Συνεχης ενημερωση

  Κυριακή, 13-Αυγ-2017 09:36

  Εξωδικαστικός: Πάνω από 90.000 είδαν την πλατφόρμα και… απήλθαν

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου
  Εξωδικαστικός: Πάνω από 90.000 είδαν την πλατφόρμα και… απήλθαν

  Της Νένας Μαλλιάρα

  Συνωστισμό, λόγω σύγχυσης για το ποιους πραγματικά αφορά, δημιουργούν στην πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού οι πάσης φύσεως χρεωμένοι, σπεύδοντας σε αυτήν ως άλλη... κολυμβήθρα του Σιλωάμ. Πριν καλά-  καλά κλείσει μία εβδομάδα στον αέρα, η πλατφόρμα είχε δεχτεί πάνω από 90.000 κλικ, εκ των οποίων πάνω από τα μισά προέρχονταν από συνταξιούχους, ανέργους ή άλλες κατηγορίες υπερχρεωμένων πολιτών, οι οποίοι παραπέμφθηκαν σε άλλους νόμους και λύσεις που τους αφορούν.  Όσο για τις επιχειρήσεις, οι μισές "κολλάνε" στο δεύτερο βήμα της διαδικασίας που αφορά την επιλεξιμότητά τους.

  Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Φώτης Κουρμούσης, τονίζει καταρχάς στο "Κ" ότι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δηλώνουν όλα τα χρέη που έχουν κατά την υποβολή της αίτησης (και όχι μέχρι μία συγκεκριμένη ημερομηνία), έτσι ώστε να επιτύχουν συνολική ρύθμιση των οφειλών τους. Δεδομένου ότι από τον Σεπτέμβριο αναμένεται "κύμα" αιτήσεων, για να μη δημιουργηθεί άσκοπη συμφόρηση στην πλατφόρμα, παραπληροφόρηση και ταλαιπωρία των οφειλετών, ο κ. Κουρμούσης επισημαίνει ότι οι ερωτήσεις των ενδιαφερομένων μπορούν να αποστέλλονται με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση ocw-info@keyd.gov.gr. Η περιττή ταλαιπωρία, ωστόσο, μπορεί να αποφευχθεί αν οι ενδιαφερόμενοι γνωρίζουν τα εξής:

  Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό;

  Κάθε φυσικό πρόσωπο που μπορεί να υπαχθεί σε πτώχευση (ατομική επιχείρηση) και κάθε νομικό πρόσωπο που αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα (επιχείρηση οποιουδήποτε μεγέθους), εάν έχει φορολογική κατοικία στην Ελλάδα.

  Ως ελεύθερος επαγγελματίας μπορώ να ενταχθώ;

  Στις διατάξεις του Νόμου του Εξωδικαστικού Μηχανισμού υπάρχει διάταξη που καλύπτει και τους ελεύθερους επαγγελματίες ως προς τη ρύθμιση των οφειλών τους μόνο όμως προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία. Η διαδικασία είναι διαφορετική. Με την παρ. 21 του Άρθρου 15 κανονίζεται ότι μετά από αίτηση ελεύθερων επαγγελματιών τόσο στις αρμόδιες φορολογικές αρχές όσο και τα ασφαλιστικά ταμεία, θα προτείνονται σε αυτούς ανάλογες ρυθμίσεις οφειλής (διαγραφή οφειλής, επιμήκυνση έως και 120 δόσεις ή συνδυασμός των δύο).

  Οι ελεύθεροι επαγγελματίες που έχουν και χρέη προς τράπεζες δεν υπάγονται στον εξωδικαστικό, αλλά μπορούν να αποταθούν στον αναθεωρημένο ν. Κατσέλη για την προστασία της κύριας κατοικίας τους και εισοδημάτων που βρίσκονται στα επίπεδα των εύλογων δαπανών διαβίωσης.

  Ποιες είναι οι προϋποθέσεις ένταξης μιας επιχείρησης στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό;

  Μια επιχείρηση μπορεί να ενταχθεί στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό εφόσον διαζευκτικά και όχι αθροιστικά:

   Αφενός κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016:

  - είχε οφειλή προς χρηματοδοτικό φορέα από δάνειο ή πίστωση σε καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών ή οφειλή που ρυθμίστηκε μετά την 1 Ιουλίου 2016

  - ή είχε ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση ή Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ) ή άλλο ΝΠΔΔ, περιλαμβανομένων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

  ή είχε βεβαιωθεί η μη πληρωμή επιταγών εκδόσεώς του λόγω μη επαρκούς υπολοίπου

  ή είχαν εκδοθεί διαταγές πληρωμής

  - ή είχαν εκδοθεί δικαστικές αποφάσεις λόγω ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων εις βάρος του.

  Αφετέρου οι συνολικές προς ρύθμιση οφειλές της είναι μεγαλύτερες των 20.000 ευρώ.

  Αρκούν μόνο οι παραπάνω προϋποθέσεις;

  Όχι. Ο νόμος ορίζει ότι η επιχείρηση πρέπει να έχει σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες 3 χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης: α) θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, εάν πρόκειται για επιχείρηση που τηρεί απλογραφικό λογιστικό σύστημα ή β) θετικά αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων ή θετική καθαρή θέση, εάν πρόκειται για επιχείρηση που τηρεί διπλογραφικό λογιστικό σύστημα.

  Μπορούν να υπαχθούν επιχειρήσεις που έχουν αιτηθεί υπαγωγή στον 4307/2014 (ν. Δένδια) ή έχουν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα ή βρίσκονται στη διαδικασία λύσης και εκκαθάρισης;

  Μπορούν. Αρκεί για όσους έχουν αιτηθεί στον ν. Δένδια να μην έχει εκδοθεί οριστική απόφαση υπαγωγής και να έχουν παραιτηθεί από τις διαδικασίες του νόμου. Για όσους, δε, έχουν διακόψει ή βρίσκονται σε διαδικασία λύσης ή εκκαθάρισης, μπορούν να αιτηθούν ένταξη στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό αν υποβάλουν δήλωση επανέναρξης των εργασιών τους ή αν αναβιώσουν με απόφαση του αρμοδίου οργάνου τους.

  Ποιες οφειλές εξαιρούνται;

  Από τη διαδικασία εξαιρούνται οφειλές που έχουν γεννηθεί μετά την 31η Δεκεμβρίου 2016.

  Αίτηση Επιχείρησης (Οφειλέτη) – Διορισμός Συντονιστή

  Ηλεκτρονική αίτηση ενδιαφερόμενης επιχείρησης για συμμετοχή στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό στην πλατφόρμα που φιλοξενείται στο σάιτ της ΕΓΔΙΧ. Η αίτηση περιλαμβάνει πρόταση ρύθμισης του οφειλέτη και τα συνοδευτικά έγγραφα που αναφέρονται στο προηγούμενο βήμα.

  Σε 2 εργάσιμες ημέρες από την κατάθεση της αίτησης διορίζεται Συντονιστής από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ). Ο Συντονιστής διορίζεται από το Μητρώο των Συντονιστών που τηρεί η ΕΓΔΙΧ και ορίζεται με διαφανή διαδικασία.

  Ο Συντονιστής που διορίζεται έχει προθεσμία τεσσάρων εργάσιμων ημερών για να αποποιηθεί τον διορισμό του. Αν αποποιηθεί τον διορισμό του η ΕΓΔΙΧ ορίζει αμέσως άλλον Συντονιστή.

  Ο Συντονιστής αναλαμβάνει την υπόθεση και ειδοποιεί την ΕΓΔΙΧ για την ανάληψη των καθηκόντων του. Στη συνέχεια η ΕΓΔΙΧ του κοινοποιεί σε ηλεκτρονική μορφή αντίγραφο της αίτησης και των συνοδευτικών εγγράφων.

  Εντός πέντε εργάσιμων ημερών ο Συντονιστής ελέγχει την πληρότητα της αίτησης και των συνοδευτικών εγγράφων και αν ο φάκελος της αίτησης δεν είναι πλήρης, καλεί τον οφειλέτη να καταθέσει τα έγγραφα που λείπουν. Μετά τη συμπλήρωση του φακέλου, ο συντονιστής εκδίδει υπογεγραμμένη βεβαίωση με την οποία πιστοποιεί την πληρότητα της αίτησης και την αποστέλλει αυθημερόν στην ΕΓΔΙΧ. Η ανωτέρω βεβαίωση πιστοποιείται ηλεκτρονικά από την ΕΓΔΙΧ και κοινοποιείται αυθημερόν στον οφειλέτη και στον συντονιστή .

  Εντός δύο ημερών αποστέλλεται από τον Συντονιστή απόσπασμα της αίτησης σε όλους τους πιστωτές.

  Εντός δέκα ημερών οι πιστωτές αποστέλλουν στον συντονιστή, σε ηλεκτρονική διεύθυνση που τους έχει κοινοποιήσει, δήλωση για την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν στη διαδικασία και βεβαιώνουν το πιστωτικό υπόλοιπό τους με τον οφειλέτη.

  Εντός πέντε ημερών: Γίνεται έλεγχος από τον συντονιστή για την ύπαρξη απαρτίας ενδιαφερομένων πιστωτών (άνω του 50% του συνόλου των απαιτήσεων) και ακρίβειας των πιστώσεων. Αν συγκεντρωθεί απαρτία (50%+), ο συντονιστής κοινοποιεί σε όλους τους συμμετέχοντες πιστωτές το πλήρες περιεχόμενο της αίτησης και τα συνοδευτικά της αίτησης έγγραφα και δικαιολογητικά.

  Πέντε ημέρες μετά την παραπάνω κοινοποίηση: Ο Συντονιστής αναμένει για τυχόν αίτηση των συμμετεχόντων πιστωτών οι οποίοι είναι δικαιούχοι τουλάχιστον του ενός τρίτου (1/3) του συνόλου των απαιτήσεων για προαιρετικό ορισμό εμπειρογνώμονα.

  Διαπραγμάτευση (Ηλεκτρονική)

  Κατόπιν: Ο συντονιστής τάσσει προθεσμία ενός μηνός για την αποστολή τυχόν αντιπροτάσεων από τους πιστωτές.

  Οι τυχόν αντιπροτάσεις των πιστωτών κοινοποιούνται στους λοιπούς συμμετέχοντες πιστωτές και τον οφειλέτη, οι οποίοι έχουν το δικαίωμα να προτείνουν συγκεκριμένες τροποποιήσεις εντός προθεσμίας δεκαπέντε ημερών.

  Ο οφειλέτης αποφασίζει αν θα δεχτεί τυχόν αντιπροτάσεις των πιστωτών ή αν θα εμμείνει στη δική του πρόταση εντός 10 ημερών.

  Αμέσως μετά οι πιστωτές ψηφίζουν τις αποδεκτές από τον οφειλέτη αντιπροτάσεις ή την αρχική πρόταση του οφειλέτη και συμφωνία επιτυγχάνεται εφόσον μία πρόταση (ή αντιπρόταση) συγκεντρώσει το 60% των συμμετεχόντων πιστωτών στους οποίους περιλαμβάνεται και το 40% των συμμετεχόντων πιστωτών με ειδικό προνόμιο:

  Αν ο οφειλέτης δεν δεχτεί τυχόν αντιπροτάσεις των πιστωτών τότε ψηφίζεται από τους πιστωτές η δική του αρχική πρόταση. Αν ο οφειλέτης εγκρίνει μία ή περισσότερες από τις αντιπροτάσεις, αυτές τίθενται ταυτόχρονα σε ψηφοφορία από τους συμμετέχοντες πιστωτές. Η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται με στόχο να συγκεντρωθεί το 60% των πιστωτών με τα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται ύστερα από κάθε ψηφοφορία (αν δεν συμπληρωθεί η διαδικασία κηρύσσεται άκαρπη). (Σύνολο 88 ημέρες).

  Πώς αποτυπώνεται η συμφωνία με τη διαδικασία του Νόμου του Εξωδικαστικού Μηχανισμού; Τι ποσοστό απαιτείται για την έγκριση αναδιάρθρωσης;

  Για την έγκριση πρότασης αναδιάρθρωσης οφειλών απαιτείται συμφωνία του οφειλέτη και πλειοψηφία των 3/5 των συμμετεχόντων πιστωτών, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται τα 2/5 των συμμετεχόντων πιστωτών με ειδικό προνόμιο, δηλ. υποθήκη, προσημείωση, ενέχυρο ή άλλο προνόμιο του άρθρου 976 του ΚΠολΔ. Εφόσον εγκριθεί η πρόταση αναδιάρθρωσης υπογράφεται η σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών από τον οφειλέτη και τους συναινούντες πιστωτές, διαφορετικά η διαδικασία θεωρείται περαιωθείσα ως άκαρπη. Τότε συντάσσεται πρακτικό αποτυχίας της διαπραγμάτευσης από τον συντονιστή.

  Ποιοι και πόσο πληρώνουν τους συντονιστές;

  Αν δεν έχει οριστεί μεγαλύτερη αμοιβή, τότε αυτή ορίζεται με βάση το άρθρο 10 ν. 4469/2017 στο ποσό των 200 ευρώ για οφειλέτες που εντάσσονται στην κατηγορία των μικρών επιχειρήσεων και στο ποσό των 400 ευρώ για οφειλέτες που εντάσσονται στην κατηγορία των μεγάλων επιχειρήσεων. Την επιβάρυνση αναλαμβάνουν οι αιτούντες.

  Πότε αναστέλλονται τα "καταδιωκτικά μέτρα";

  Από την ημέρα αποστολής από τον συντονιστή πρόσκληση στους πιστωτές για συμμετοχή στη διαδικασία και για διάστημα 70 ημερών αναστέλλονται αυτοδικαίως τα μέτρα, εκκρεμή ή μη, ατομικής και συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη για την ικανοποίηση των απαιτήσεων, των οποίων ζητείται η εξωδικαστική ρύθμιση. Επίσης αναστέλλεται η λήψη οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου κατά του οφειλέτη, συμπεριλαμβανομένης της εγγραφής προσημείωσης υποθήκης, εκτός αν με το μέτρο αυτό επιδιώκεται η αποτροπή της απομάκρυνσης ή αφαίρεσης ή μετακίνησης κινητών πραγμάτων της επιχείρησης ή εξοπλισμού, η οποία δεν έχει συμφωνηθεί και ενέχει κίνδυνο απαξίωσης της επιχείρησης.

  Μπορεί να δοθεί παράταση πέραν των 70 ημερών;

  Ναι. Ο οφειλέτης μπορεί να ζητήσει από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας του παράταση της αναστολής για διάστημα έως 4 επιπλέον μηνών, εφόσον συναινεί η απόλυτη πλειοψηφία των συμμετεχόντων πιστωτών.

  Υπάρχει η δυνατότητα νέας χρηματοδότησης της επιχείρησης που ρυθμίζει τα χρέη της;

  Ο Νόμος παρέχει ιδιαίτερα ελκυστικά προνόμια στους πιστωτές αν αποφασίσουν με πλειοψηφία 3/5 να αναχρηματοδοτήσουν τον οφειλέτη για απαιτήσεις που γεννώνται πριν ή μετά τη σύμβαση αναδιάρθρωσης για την εξασφάλιση της συνέχισης της λειτουργίας του.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ