Νέα ρύθμιση χρεών στο ΙΚΑ, μέχρι 29 Ιουνίου θα προβλέπεται σε πράξη νομοθετικού περιεχομένου που θα υπογραφεί εντός της ερχόμενης εβδομάδας, σύμφωνα με τη διοίκηση του Ιδρύματος. Συγκεκριμένα, το ΙΚΑ ενημερώνει ότι έγινε αποδεκτή από τον πρωθυπουργό Π. Πικραμμένο και τον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Αντ. Ρουπακιώτη, η πρόταση του ΙΚΑ για παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής σε καθεστώς ευνοϊκής ρύθμισης οφειλών μέχρι τις 29/06/2012.

Βέβαια, η ρύθμιση χρεών έχει λήξει, συνεπώς πρόκειται για επανάληψη της προηγούμενες, για νέα δηλαδή ρύθμιση.

Βάσει της προηγούμενης, οι οφειλέτες που επιθυμούν με ευνοϊκούς όρους να ρυθμίσουν τα χρέη τους προς το ΙΚΑ, πρέπει να καταθέσουν αίτηση μέχρι τις 29 Ιουνίου.

• H προθεσμία της έκπτωσης του προσωρινού διακανονισμού, κατά 40%, επί των προσθέτων τελών, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων της κεφαλαιοποιημένης, την 31/12/2011, οφειλής λήγει οριστικά στις 29/06/2012.

• H προθεσμία υποβολής αίτησης για την υπαγωγή στις διατάξεις του εδ. β΄ παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4038/2012, λήγει οριστικά στις 29/06/2012.

• Η προθεσμία του δευτέρου εδαφίου της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν.4038/2012, σχετικά με την εφάπαξ καταβολή και την καταβολή της πρώτης δόσης, λήγει οριστικά στις 29/06/2012.

Με δεδομένο ότι, δεν πρόκειται να δοθεί νέα παράταση ισχύος, της έκπτωσης κατά 40% των προσθέτων τελών, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων, του προσωρινού διακανονισμού καθώς και της ρύθμισης του εδ. β΄ παρ. 1 του άρθρου 21 του ν.4038/2012 (εφάπαξ εξόφληση ή ρύθμιση έως και έξι δόσεις με έκπτωση 100% και ρύθμιση από επτά έως δέκα δόσεις με έκπτωση 75%) το ΙΚΑ καλεί τις επιχειρήσεις που οφείλουν, να αξιοποιήσουν αυτή τη δυνατότητα που τους δίνεται.

Για την αναστολή των αναγκαστικών και λοιπών μέτρων είσπραξης, ασφαλιστικά ενήμερος θεωρείται ο οφειλέτης, ο οποίος υποβάλει αίτηση υπαγωγής στις ισχύουσες διατάξεις ρύθμισης των οφειλών του και καταβάλλει την πρώτη δόση.

Ρ. Σαλ.