ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Το δρόμο για το Εθνικό Τυπογραφείο έτσι ώστε να δημοσιευτεί στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) πήρε χθες η κοινή απόφαση του Υπ. Εργασίας κ. Γιώργου Κατρούγκαλου και του αναπληρωτή ΥΠΟΙΚ, κ. Γιώργου Χουλιαράκη για άντληση 370 εκατ. ευρώ από τα ρευστά του "κουμπαρά” του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ) προκειμένου να κλείσουν τα ελλείμματα του ΟΑΕΕ και του ΕΤΑΑ (σ.σ. ασφαλίζονται μηχανικοί, γιατροί, δικηγόροι).

Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα μπορούσαν τα δύο ασφαλιστικά ταμεία των ελευθέρων επαγγελματιών και των αυταπασχολουμένων να καταβάλλουν συντάξεις το δίμηνο Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου. 

Η απόφαση προβλέπει τη διάθεση του ποσού των 370 εκατ. ευρώ από το Λογαριασμό της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ.) που τηρείται στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών ως εξής :
* Ποσό 10 εκατ. ευρώ για την κάλυψη μέρους του ελλείμματος του Ε.Τ.Α.Α.- Τομέας Σύνταξης & Ασφάλισης Υγειονομικών (Τ.Σ.Α.Υ.) για το έτος 2016
* Ποσό 10% για την κάλυψη μέρους του ελλείμματος του Ε.Τ.Α.Α.-Τομέας Ασφάλισης Νομικών (Τ.Α.Ν.) για το έτος 2016
*Ποσό τριακόσια πενήντα εκατομμύρια ευρώ (350.000.000,00 €) για την κάλυψη μέρους του ελλείμματος του Κλάδου Σύνταξης του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.) για το έτος 2016.

Το ποσό για τον Ο.Α.Ε.Ε. θα μεταφερθεί σε τρεις δόσεις, ως εξής:
-Η πρώτη δόση ποσού 150 εκατ. ευρώ στις 25.10.2016
-Η δεύτερη δόση ποσού 100.000.000,00 € στις 10.11.2016
-Η τρίτη δόση ποσού εκατό εκατομμυρίων ευρώ 100 εκατ. ευρώ στις 9.12.2016

Η μεταφορά του ποσού στους δύο Τομείς του ΕΤΑΑ, Τ.Σ.Α.Υ. και Τ.Α.Ν., καθώς και στον κλάδο κύριας σύνταξης του Ο.Α.Ε.Ε. θα γίνει από τον Λογαριασμό Ταμειακής Διαχείρισης–Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ.) του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών (Α.Κ.Α.ΓΕ.), ο οποίος τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Βρείτε τη σχετική απόφαση στη στήλη Συνημμένα Αρχεία