Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 21-Νοε-2014 14:29

  Αμετάβλητο το κονδύλι για μισθούς και συντάξεις το 2015

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Toυ Αλέξανδρου Κλώσα

  Μείωση εσόδων αλλά και δαπανών προβλέπει ο κοινωνικός προϋπολογισμός του 2015 προβλέπονται μειωμένα σε σχέση με το 2014 ως αποτέλεσμα, κυρίως, της μείωσης των μεταβιβάσεων από τον Τακτικό Προϋπολογισμό και της κατάργησης των μη ανταποδοτικών πόρων.

  Ωστόσο, σημειώνεται ότι το 2014 στις μεταβιβάσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό περιλαμβάνεται και ειδική χρηματοδότηση ύψους 939 εκατ. ευρώ για την εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων σε τρίτους, ενώ για το 2015 δεν έχει περιληφθεί αντίστοιχο ποσό.

  Τα έξοδα του 2015 προβλέπονται μειωμένα κατά 1,619 δισ. ευρώ σε σχέση με το 2014, κυρίως εξαιτίας της εξόφλησης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων ύψους 1,364 δισ. ευρώ.

  Στα ίδια επίπεδα με το 2015 θα κινηθεί η συνταξιοδοτική δαπάνη καθώς αναμένεται να ανέλθει στα 23,276 δισ. ευρώ το 2015, έναντι 23,209 δισ. ευρώ (χωρίς τη χρηματοδότηση του ΜΤΠΥ για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών του, ύψους 80 εκατ. ευρώ) το 2014. Η αύξηση αυτή οφείλεται στους νέους συνταξιούχους, καθώς και στην καταβολή αναδρομικών μετά την οριστική έκδοση των συντάξεων.

  Το ταμειακό ισοζύγιο των ασφαλιστικών ταμείων αναμένεται να διαμορφωθεί σε -1,189 δισ. ευρώ το 2015, έναντι -807 εκατ. ευρώ το 2014. 

  Σύμφωνα με το κείμενο του προϋπολογισμού οι διαρθρωτικές παρεμβάσεις που εφαρμόζονται για το 2015 εστιάζονται στους δύο βασικούς πυλώνες, που αφορούν τη στήριξη της βιωσιμότητας του ασφαλιστικού συστήματος και τα μέτρα καταπολέμησης της εισφοροδιαφυγής και βελτίωσης της εισπραξιμότητας των ασφαλιστικών ταμείων.

  Συγκεκριμένα για τη στήριξη της βιωσιμότητας του ασφαλιστικού συστήματος από 1/1/2015 τίθενται σε εφαρμογή οι θεσμικές παρεμβάσεις που έχουν νομοθετηθεί. Ειδικότερα, στον τομέα των επικουρικών συντάξεων έχουν γίνει παρεμβάσεις, όπως:

  Η καθολική υιοθέτηση του διανεμητικού συστήματος προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση, με την εφαρμογή συντελεστή βιωσιμότητας.

  Η αναπροσαρμογή, ετησίως, των μερισμάτων που χορηγούνται από τα επί μέρους Μετοχικά Ταμεία μετά από αναλογιστική μελέτη και η αποφυγή δημιουργίας ελλειμμάτων σε ετήσια βάση.

  Η ένταξη στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ), σταδιακά, όλων των επικουρικών ταμείων.

  Επίσης, στον τομέα των εφάπαξ παροχών έχουν γίνει παρεμβάσεις έτσι ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε μελλοντική ανισορροπία.

  Όπως αναφέρεται στον προϋπολογισμό η καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στήριξης της βιωσιμότητας του ασφαλιστικού συστήματος. Οι δράσεις που ξεκίνησαν τον προηγούμενο χρόνο συνεχίζονται και όπου απαιτείται γίνονται οι αναγκαίες τεχνικές και διοικητικές βελτιώσεις.

  Με την εφαρμογή του πλέγματος των δράσεων καταπολέμησης της εισφοροδιαφυγής, αλλά και της αναμενόμενης βελτίωσης του μακροοικονομικού περιβάλλοντος το σύνολο των εσόδων από ασφαλιστικές εισφορές αναμένεται να παρουσιάσει ελαφρά βελτίωση το 2015.

  Αναλυτικότερα οι παρεμβάσεις αυτές έχουν ως εξής : 

  Καθολικοί διασταυρωτικοί έλεγχοι μεταξύ των δηλωθεισών και καταβληθεισών εισφορών στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

  Εκτιμάται ότι η συνεχής και συστηματική εφαρμογή των ελέγχων αυτών εδραιώνει το καθεστώς ασφαλιστικής συνείδησης.

  Εξορθολογισμός μηχανισμών είσπραξης ασφαλιστικών εισφορών του ΕΤΕΑ, ΤΑΠΙΤ, ΤΑΥΤΕΚΩ

  Με την υποχρεωτική δήλωση και καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών μέσω των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων γίνεται σημαντική παρέμβαση για την αντιμετώπιση της εισφοροδιαφυγής και την εξάλειψη παραβατικών πρακτικών που εντοπίστηκαν στον παρελθόν.

  Συμψηφισμός επιστροφών ΦΠΑ και Φόρου Εισοδήματος με ασφαλιστικές οφειλές

  Η διαδικασία συμψηφισμού επιστροφών ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος με ασφαλιστικές οφειλές, η οποία ξεκίνησε να εφαρμόζεται το 2014, αναμένεται να βελτιωθεί με την ηλεκτρονική διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων του ασφαλιστικού συστήματος και της φορολογικής διοίκησης.

  Επιχειρησιακή λειτουργία του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) και του πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ»

  Η λειτουργία του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), με την εφαρμογή στοχευμένων εισπρακτικών μέτρων στους οφειλέτες με ενιαίες διαδικασίες και κανόνες για όλους τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, αναμένεται να εδραιώσει την ενίσχυση των εσόδων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ), ενώ παράλληλα συνεχίζεται η επιβολή αυστηρών προστίμων για τις περιπτώσεις αδήλωτης και ανασφάλιστης εργασίας μέσω του πληροφοριακού συστήματος «Εργάνη».

  Διαρθρωτικά μέτρα εξορθολογισμού λειτουργίας του ΟΑΕΕ

  Οι ασφαλιστικές εισφορές του ΟΑΕΕ παρουσίασαν μειωμένη εισπραξιμότητα κατά το τρέχον έτος, που οφείλεται κυρίως στην καθυστέρηση εφαρμογής διαρθρωτικών μέτρων στο φορέα. Παρά το γεγονός αυτό, η εφαρμογή μέτρων όπως η μετατροπή των διμηνιαίων εισφορών σε μηνιαίες και η αξιοποίηση των υφιστάμενων εισπρακτικών μηχανισμών αναμένεται να ενισχύσουν τα έσοδα του Οργανισμού.

  Αναθεώρηση ρυθμίσεων για την καταβολή ασφαλιστικών υποχρεώσεων

  Η αναθεώρηση του υφιστάμενου σχήματος ρυθμίσεων παρέχει ευνοϊκότερους όρους στους οφειλέτες και αναμένεται αφενός μεν να συγκρατήσει τους συνεπείς ασφαλισμένους στο σύστημα, αφετέρου δε να οδηγήσει στην επανένταξη όσων, λόγω οφειλών, παραμένουν εκτός αυτού.

  ΕΟΠΥΥ

  Το ταμειακό αποτέλεσμα του ΕΟΠΥΥ αναμένεται να διαμορφωθεί σε -200 εκατ. ευρώ για το 2014, που οφείλεται στην προσπάθεια επιτάχυνσης των πληρωμών και ταυτόχρονα μείωσης των απλήρωτων υποχρεώσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Οργανισμός αναμένεται να λάβει ως το τέλος τρέχοντος έτους ποσό 344 εκατ. ευρώ από την ειδική χρηματοδότηση για την εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών του προς τρίτους. Αντίστοιχα αναμένεται να διενεργηθούν εντός του ίδιου έτους πληρωμές για ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Οργανισμού ύψους 652 εκατ. ευρώ.

  Προσπάθεια θα γίνει και για τη συγκράτηση της φαρμακευτικής δαπάνης, τα όρια της οποίας έχουν διαμορφωθεί, σε δημοσιονομική βάση, στα 2, δισ ευρώ για τα έτη 2014 και 2015, έναντι 2,371 δισ. ευρώ το 2013. Το ύψος αυτό αναμένεται να διασφαλιστεί μέσω της εφαρμογής και ενδυνάμωσης των μηχανισμών καθιέρωσης ποσού επιστροφής (rebate) και αυτόματων επιστροφών (clawback).

  Ανάλογη προσπάθεια συγκράτησης της δαπάνης πραγματοποιείται και στην κατηγορία των παρόχων υγείας με τη θεσμοθέτηση και εφαρμογή μηχανισμών καθιέρωσης ποσού επιστροφής (rebate) και αυτόματων επιστροφών (clawback) για τις κατηγορίες των νοσηλίων ιδιωτικών κλινικών, των διαγνωστικών εξετάσεων και των φυσικοθεραπειών.

  Νοσοκομεία

  Αρνητικό αναμένεται να είναι το ταμειακό αποτέλεσμα και για τα Νοσοκομεία το 2014, φτάνοντας τα 42 εκατ. Ευρώ, λόγω, κυρίως, της εξόφλησης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων. Όπως αναφέρεται στον προϋπολογισμό η αδυναμία μεταβίβασης των προϋπολογισθέντων πόρων για το έτος 2014 από τον ΕΟΠΥΥ, αντιμετωπίστηκε ως ένα βαθμό με αυξημένες μεταβιβάσεις πιστώσεων από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, ύψους 300 εκατ. ευρώ. Στο πλαίσιο αυτό, έως το τέλος του οικονομικού έτους, αναμένεται σημαντική μείωση των απλήρωτων υποχρεώσεων των Νοσοκομείων ύψους 400 εκατ. ευρώ περίπου.

  Στον προϋπολογισμό του 2015 αναμένεται θετικότερη εικόνα στο σκέλος των εσόδων, όπως επίσης και επίτευξη πλεονασματικού ταμειακού αποτελέσματος, ύψους 76 εκατ. ευρώ.

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων