Συνεχίζουν να επελαύνουν οι συμβάσεις μερικής και εκ περιτροπής απασχόλησης, σύμφωνα με τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος "Εργάνη".

Ειδικότερα, το 61% των συμβάσεων που υπογράφτηκαν στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας κατά το Σεπτέμβριο του 2016 ήταν ελαστικής απασχόλησης.
 

ΜΗΝΑΣ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ  01.01.2016  ΕΩΣ  30.09.2016

ΠΛΗΡΗΣ

    ΜΕΡΙΚΗ

 ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ

       ΣΥΝΟΛΟ  ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016

51.598

43.202

15.690

110.490

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016

52.221

47.635

18.502

118.358

ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

68.306

57.111

23.611

149.028

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016

119.016

69.450

26.710

215.176

ΜΑΙΟΣ 2016

117.919

83.476

29.570

230.965

ΙΟΥΝΙΟΣ 2016

106.123

98.110

35.340

239.573

ΙΟΥΛΙΟΣ 2016

92.502

78.432

30.859

201.793

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016

69.352

57.183

22.060

148.595

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016

89.702

107.790

33.088

230.580

ΣΥΝΟΛΟ Α’ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2016

766.739

642.389

235.430

1.644.558

 

Ταυτόχρονα, οι νέες προσλήψεις ήταν κατά 7.788 περισσότερες σε σχέση με τις απολύσεις - συνταξιοδοτήσεις. Συνολικά, στο διάστημα Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2016 έχουν γίνει 245.605 περισσότερες προσλήψεις σε σχέση με αποχωρήσεις, σύμφωνα με την "Εργάνη".

Από τις νέες προσλήψεις το Σεπτέμβριο, ωφελημένη ήταν η ηλικιακή ομάδα των 30-44 ετών (15.842 "καθαρές” προσλήψεις), ενώ χαμένη ήταν η ηλικιακή ομάδα των 15 -24 ετών (14.599 "καθαρές” απολύσεις). 
 

(σε θέσεις εργασίας)

Σεπτ  2016

        ( 1)

Σεπτ
2015

( 2 )

Διαφορά

   (1 – 2)

Α’ Εννεάμηνο     2016

     (3)

Α’ Εννεάμηνο 2015

   (4)

Διαφορά

   (3-4)

Ι. Προσλήψεις

230.580

175.954

54.626

1.644.558

1.341.392

303.166

     ΙΙ. Αποχωρήσεις*

222.792

188.957

33.835

1.398.953

1.168.371

230.582

Α. Καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου  και λήξεις συμβάσεων ορισμένου

χρόνου

113.663

99.901

13.762

740.559

635.694

104.865

Β. Οικειοθελείς  αποχωρήσεις

109.129

89.056

20.073

658.394

532.677

125.717

       ΙΙΙ. Ισοζύγιο (Ι-ΙΙ)

7.788

-13.003

20.791

245.605

173.021

72.584