Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 14-Δεκ-2007 08:53

  Διαδικασία καταχώρησης Κοινοτικού Σήματος

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Η καταχώριση ενός εμπορικού σήματος αποτελεί για κάθε επιχείρηση μια αναγκαία επιλογή, προκειμένου να επιτύχει την ταυτοποίηση των προϊόντων της στη ροή της καθημερινής αγοράς και παράλληλα να τα συνδέσει αναπόσπαστα στη συνείδηση του μέσου καταναλωτή με την επωνυμία της.

   
  Σήμα, σύμφωνα με τους ορισμούς του Ελληνικού νόμου περί σημάτων (2239/1994), μπορεί να αποτελέσει κάθε σημείο που μπορεί να παρασταθεί γραφικά εφόσον παράλληλα είναι ικανό να εξατομικεύσει τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μιας επιχείρησης. Κατ΄ αυτήν την έννοια, το σήμα μπορεί να συνίσταται, αποκλειστικά ή συνδυαστικά, σε λέξεις, σχήματα, γράμματα, ή ακόμα και το ίδιο το σχήμα του προϊόντος ή της συσκευασίας του. 
   
  Τον ίδιο ουσιαστικά ορισμό δίνει και ο Κανονισμός 40/94. Σκοπός του Κανονισμός αυτού, ήταν η καθιέρωση ενός συστήματος το οποίο να επιτρέπει την δυνατότητα κατοχύρωσης ενός σήματος, που θα παράγει τα ίδια αποτελέσματα σε όλο το εύρος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας./ΕΚ σε σχέση με το Κοινοτικό σήμα.

  "Το κοινοτικό σήμα παρέχει στο δικαιούχο του αποκλειστικό δικαίωμα, ανάλογο με αυτό που αποκτά με την καταχώριση ενός εθνικού σήματος."
  Το Κοινοτικό σήμα έχει δηλαδή ενιαίο χαρακτήρα, υπό την έννοια ότι επιτρέπει στις επιχειρήσεις να χαρακτηρίζουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχουν κατά τρόπο ταυτόσημο σε ολόκληρη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή είναι ουσιαστικά η προοπτική στην οποίαν αποβλέπουν όσοι αποφασίζουν να προβούν στην υποβολή μιας αίτησης κατάθεσης Κοινοτικού σήματος ενώπιον του Γραφείου Εναρμόνισης στην Εσωτερική Αγορά (OHMI), δηλαδή του αρμόδιου οργανισμού για την εξέταση του παραδεκτού της προκείμενης αίτησης και συνακόλουθα την καταχώριση ενός σήματος ως κοινοτικού.
   
  Το Γραφείο Εναρμόνισης, που εδρεύει στο Αλικάντε της Ισπανίας, εξετάζοντας τα δεδομένα της κάθε περίπτωσης, αποφασίζει για το παραδεκτό της αίτησης με τα ίδια, κατά βάση, κριτήρια που ενεργεί και η Ελληνική Διοικητική Επιτροπή Σημάτων. Έτσι, δεν μπορεί να γίνει δεκτή για καταχώριση ένδειξη που στερείται διακριτικού χαρακτήρα, που έχει καταστεί συνήθης στην τρέχουσα γλώσσα και στις εμπορικές πρακτικές ή ενδέχεται να παραπλανήσει το κοινό ως προς τη φύση, την ποιότητα ή τη γεωγραφική προέλευση του προϊόντος ή της υπηρεσίας.
   
  Το κοινοτικό σήμα παρέχει στο δικαιούχο του αποκλειστικό δικαίωμα, ανάλογο με αυτό που αποκτά με την καταχώριση ενός εθνικού σήματος. Ο δικαιούχος δηλαδή έχει την νόμιμη δυνατότητα να απαγορεύσει σε οποιονδήποτε τρίτο να κάνει χρήση, για εμπορικούς σκοπούς, κάθε ταυτόσημης με το σήμα του ένδειξης, η οποία πρόκειται να διακρίνει προϊόντα (ή υπηρεσίες) όμοια με εκείνα για τα οποία έχει καταχωρηθεί το σήμα του. Η ουσιώδης διαφορά ωστόσο έγκειται στο γεγονός, ότι η εξουσία αυτή του δικαιούχου, παρακολουθεί την εδαφική ισχύ του σήματος, ώστε μπορεί να προβληθεί έναντι κάθε επίδοξου προσβολέα του δικαιώματος του σε όλη την έκταση της Κοινότητας.
   
  Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι το Γραφείο Εναρμόνισης δεν προβαίνει αυτοτελώς στον σχετικό έλεγχο για την αποτροπή τέτοιων περιπτώσεων. Ο παραπάνω Κανονισμός καθιέρωσε το λεγόμενο σύστημα «διερεύνησης», με σκοπότον επίκαιρο εντοπισμό των ενδεχόμενων περιπτώσεων σύγκρουσης του κατατεθειμένου σήματος με άλλα δικαιώματα, που υπερισχύουν αυτού με βάση την αρχή της προτεραιότητας. Ο έλεγχος αυτός διενεργείτο σε συνεργασία με τα εθνικά γραφεία βιομηχανικής ιδιοκτησίας, ώστε το κοινοτικό σήμα να μην προσκρούει όχι μόνο σε προγενέστερες κοινοτικές αλλά και εθνικές καταθέσεις, ωστόσο με τον τροποποιητικό Κανονισμό 422/2004η διαδικασία αυτή έχει απλοποιηθεί, καθώς υποχρεωτική θεωρείται πλέον μόνον η εξέταση της ύπαρξης προηγούμενων κοινοτικών καταχωρήσεων./ΕΚ
   
  Σε περίπτωση που κάποιος δικαιούχος προγενέστερου δικαιώματος εκτιμήσει ότι μια νέα κατάθεση κοινοτικού σήματος προσβάλλει τα δικαιώματά του, μπορεί να ασκήσει, σύμφωνα με το άρθρο 42 του Κανονισμού 40/94 OHMI. /ΕΚ ανακοπή εντός τριών μηνών από την δημοσίευση της αίτησης του σήματος και να ζητήσει την απόρριψή του από το
   
  Ωστόσο, ακόμα και στην περίπτωση που κάποιο κοινοτικό σήμα καταχωρήθηκε κατά παράβαση των διατάξεων του Κανονισμού 40/94, ο προσβληθείς τρίτος μπορεί να ζητήσει από το Γραφείο και να επιτύχει την έκπτωση ή ακύρωση του σήματος, ασκώντας την αίτηση που προβλέπει το άρθρο 51.
   
   Περαιτέρω, τα άρθρα 106 & 107 του Κανονισμού 40/94, δεν αποκλείουν την αρμοδιότητα των Εθνικών Δικαστηρίων να επιληφθούν και να λάβουν μέτρα κατά της χρήσης καταχωρημένου Κοινοτικού Σήματος, εάν προσβάλλονται τοπικά δικαιώματα ή εάν οι  Εθνικοί νόμοι επιτρέπουν τη λήψη μέτρων κατά της χρήσης σήματος ή άλλου διακριτικού γνωρίσματος. Οι διατάξεις αυτές αποκτούν ιδιαίτερη πρακτική εφαρμογή στις περιπτώσεις που η χρήση του σήματος προσκρούει στις διατάξεις περί αθέμιτου ανταγωνισμού.
   
  Η διαδικασία καταχώρισης ενός Κοινοτικού σήματος όμως έχει ένα βασικό μειονέκτημα. Σε περίπτωση δηλαδή που η κατάθεση του σήματος προσβάλλει προγενέστερα δικαιώματα σε ένα μόνο κράτος την Ευρωπαϊκής Ένωση και το Γραφείο κάνει δεκτή την ανακοπή που θα ασκηθεί κατά της κατάθεσής του, η αίτηση απορρίπτεται αυτοδικαίως και για όλα τα άλλα κράτη της ΕΕ, οπότε ο φερόμενος στην αίτηση δικαιούχος, θα αναγκαστεί να προβεί στην κατάθεση των λεγόμενων δηλώσεων εκ μετατροπής Κοινοτικού σήματος στα υπόλοιπα κράτη (όπου δεν ασκήθηκε ανακοπή ή αυτή απορρίφθηκε), προκειμένου να επιτύχει, αυτοτελώς πλέον, την καταχώριση της ίδιας ένδειξης ως σήματος σε καθένα από αυτά.
  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων