Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 01-Μαρ-2007 08:33

  Πρακτικές συμβουλές για τις συναλλαγές με την εφορία

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Του Στέλιου Κράλογλου

  Αναλυτικές πληροφορίες για τους φόρους που βαραίνουν τα ακίνητα, αλλά και για τη διεκπεραίωση των συναλλαγών με τις ΔΟΥ, για χρέη και οφειλές προς το δημόσιο παρέχονται στο φορολογικό οδηγό που δημοσιεύει το Capital.gr και ο οποίος συντάχθηκε από το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών βάσει των συνηθέστερων 40 ερωτημάτων που υποβάλουν οι πολίτες.

  Για να αποφύγετε λοιπόν τις προστριβές με τους εφοριακούς δεν έχετε παρά να αναγνώσετε τις απαντήσεις που δίνει το ίδιο το υπουργείο Οικονομικών στις "40" πιο βασικές ερωτήσεις που του υπέβαλλαν οι ίδιοι οι φορολογούμενοι. Στο εγχειρίδιο οδηγιών καταγράφονται:

  1. Κατά την αγορά πρώτης κατοικίας ισχύουν αφορολόγητα, τα οποία προσαυξάνουν 20% από την Πέμπτη 1η Μαρτίου και διαμορφώνονται σε 90.000 ευρώ για άγαμο (από 75.000 ευρώ μέχρι 28.2.2007) και 138.000 ευρώ (από 115.000 ευρώ) για διαζευγμένο ή χήρο ή άγαμο γονέα που έχει την επιμέλεια των τέκνων, με προσαύξηση 27.600 ευρώ (από 23.000 ευρώ) για καθένα από τα δύο πρώτα παιδιά και 42.000 ευρώ (από 35.000 ευρώ) για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα. Τα αντίστοιχα αφορολόγητα για αγορά οικόπεδα θα οριστούν με τροπολογία που θα κατατεθεί στη Βουλή εντός της εβδομάδας σε 42.000 ευρώ για άγαμο (από 35.000 ευρώ) και 76.800 ευρώ για έγγαμο (από 64.000 ευρώ) με προσαύξηση 12.000 ευρώ για καθένα από τα δυο πρώτα παιδιά (από 10.000 ευρώ) και 14.400 ευρώ για το τρίτο και κάθε επόμενο παιδί (από 12.000 ευρώ).

  2. Παρέχεται απαλλαγή και δεύτερη φορά από φόρο μεταβίβασης για αγορά κατοικίας ή οικοπέδου αν: α) τα ακίνητα κατά το χρόνο της νέας αγοράς δεν πληρούν τις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας και β) ο αγοραστής υποβάλει δήλωση και καταβάλει εφάπαξ το φόρο που αναλογεί στην αξία (όπως αυτή διαμορφώνεται κατά το χρόνο της νέας απαλλαγής) του ακινήτου που έτυχε της απαλλαγής.


  3. Ο φόρος μεταβίβασης υπολογίζεται, μετά το αφορολόγητο, με συντελεστή 7% σε αξία ακινήτου μέχρι 15.000 ευρώ και 9% για το υπόλοιπο τμήμα της. Οι συντελεστές αυξάνουν σε 9% και 11% για ακίνητα εντός σχεδίου.

  4. Ο φορολογούμενος μπορεί να αμφισβητήσει την αντικειμενική αξία του ακινήτου εντός 60 ημερών από την υποβολή της δήλωσης στέλνοντας το δημόσιο στα διοικητικά δικαστήρια, για τον υπολογισμό του φόρου μεταβίβασης. Ο φόρος μεταβίβασης μειώνεται στο 1/4 σε περίπτωση αυτούσιας διανομής ακινήτων μεταξύ συγκυρίων και στο 50% σε ανταλλαγή ακινήτων ίσης αξίας, υποχρεωτική ανταλλαγή οικοπέδων, αναγκαστική απαλλοτρίωση για δημόσια ωφέλεια, καθώς και συνένωση οικοπέδων.

  5. Σε ΦΠΑ 19% υπόκειται οποιοδήποτε νεόδμητο ακίνητο αγοράζεται από 1.1.2006 και μετά ως δεύτερη και μετέπειτα κατοικία.

  6. Ακίνητα που αγοράστηκαν από 1.1.2006 και μετά πουληθούν, από τη δεύτερη και μετέπειτα μεταβίβαση, υπάγονται σε Φόρο Αυτομάτου Υπερτιμήματος, που πληρώνει ο πωλητής. Ο ΦΑΥ υπολογίζεται στη διαφορά μεταξύ τιμών κτήσης και τιμής πώλησης του ακινήτου βάσει των αντικειμενικών αξιών ή συγκριτικών τιμών, και με συντελεστές 0% έως 20% ανάλογα με τα έτη κτήσης του ακινήτου.

  7. Σε δεύτερη μεταβίβαση ακινήτου που αγοράστηκε για πρώτη φορά από 1.1.2006 και μετά ο αγοραστής πληρώνει Τέλος Συναλλαγής 1% επί της αντικειμενικής αξίας.

  8. Εντός εξαμήνου υποβάλλεται η δήλωση φόρου κληρονομιάς αν ο κληρονομούμενος πέθανε στην Ελλάδα ή εντός έτους αν ο ίδιος ή οι κληρονόμοι ή οι κληροδόχοι διέμεναν κατά το χρόνο θανάτου στην αλλοδαπή, με δυνατότητα τρίμηνης παράτασης.

  9. Μετά την 1.1.2003 όταν κληρονόμος είναι σύζυγος ή ανήλικο τέκνο του κληρονομουμένου απαλλάσσεται από το φόρο κληρονομιάς περιουσία αξίας μέχρι 300.000 ευρώ ανά κληρονόμο.

  10. Δήλωση ειδικού φόρου 3% υποβάλλουν μέχρι 22.5.2007 οι εταιρείες με εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας σε ακίνητα εντός Ελλάδας.

  11. Παραγραφή στην 5ετία για φόρο μεταβίβασης, ΦΑΥ και Τέλος Συναλλαγής και στη 10ετία για φόρο κληρονομίας ή δωρεάς ή γονικής παροχής (15ετία αν δεν υποβλήθηκαν δηλώσεις).

  12. Επιβάλλονται πρόσθετοι φόροι 2,5% για μη υποβολή δήλωσης, 2% για ανακριβή και 1% για εκπρόθεσμη, με ανώτατα όρια 200% στις δυο πρώτες περιπτώσεις και 100% στην τρίτη.

  13. Πρόστιμο, και όχι Φόρο Προστιθέμενης Αξίας πληρώνει ο ιδιώτης που ανεγείρει οικοδομή και δεν καλύπτει με τα τιμολόγια το ελάχιστο κατασκευαστικό κόστος, προκειμένου να ηλεκτροδοτηθεί το κτίσμα. Το πρόστιμο ισούται με τη διαφορά του ΦΠΑ που απέφυγε να πληρώσει στους προμηθευτές, δηλαδή των τιμολογίων που του υπολείπονται.

  14. Για να ηλεκτροδοτηθεί ένα ακίνητο πρέπει να υποβληθεί δήλωση -αίτηση ηλεκτροδότησης στην εφορία όπου υπάγεται το κτίσμα, με υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου εγκατάστατη. Αμεσα χορηγείται η βεβαίωση και ο έλεγχος διενεργείται σε μεταγενέστερο χρόνο.

  15. Σε αυθαίρετα κτίσματα για την ηλεκτροδότησή τους απαιτείται υποχρεωτικά η προσκόμιση δικαιολογητικών νομιμοποίησης της οικοδομής ή έγκρισης της ηλεκτροδότησης από το Δήμο.

  16. Για οικοδομές με πολεοδομική άδεια εκδοθείσα από 1.1.1995 και μετά, καθώς και για όσες δεν έχει εκδοθεί άδεια, ο ιδιοκτήτης ή ο κατασκευαστής αποδίδουν με έκτακτη δήλωση την τυχόν διαφορά ΦΠΑ, λόγω μη κάλυψης κόστους, εντός δυο μηνών από την έγκριση της ηλεκτροδότησης. Ειδάλλως, αντιμετωπίζουν πρόστιμα και κυρώσεις.

  17. Για οικοδομές με άδεια από 1.1.1995 και μετά, ο ιδιοκτήτης ή κατασκευαστής υποβάλλει στην εφορία μαζί με τη δήλωση ηλεκτροδότησης και τον τελικό πίνακα ανάλυσης του κόστους κατασκευής στις επιμέρους εργασίες της οικοδομής, με συνημμένη δήλωση εργασιών που έγιναν στην οικοδομή, θεωρημένα αντίγραφα του εντύπου υπολογισμού του ελάχιστου κόστους κατασκευής, του αρχικού πίνακα ανάλυσης κόστους κατασκευής που είχαν κατατεθεί στην Πολεοδομία, καθώς και την οικοδομική άδεια με την έγκριση της Πολεοδομίας για ηλεκτροδότηση.

  Χρέη και κατασχέσεις

  18. Υποχρεωτική είναι η ύπαρξη ΑΦΜ για όσους έχουν συναλλαγές με τις εφορίες (είσπραξη ή πληρωμή 1.500 ευρώ και άνω, μεταβιβάσεις ακινήτων και σύναψη δανείων).

  19. Πρόστιμο 4.400 ευρώ αντιμετωπίζει όποιος έχει πάνω από ένα ΑΦΜ.

  20. Δεν θεωρούνται βιβλία και στοιχεία αν ο φορολογούμενος έχει χρέη άνω των 6.000 ευρώ (χωρίς προσαυξήσεις) σε δημόσιο ή Ασφαλιστικά Ταμεία ή δεν έχει υποβάλλει δηλώσεις απόδοσης φόρων ή τελών ή εισφορών, καθώς και όταν έχει χρέη (ανεξαρτήτως ποσού) σε Επιμελητήρια.

  21. Με δίγραμμη επιταγή ή κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό μπορεί να εξοφληθούν οφειλές από επιτηδευματία λήπτη τιμολογίου άνω 15.000 ευρώ (με ΦΠΑ).

  22. Απαλλάσσονται τυχόν προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής τα ληξιπρόθεσμα χρέη που υπάγονται σε ρύθμιση.

  23. Σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής οι προσαυξήσεις μειώνονται 30% (και 40% η τελευταία δόση) με την προϋπόθεση της συνέπειας του οφειλέτη κατά την πληρωμή των μηνιαίων δόσεων.

  24. Δυνατότητα νέας ρύθμισης έχει ο φορολογούμενος μόνο αν το προβλέπει ο νόμος, ενώ σε περίπτωση απώλειας της πρώτης διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής μπορεί να γίνουν άλλες δυο διευκολύνσεις.

  25. Δεν επιστρέφονται φόροι σε φορολογούμενους με ληξιπρόθεσμες οφειλές και γίνεται συμψηφισμός φόρων και οφειλών (με προσαυξήσεις).

  26. Σε κατάσχεση κινητών (ακόμα και στα χέρια τρίτων) και ακινήτων, καθώς και διοικητικών ασφαλιστικών και δικαστικών μέτρων -όπως ποινική δίωξη και προσωποκράτηση, μπορεί να προχωρήσει ο έφορος για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών που δεν έγινε ρύθμιση.

  27. Η προσωποκράτηση ενεργοποιείται μόνο για ληξιπρόθεσμο χρέος άνω των 30.000 ευρώ.

  28. Η ποινική δίωξη ενεργοποιείται για ληξιπρόθεσμα χρέη άνω των 10.000 ευρώ.

  29. Μετά τα μέτρα κατάσχεσης, ο έφορος μπορεί να εκδώσει πρόγραμμα πλειστηριασμού, το οποίο ο οφειλέτης μπορεί να αναστείλει μόνο αν υπαχθεί -μετά από αίτηση- σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής των χρεών του.

  30. Δεν λαμβάνονται αναγκαστικά μέτρα έναντι οφειλετών με χρέη μέχρι 300 ευρώ (πλην της κατάσχεσης απαιτήσεων των οφειλετών στα χέρια τρίτων). Και αίρονται τυχόν μέτρα που ελήφθησαν μέχρι 31.12.2006 για τέτοιου ύψους οφειλές.

  31. Δεν επιτρέπεται κατάσχεση αποδοχών αν ο φορολογούμενος έχει μισθό ή σύνταξη ή ασφαλιστικό βοήθημα μέχρι 600 ευρώ. Κι αν ο μισθός ή η σύνταξη ή το βοήθημα (πλέον του ενός φορέων) είναι άνω των 600 ευρώ τότε κατάσχεται το 25%, εφόσον το υπόλοιπο υπερβαίνει τα 600 ευρώ.

  32. Με διαδικασία εξωπτωχευτικού συμβιβασμού ή μέσω γνωμοδοτικής επιτροπής παροχής διευκολύνσεων μπορούν να ρυθμιστούν χρέη πτωχών οφειλετών.

  33. Μετά την πενταετία παραγράφεται το δικαίωμα του φορολογούμενου να απαιτήσει επιστροφή φόρου από το δημόσιο και για επιστροφή χρημάτων αχρεώστητη η παραγραφή περιορίζεται στα τρία χρόνια.

  34. Τέλος άδειας 9 ευρώ για μοτοσικλέτες και 75 ευρώ για τα λοιπά οχήματα πληρώνουν οι πολίτες για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας, καθώς και αντικατάσταση ή ανανέωση αυτής.

  35. Κατά την αγορά αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας πληρώνετε τέλος μεταβίβασης που κυμαίνεται από 30 έως 205 ευρώ, ανάλογα με τον κυβισμό.

  36. Σε ακινησία τίθενται τα οχήματα μόνο όταν κατατεθούν στην εφορία: δήλωση ακινησίας, άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας, καθώς και δήλωση του νόμου 1599/86 με τα στοιχεία του ιδιοκτήτη ότι η ακινητοποίηση γίνεται σε κλειστό ιδιωτικό χώρο. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας (καταστροφή, πυρκαγιά κ.λπ.) κατατίθεται και αποδεικτικό καταστροφής, σε κλοπή και βεβαίωση αστυνομίας, σε υπεξαίρεση ή κατάσχεση και καταδικαστική απόφαση Δικαστηρίου και για κυκλοφορία στο εξωτερικό και βεβαίωση του κράτους που θα κυκλοφορήσει μεταφρασμένη από τις ελληνικές προξενικές αρχές.

  37. Η ακινησία αίρεται με την υποβολή δήλωσης στην εφορία και την καταβολή του σχετικού τέλους κυκλοφορίας.

  38. Για διαγραφή κατεστραμμένων οχημάτων ή εξαγόμενων αρμόδιες είναι οι εταιρείες (ΕΔΟΕ) που έχουν λάβει σχετική άδεια (στη διεύθυνση www.edoe.gr ή στο τηλέφωνο 210 6899039) και στις υπόλοιπες περιοχές οι Νομαρχιακές Υπηρεσίες του υπουργείου Μεταφορών -Επικοινωνιών.

  39. Βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, αντίγραφα και αποσπάσματα εγγράφων, καθώς και κύρωση γνησίου υπογραφής δεν υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου. Τέλος χαρτοσήμου 3,6% καταβάλλεται σε μισθώματα ακινήτων, ενώ σε περίπτωση κύριας κατοικίας το τέλος περιορίστηκε σε 1,8% από 1.1.2007 και μηδενίζεται από το 2008.

  40. Πρόστιμο 117 έως 1.170 ευρώ αντιμετωπίζουν όσοι υποβάλλουν εκπρόσθεσμα την περιοδική δήλωση ΦΠΑ με μηδενικό ή πιστωτικό υπόλοιπο, ενώ έχουν και δυνατότητα συμβιβασμού στο 1/3. Ενώ για εκπρόθεσμη χρεωστική το πρόστιμο κυμαίνεται από 1,5% έως 100% ανά μήνα καθυστέρησης.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  20:00 22/10

  Τι συμβαίνει με τα ελληνικά ομόλογα και τις μετοχές

  Η αβεβαιότητα γύρω από την τρίτη αξιολόγηση καθώς και την ολοκλήρωση του προγράμματος παραμένει υψηλή, δεδομένων του ακόμη θολού τοπίου γύρω από την ελάφρυνση του χρέους αλλά και τις τράπεζες, καθώς...