Συνεχης ενημερωση

  Σάββατο, 27-Ιαν-2018 09:03

  DEMPE – Η νέα προσέγγιση που έφεραν τα BEPS

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Των Φώτη Τσαμπαρλή και Ηλία Παρασκευόπουλου

  Τον Ιούλιο του 2017 ο Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ) προχώρησε στην έκδοση νέων Κατευθυντήριων Οδηγιών περί Ενδοομιλικής Τιμολόγησης (TP Guidelines). Οι νέες Οδηγίες αναμένεται να οδηγήσουν σε σημαντικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο τόσο οι Πολυεθνικές Επιχειρήσεις (Π.Ε.) όσο και οι φορολογικές αρχές αντιμετωπίζουν τα άυλα περιουσιακά στοιχεία (σήματα, know how, κλπ) από πλευράς ενδοομιλικής τιμολόγησης.

  Η έννοια του DEMPE

  Συγκεκριμένα, το νέο Κεφάλαιο VI των Κατευθυντήριων Οδηγιών του ΟΟΣΑ εισάγει τις έννοιες της Ανάπτυξης, Βελτίωσης, Συντήρησης, Προστασίας, και Εκμετάλλευσης των άυλων περιουσιακών στοιχείων. (Development, Enhancement, Maintenance, Protection and Exploitation ή συντομογραφικά - DEMPE).

  Ο ΟΟΣΑ με την εισαγωγή του DEMPE στοχεύει να διασφαλίσει ότι η κατανομή των εσόδων από την εκμετάλλευση των άυλων περιουσιακών στοιχείων μεταξύ συνδεδεμένων πολυεθνικών επιχειρήσεων διενεργείται βάσει της σχετικής αξίας που δημιουργείται, όπως αυτή μετράται μέσω των λειτουργιών που επιτελούνται, των περιουσιακών στοιχείων που χρησιμοποιούνται και των κινδύνων που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο της Ανάπτυξης, Βελτίωσης, Συντήρησης, Προστασίας και Εκμετάλλευσης των περιουσιακών στοιχείων αυτών.

  Ποιους αφορά;

  Επί της ουσίας, ο ΟΟΣΑ με την υιοθέτηση της έννοιας του DEMPE επικεντρώνει την προσοχή του σε εταιρείες – μέλη πολυεθνικών ομίλων, οι οποίες παρόλο που δεν είναι οι νόμιμοι ιδιοκτήτες ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου, έχουν συνεισφέρει στην δημιουργία και αύξηση της αξίας του και δεν εισπράττουν κάποια αμοιβή για την συνεισφορά τους. Συγκεκριμένα, οι προαναφερθείσες εταιρείες μπορεί να έχουν επιτελέσει λειτουργίες, χρησιμοποιήσει περιουσιακά στοιχεία ή αναλάβει κινδύνους, που συνέβαλλαν στην αύξηση της αξίας του άυλου περιουσιακού στοιχείου και για τον λόγο αυτό βάσει του DEMPE θα πρέπει να λάβουν μέρος του κέρδους που προκύπτει για τον Όμιλο από την εμπορική εκμετάλλευση του άυλου.

  Συνεπώς, οι Π.Ε. θα πρέπει να διαμορφώσουν την ενδοομιλική τους τιμολογιακή πολιτική σχετικά με τα άυλα περιουσιακά στοιχεία με τέτοιον τρόπο ώστε τα σχετικά έσοδα να κατανέμονται μεταξύ των μερών, τα οποία έχουν συμβάλει στην αξία των άυλων.

  Τι αλλάζει;

  Πριν την εισαγωγή της έννοιας του DEMPE, ο νόμιμος ιδιοκτήτης ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου (π.χ. εμπορικό σήμα, ευρεσιτεχνία ή λογότυπο) ήταν δικαιούχος ουσιαστικά όλων των εσόδων, τα οποία προέρχονταν από την εκμετάλλευσή του.

  Στην DEMPE εποχή, όλο το εισόδημα το οποίο σχετίζεται με το εμπορικό σήμα κατανέμεται στα συμβαλλόμενα μέρη με βάση την συνεισφορά του καθενός στην δημιουργία αξίας αυτού. Επομένως, ο νόμιμος ιδιοκτήτης του εμπορικού σήματος δικαιούται μέρος των εσόδων μόνο στην περίπτωση που επιτελούσε κάποιες από τις λειτουργίες που περιλαμβάνονται στο DEMPE.

  Επίσης, σημειώνεται ότι στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του αύλου δεν επιτελεί κάποιες από τις λειτουργίες που περιλαμβάνονται στο DEMPE, και ιδιαίτερα αν αυτές επιτελούνται από την επιχείρηση που καταβάλει τα δικαιώματα, η "εκπεσιμότητα” της σχετικής δαπάνης αναμένεται να αμφισβητηθεί κατά τη διάρκεια ενός φορολογικού ελέγχου.

   

   

  Επομένως, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 6.47 του Κεφαλαίου VI των νέων Κατευθυντήριων Οδηγιών του ΟΟΣΑ, η νομική ιδιοκτησία ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου από μόνη της, δεν συνεπάγεται και δικαίωμα στα έσοδα από την εκμετάλλευση του άυλου.

  Προετοιμασία των Π.Ε. για την DEMPE Εποχή

  Με βάση τα παραπάνω, τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι Π.Ε. προκειμένου να εναρμονιστούν με τα όσα προβλέπονται στις νέες Κατευθυντήριες Οδηγίες του ΟΟΣΑ για την μεταχείριση των άυλων περιουσιακών στοιχείων για σκοπούς ενδοομιλικής τιμολόγησης είναι τα εξής:

  1. Προσδιορισμό των σημαντικών λειτουργιών που επιτελούνται, των περιουσιακών στοιχείων που χρησιμοποιούνται, καθώς και των κινδύνων που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο της ανάπτυξης, της ενίσχυσης, της συντήρησης, της προστασίας και της εκμετάλλευσης των άυλων περιουσιακών στοιχείων.

  2. Επιβεβαίωση ότι όσα αναφέρονται στις συμβάσεις σχετικά με τις επιτελούμενες λειτουργίες, καθώς και με τους αναλαμβανόμενους κινδύνους, όσον αφορά τα άυλα περιουσιακά στοιχεία, αντιπροσωπεύουν την επιχειρηματική πραγματικότητα του Ομίλου.

  3. Κατανομή των εσόδων που προέρχονται από την εκμετάλλευση των άυλων περιουσιακών στοιχείων στα συνδεδεμένα μέρη με βάση τις λειτουργίες που επιτελούν και τους κινδύνους που αναλαμβάνουν καθένα από αυτά για την δημιουργία αξίας των άυλων σύμφωνα με τη μεθοδολογία DEMPE.

  Συμπέρασμα

  Η εισαγωγή της έννοιας του DEMPE έχει ως βασικό στόχο την ευθυγράμμιση της δημιουργίας αξίας με την κερδοφορία των συνδεδεμένων εταιρειών. Συνεπώς, είναι σημαντικό οι Π.Ε. να διασφαλίσουν ότι τα κέρδη που σχετίζονται με τα άυλα περιουσιακά στοιχεία κατανέμονται στα συνδεδεμένα μέρη σύμφωνα με την αξία που αυτά δημιουργούν για τον Όμιλο, προκείμενου να εναρμονίσουν τις ενδοομιλικές τους σχέσεις με την νέα φορολογική πραγματικότητα.

  *Ο Φώτης Τσαμπαρλής είναι Principal, Φορολογικές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, Deloitte

  *Ο Ηλίας Παρασκευόπουλος είναι Assistant Manager, Φορολογικές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, Deloitte

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων