρια κερδοφορίας και έχουν χαμηλή διείσδυση στο δέμα και courrier όταν οι μεγαλύτεροι παίκτες είναι εγχώριοι και όχι διεθνείς/ πολυεθνικές εταιρείες.

  Η είσπραξη απαιτήσεων από το Ελληνικό Δημόσιο, η βελτιστοποίηση απασχολούμενου κεφαλαίου, η επανεξέταση μισθολογικού κόστους / αριθμού εποχικών υπαλλήλων, ο σχεδιασμός προγράμματος εθελούσιας εξόδου, η ολοκλήρωση υλοποίησης υπηρεσίας Express με στόχευση στη μαζική αγορά Courier-Express-Parcels (CEP) και η βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών αποτελούν, μεταξύ άλλων, τα μέτρα που θα πρέπει  να ληφθούν.

  Η Ανώνυμος Εταιρεία Διώρυγος Κορίνθου, που απασχολεί 67 άτομα προσωπικό (στοιχεία 2016),καταγράφει σταθεροποίηση εσόδων, ενώ φαίνεται πως έχει αρχίσει και συσσωρεύει κεφάλαια για όποιες επενδύσεις μπορεί να χρειαστεί και μπορεί να καλύψει με ιδίους πόρους. 

  Η βιωσιμότητά της εξαρτάται από την ικανότητα της να παρέχει ταχύ και ασφαλές πέρασμα στα διερχόμενα πλοία. Για να το επιτύχει αυτό χρειάζεται συντήρηση της διώρυγας από πλευράς βάθους και τοιχωμάτων που θα οδηγήσει στην εξυπηρέτηση μεγαλύτερης γκάμας πλοίων, καθώς και στην ύπαρξη αξιόπλοων ρυμουλκών που θα εξυπηρετούν τα ρυμουλκόμενα πλοία. Θα πρέπει, σύμφωνα με την ΕΕΣΥΠ, να βελτιστοποιήσει την εμπορική πολιτική της, να υλοποιήσει εργασίες εκβάθυνσης και συντήρησης και να προχωρήσει στην μακροχρόνια παραχώρηση των ακινήτων της.

  dimitris.delevegos@capital.gr

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων