Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 03-Αυγ-2017 00:03

  Εξαγωγές μεταποιητικών προϊόντων προστιθέμενης αξίας

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Του Πάνου Λώλου

  Η μεταποίηση αποτελεί περί το 87% της συνολικής αξίας των εξαγόμενων εγχώριων προϊόντων συμβάλλοντας καθοριστικά στη μείωση του εμπορικού ισοζυγίου το οποίο κατά το 2016 ανήλθε σχεδόν στα € 19 δισ.  Ακόμη και αν εξαιρέσουμε τα πετρελαιοειδή τα οποία εκ της φύσεως τους υπόκεινται σε μεγάλες αυξομειώσεις τιμών λόγω χρηματιστηριακής αναφοράς και τα οποία ανέρχονται στο 35% της συνολικής αξίας των εξαγόμενων εγχώριων προϊόντων, η μεταποίηση συνεισφέρει αποφασιστικά στο εμπορικό ισοζύγιο της χώρας και τελικώς στο ΑΕΠ.

  Δεδομένου ότι οι κυριότερες κατηγορίες εξαγώγιμων ελληνικών μεταποιητικών προϊόντων, πέραν των πετρελαιοειδών, είναι τα τρόφιμα, τα βασικά μέταλλα, τα χημικά και τα φαρμακευτικά προϊόντα έχει μεγάλη σημασία να κατανοηθεί ότι η διαφοροποίηση με στόχο την αύξηση της προστιθέμενης αξίας τους δεν προσκρούει στο μικρό μέγεθος της εγχώριας αγοράς και άρα είναι περαιτέρω επιθυμητή και εφικτή αλλά όχι αναγκαία προϋπόθεση οικονομικής ανάπτυξης της χώρας.  Ακόμη όμως και εάν η διαφοροποίηση είναι αντικειμενικά δύσκολη λόγω έλλειψης επαρκών πόρων, κοινωνικών συνθηκών, γεωγραφικών ιδιαιτεροτήτων ή περιβαλλοντικών προτεραιοτήτων, είναι αναγκαία και απαραίτητη η αύξηση του όγκου των εξαγόμενων μεταποιητικών προϊόντων και μάλιστα υπό τις παρούσες επικρατούσες συνθήκες όπου κάθε δυνατότητα εξωστρέφειας της οικονομίας οφείλει να αξιοποιηθεί.  Το εξαγωγικό συγκριτικό πλεονέκτημα προϊόντος μιας χώρας το οποίο καταγράφει τα υψηλά εξαγωγικά μερίδια της σε συγκεκριμένους κλάδους ή και προϊόντα είναι οπωσδήποτε σημαντικός δείκτης αφού απεικονίζει το σε ποιες περιπτώσεις έχουν επιτευχτεί ιδιαίτερες εξαγωγικές επιδόσεις αλλά δεν μπορεί και δεν πρέπει να αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την πραγματοποίηση τους.

  Η ελληνική οικονομία, συγκριτικά με τις περισσότερες χώρες της Ευρωζώνης, είναι μικρή σε απόλυτο μέγεθος και υπήρξε ελάχιστα κυκλική μέχρι και τα τέλη της δεκαετίας του 2010 λόγω μεγάλης συμμετοχής των υπηρεσιών στο ΑΕΠ της χώρας και εισαγωγών που δεν ανατροφοδοτούσαν την δυναμική οικονομία αλλά απευθυνόντουσαν στην κατανάλωση.  Με την σημαντική πτώση των εισαγωγών μετά το 2011 και την αύξηση των εξαγωγών, μεταξύ των οποίων και των προϊόντων μεταποίησης, οι παραπάνω κορυφαίοι εξαγωγικοί κλάδοι έχουν στερηθεί ένα σημαντικό μέρος της εσωτερικής τους αγοράς λόγω πτώσης στην εγχώρια ζήτηση παράγοντας που όχι μόνο δεν συντέλεσε στην μείωση της εξαγωγικής τους δραστηριότητας λόγω έλλειψης πόρων, και μάλιστα υπό δυσμενείς χρηματοοικονομικές συνθήκες, αλλά εξώθησε περαιτέρω στην επιδίωξη της μεγέθυνσης της εξαγωγικής τους δραστηριότητας.  Έτσι, σύμφωνα με την μελάτη του ΙΟΒΕ για την μεταποίηση στην Ελλάδα που εκπονήθηκε τον περασμένο Μάιο, ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής εξαγωγών των προϊόντων μεταποίησης κατά την περίοδο 2009-2016 ανήλθε στο 5,6% (συμπεριλαμβανομένων και των πετρελαιοειδών), σαφώς θετικός και απαραίτητος για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.  Και οι πέντε σημαντικότεροι εξαγωγικοί κλάδοι έχουν να επιδείξουν σημαντικά στοιχεία διαφοροποίησης που συντείνουν στην επίτευξη προστιθέμενης αξίας ανά δραστηριότητα.  Τέτοια παραδείγματα είναι ορισμένα επεξεργασμένα και τυποποιημένα τρόφιμα που συνοδεύονται από πιστοποιήσεις βιολογικής καλλιέργειας, τα ειδικά κράματα μετάλλων για βιομηχανικές εφαρμογές, τα νανο-υλικά πρόσθετα για τις κατασκευές, τα παραφαρμακευτικά και οι ηλεκτρονικές συσκευές ασφάλειας συστημάτων.

  Η περαιτέρω επένδυση στον εξαγωγικό προσανατολισμό των κυριότερων μεταποιητικών κλάδων ανεξαρτήτως προστιθέμενης αξίας αποτελεί προϋπόθεση οικονομικής ανάπτυξης.  Συγκεκριμένα, τονώνεται η απασχόληση και μάλιστα εκείνων οι οποίοι διαθέτουν αυξημένες δεξιότητες και άρα μπορούν αν καταστούν ακόμη πιο ανταγωνιστικοί ως εργαζόμενοι ωθώντας περαιτέρω τις επιχειρήσεις στις οποίες εντάσσονται. Η αλυσίδα αξίας μεγαλώνει με πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις σε άλλους κλάδους δραστηριότητας.  Οι επιχειρήσεις αυξάνουν τον κύκλο εργασιών τους στο εξωτερικό, άρα εκ των πραγμάτων σε ανταγωνιστικές συνθήκες, που πυροδοτούν ενέργειες μειώσεως του κόστους (μέσω οικονομιών κλίμακας για παράδειγμα) ή διαφοροποίησης στα χαρακτηριστικά των προϊόντων τους και έτσι σταδιακά αναγκάζονται στο να επιδιώξουν την παραγωγή και διάθεση προϊόντων προστιθέμενης αξίας.  Τα δίκτυα διανομής αντίστοιχα προσαρμόζονται στις ανάγκες των αγοραστών και προσφέρουν μεγαλύτερες δυνατότητες αύξησης των όγκων συναλλαγώνή και συνεργιών.  Τέλος, η ανάγκη ενσωμάτωσης νέων τεχνολογιών εξωθεί εκείνες τις εξαγωγικές μεταποιητικές επιχειρήσεις που θέλουν να ανταγωνιστούν διεθνώς στην υιοθέτηση αυτοματοποιημένων διαδικασιών παραγωγής, νέου τεχνολογικού εξοπλισμού και των βέλτιστων πρακτικών που ανατροφοδοτούν την αναπτυξιακή τους πορεία.

  Συνεπώς, ακόμη και υπό συνθήκες αναζήτησης νέου παραγωγικού μοντέλου για την χώρα, η σημασία της ύπαρξης και του όγκου εξαγωγικών μεταποιητικών προϊόντων είναι μεγαλύτερη και από την προστιθέμενη τους αξία η οποία ασφαλώς μπορεί και πρέπει να καταστεί ακόμη μεγαλύτερη προς όφελος της εθνικής οικονομίας αλλά ασφαλώς και των ίδιων των επιχειρήσεων.

  * Ο κ. Π. Λώλος είναι στέλεχος επιχειρήσεων και οι απόψεις που εκφράζονται στο παρόν άρθρο είναι προσωπικές

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ