Στις 24/10 θα πιστωθούν οι κάρτες σίτισης 120.456 δικαιούχων, σύμφωνα με απόφαση του Υπ. Εργασίας. 

Και αυτό γιατί εγκρίθηκε η  μεταφορά πίστωσης ύψους 13,5 εκατ. ευρώ  στην Εθνική Τράπεζα  προκειμένου να προχωρήσει στη φόρτιση των εγκεκριμένων καρτών σίτισης  ("Αλληλεγγύης"), στο πλαίσιο του Προγράμματος για την "Αντιμετώπιση της Ανθρωπιστικής Κρίσης", το σύνολο των οποίων ανέρχεται στις 120.456