ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 18:53

Του Σπύρου Δημητρέλη 

Διευρύνεται η μαύρη τρύπα στο σκέλος των εσόδων του προϋπολογισμού, οδηγώντας τον όλο και περισσότερο εκτός τροχιάς. Την ίδια στιγμή το ΥΠΟΙΚ επιλέγει την τακτική της περικοπής των δαπανών για δημόσιες επενδύσεις προκειμένου να συγκρατήσει το έλλειμμα του προϋπολογισμού. 

Σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του πρώτου εξαμήνου του έτους που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το ΥΠΟΙΚ προκύπτουν τα εξής: 

- Το πρώτο εξάμηνο του έτους εισπράχτηκαν καθαρά έσοδα 21,68 δισ. ευρώ τα οποία είναι κατά 1,15 δισ. ευρώ λιγότερα σε σχέση με αυτά που προβλέπει ο προϋπολογισμός. Τον Ιούνιο η «τρύπα» στα έσοδα έχει ανοίξει σημαντικά λόγω σημαντικής αύξησης των επιστροφών φόρων (επεστράφησαν σημαντικά ποσά από το χαράτσι στους φορολογούμενους τον Ιούνιο). 

- Στο σκέλος των δαπανών προκύπτει ότι το πρώτο εξάμηνο το δημόσιο «ξόδεψε» 33,63 δισ. ευρώ έναντι 35,9 δισ. ευρώ που είχε προβλεφθεί. Πρόκειται γι μείωση των καθαρών δαπανών του τακτικού προϋπολογισμού κατά 2,3 δισ. ευρώ. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στις μειωμένες κατά 1,5 δισ. ευρώ πρωτογενείς δαπάνες λόγω κυρίως της τακτικής του «δεν πληρώνω» που εφαρμόζει το ελληνικό δημόσιο αλλά και των μειώσεων σε μισθούς και συντάξεις που έγιναν φέτος σε σχέση με πέρυσι. 

- Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού είναι μειωμένες κατά 3,9 δισ. ευρώ σε σχέση με το στόχο. Η μείωση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στην περικοπή κατά 1,6 δισ. ευρώ σε σχέση με τις προβλεπόμενες των δαπανών για το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. 

- Από όλα τα παραπάνω προκύπτει ότι το πρωτογενές έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκε στο α’ εξάμηνο στα 3,3 δισ. ευρώ έναντι 5,2 δισ. ευρώ που ήταν ο στόχος για το εξάμηνο. Δηλαδή έχουμε μια καλύτερη των προβλεπόμενων επίδοση σε αυτό τον τομέα κατά 1,9 δισ. ευρώ (οφείλεται όμως κατά κύριο λόγο στην περικοπή του ΠΔΕ). 

- Από τα επιμέρους στοιχεία προκύπτει ότι τα έσοδα από τον φόρο εισοδήματος είναι μειωμένα στο 6μηνο κατά 909 εκατ. ευρώ σε σχέση με το στόχο. Από αυτά, τα 545 εκατ. ευρώ αφορούν μείωση από τον φόρο εισοδήματος των φυσικών προσώπων, ο φόρος εισοδήματος των νομικών προσώπων έχει μειωθεί κατά 278 εκατ. ευρώ σε σχέση με πέρυσι. 

- Τα έσοδα από ΦΠΑ υστερούν κατά 434 εκατ. ευρώ, ενώ συνολικά οι έμμεσοι φόροι είναι μειωμένοι σε σχέση με τον στόχο κατά 375 εκατ. ευρώ. 

- Στο σκέλος των δαπανών σημαντική υπέρβαση παρουσιάζεται στις επιχορηγήσεις των ασφαλιστικών ταμείων. Το πρώτο εξάμηνο του έτους τα ασφαλιστικά ταμεία έχουν απορροφήσει 8,6 δισ. ευρώ, δηλαδή το 66,2% της συνολικής ετήσιας πρόβλεψης που σημαίνει ότι έχουν απορροφήσει ήδη περίπου 2 δισ. ευρώ περισσότερα από αυτά που είχαν προϋπολογιστεί.

Στην ανακοίνωσή του το υπουργείο Οικονομικών αναφέρει τα εξής: Σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού για το εξάμηνο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2012, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκε σε 12.477 εκατ. ευρώ, και το πρωτογενές έλλειμμα για την ίδια περίοδο σε 3.317 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας βελτίωση έναντι των στόχων του ελλείμματος για τον κρατικό προϋπολογισμό ύψους 14.878 εκατ. ευρώ και του στόχου για το πρωτογενές έλλειμμα ύψους 5.267 εκατ. ευρώ.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 23.191 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση έναντι του στόχου (24.754 εκατ. Ευρώ) κατά  1.563 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, το ύψος των καθαρών εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 21.688 εκατ. ευρώ το διάστημα Ιανουαρίου – Ιουνίου 2012, παρουσιάζοντας απόκλιση κατά 1.153  εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (22.841 εκατ. ευρώ) του συμπληρωματικού προϋπολογισμού για το 2012.

H ως άνω απόκλιση οφείλεται πρωτίστως στην υστέρηση των εισπράξεων Φόρου Εισοδήματος (κατά 909 εκατ. ευρώ) κυρίως λόγω των παρατάσεων που δόθηκαν στα φυσικά και στα νομικά πρόσωπα για την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2012 έως τις 31 Ιουλίου 2012 και τις 8 Ιουνίου 2012 αντίστοιχα, στις μειωμένες εισπράξεις από φόρους συναλλαγών (απόκλιση κατά 527 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου) λόγω του περιορισμού της εγχώριας ζήτησης και τέλος στην υστέρηση των εισπράξεων από άμεσους φόρους παρελθόντων οικονομικών ετών και λοιπών άμεσων φόρων. 

Τμήμα της ανωτέρω απόκλισης από τους στόχους εξαμήνου καλύφθηκε από τις εισπράξεις από τα τέλη κυκλοφορίας οχημάτων, τις εισπράξεις από φόρους στην περιουσία καθώς και από τη συλλογή ληξιπρόθεσμων οφειλών έμμεσων φόρων μέσω της εντατικοποίησης των σχετικών ελέγχων.

To ποσό των συνολικών επιστροφών είναι αυξημένο κατά 206 εκατ. ευρώ ,σε σχέση με το ποσό των επιστροφών που εμφανίστηκε στα προσωρινά στοιχεία Ιανουαρίου-Ιουνίου 2012, λόγω της λογιστικοποίησης της επιστροφής Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτημένων Δομημένων Επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ) στη ΔΕΗ. 

Τα Έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων  διαμορφώθηκαν σε 1.503  εκατ. ευρώ έναντι στόχου για 1.913 εκατ. ευρώ. Η απόκλιση από τους στόχους εξαμήνου κατά 410 εκατ. ευρώ οφείλεται σε καθυστερήσεις πληρωμών από Ευρωπαϊκά Κοινοτικά Ταμεία που αναμένεται να καλυφθεί στους επόμενους μήνες.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για το πρώτο εξάμηνο  του  2012 ανήλθαν στα 35.668 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 3.964 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (39.632 εκατ. ευρώ) του συμπληρωματικού προϋπολογισμού 2012.

Η εξέλιξη αυτή αντανακλά τόσο στον  περιορισμό των δαπανών του τακτικού προϋπολογισμού που είναι μειωμένες κατά 2.338 εκατ. ευρώ αλλά και στην μείωση των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων κατά 1.626 εκατ. Ειδικότερα οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού είναι μειωμένες λόγω κυρίως των πρωτογενών δαπανών (1.505 εκατ. ευρώ χαμηλότερες του στόχου), των δαπανών για εξοπλιστικά προγράμματα (191 εκατ. ευρώ χαμηλότερες του στόχου) και των δαπανών για τόκους σε καθαρή βάση (451 εκατ. ευρώ χαμηλότερη από το στόχο) σε σχέση με τις προβλέψεις του συμπληρωματικού προϋπολογισμού. 

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού έως τον Ιούνιο 2012 παρουσιάζονται στο ίδιο ύψος  με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Σημειώνεται ότι σχεδόν όλες οι επιμέρους κατηγορίες σημείωσαν μείωση με εξαίρεση τις δαπάνες για τόκους που παρουσίασαν αύξηση (σε καθαρή βάση) κατά 2.151 εκατ. ευρώ ως μέρος της ανταλλαγής ομολόγων (PSI).