Συνεχης ενημερωση

  Τετάρτη, 24-Ιαν-2018 15:43

  ELPEN: Διαρκής έρευνα για την καινοτομία και σταθερή συμβολή στην ανάπτυξη

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου  Η τεχνογνωσία της στην παραγωγή φαρµάκων υψηλής θεραπευτικής αξίας ξεπερνά τον µισό αιώνα, µε τα φάρµακά της να γνωρίζουν σηµαντική καταξίωση στην ιατροφαρµακευτική κοινότητα, τους ασθενείς και τη δηµόσια ασφάλιση. Στο πλαίσιο αυτό, τα σκευάσµατά της αναγνωρίζονται ως εφάµιλλα των φαρµάκων που παράγονται από µεγάλες πολυεθνικές εταιρείες.

  Στο επίκεντρο της επιχειρηµατικής δραστηριότητας της ELPEN τοποθετείται η έρευνα για καινοτόµες θεραπείες, καθώς επίσης και η εφαρµογή των υψηλότερων παραγωγικών προδιαγραφών και προτύπων ποιότητας. Με ηγετική παρουσία στους τοµείς της πνευµονολογίας και της καρδιολογίας, τα φάρµακά της καλύπτουν όλες τις βασικές θεραπευτικές κατηγορίες.

  Το Ερευνητικό, Πειραµατικό και Εκπαιδευτικό κέντρο που διατηρεί εδώ και 21 χρόνια αποτελεί τον εκφραστή της προσήλωσής της στην έρευνα, αφού στηρίζει έµπρακτα την ερευνητική κοινότητα, συµβάλλοντας αποφασιστικά στη δηµιουργία επιστηµονικής γνώσης. Περισσότερο από 8% του ετήσιου κύκλου εργασιών της ELPEN επενδύεται σε ερευνητικά προγράµµατα, µε στόχο την ανάπτυξη νέων και καινοτόµων φαρµάκων, που θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των ασθενών. 

  Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία έχει προσφέρει µέχρι σήµερα 130 υποτροφίες σε νέους επιστήµονες, ενώ 350 είναι τα ερευνητικά προγράµµατα και 800 τα εκπαιδευτικά σεµινάρια, που έχουν πραγµατοποιηθεί στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του ερευνητικού της κέντρου, σε συνεργασία µε ελληνικούς και διεθνείς ακαδηµαϊκούς και επιστηµονικούς φορείς. 

  ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗ

  Τα παραπάνω στοιχεία έχουν οδηγήσει στη σηµερινή αναγνώριση του Ερευνητικού, Πειραµατικού και Εκπαιδευτικού Κέντρου της ως του µεγαλύτερου ιδιωτικής πρωτοβουλίας εργαστηρίου Πειραµατικής - Μεταφραστικής Βιοϊατρικής Έρευνας και Εκπαίδευσης στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η πρόσφατα επίσηµη πιστοποίησή του ως Διεθνούς Εκπαιδευτικού Κέντρου από τον φορέα UEMS/NASCE (European Union of Medical Specialists και Network of Accredited Clinical Skills Centres in Europe) σηµατοδοτεί ακόµα µία διεθνή διάκριση της πρότυπης δραστηριότητάς του στον τοµέα της έρευνας στην εκπαίδευση.

  Σπουδαίο καρπό των ερευνητικών προσπαθειών της ELPEN αποτελεί η καινοτόµος εισπνευστική συσκευή Elpenhaler®, µια εφεύρεση του προέδρου και ιδρυτή της, κ. Δηµήτρη Πενταφράγκα, η οποία έχει άδεια κυκλοφορίας σε 34 χώρες σε όλο τον κόσµο. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά αποτελεσµατικό θεραπευτικό µέσο για την αντιµετώπιση παθήσεων του κατώτερου αναπνευστικού συστήµατος, όπως είναι το άσθµα και η χρόνια αποφρακτική πνευµονοπάθεια.  

  ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ

  Η ELPEN σηµατοδοτεί επίσης και µια άξια εκπρόσωπο του ελληνικού φαρµάκου στις διεθνείς αγορές, µε περισσότερα από 30 σκευάσµατά της να ταξιδεύουν σε 27 ευρωπαϊκές χώρες και 40 παγκοσµίως. Από το 2012 διατηρεί θυγατρική στη Γερµανία, την ELPEN Pharma GmbH, έχοντας κερδίσει την εµπιστοσύνη του γερµανικού ασφαλιστικού συστήµατος. Παράλληλα, πολλές και σηµαντικές είναι οι µακροπρόθεσµες επιχειρηµατικές συνεργασίες που έχει συνάψει µε διεθνείς φαρµακευτικές εταιρείες, οι οποίες την αναγνωρίζουν ως συνώνυµο του ποιοτικού φαρµάκου και αξιοποιούν τα δυναµικά τµήµατα πωλήσεων και µάρκετινγκ που διαθέτει. 

  Ιδιαίτερα ανεπτυγµένη είναι, όµως, και η κοινωνική αντίληψη της ELPEN. Με προσωπικό που ξεπερνά τους 1.000 εργαζοµένους σε επίπεδο οµίλου, στηρίζει ενεργά την απασχόληση στη χώρα µας, δηµιουργώντας προστιθέµενη αξία και συµβάλλοντας στην εδραίωση αναπτυξιακών ρυθµών στην εθνική οικονοµία. Συγχρόνως, αναπτύσσει µεγάλη δραστηριότητα σε προγράµµατα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, µε έµφαση στην ενηµέρωση του κοινού για την πρόληψη ασθενειών, τη στήριξη των αποµακρυσµένων περιοχών της Ελλάδας και την προσφορά στον πολιτισµό.


  Θεόδορος ΤρύφωνΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΡΥΦΩΝ: Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΟΝΟΔΡΟΜΟ

  - Είστε από τις βιοµηχανίες που ακολουθούν σταθερά ανοδική πορεία. Κατά πόσο έχει βοηθήσει η αύξηση της εξαγωγικής σας δραστηριότητας και πώς ανταποκρίνεστε στις προκλήσεις του εγχώριου οικονοµικού περιβάλλοντος/αγοράς φαρµάκου;

  Είναι γεγονός ότι καλούµαστε να δραστηριοποιηθούµε σε ένα ασφυκτικό οικονοµικό περιβάλλον, µε πλήθος αντικινήτρων για τον κλάδο της ελληνικής φαρµακοβιοµηχανίας. Με ιστορία που ξεπερνά τον µισό αιώνα, η ELPEN έχει καταφέρει να αντιµετωπίσει τις προκλήσεις, παραµένοντας συνεπής στις αξίες που την έχουν καθιερώσει στη συνείδηση της ιατροφαρµακευτικής κοινότητας και των ασθενών. 

  Αναφορικά µε την παρουσία µας στην ελληνική αγορά, πετύχαµε αύξηση των µεριδίων αγοράς µας, ακριβώς εξαιτίας της αποδοχής των φαρµάκων µας από την ιατροφαρµακευτική κοινότητα και τους ασθενείς λόγω της ποιότητάς τους. 
  Στο εξωτερικό εντείναµε την εξαγωγική µας δραστηριότητα κι αυτό συνέβαλε σηµαντικά στην οικονοµική ευρωστία του οµίλου. Η ΕΛΠΕΝ εξάγει σήµερα σε πάνω από 30 χώρες, ενώ διατηρεί θυγατρική στη Γερµανία.

  - Διαθέτετε το µεγαλύτερο ερευνητικό κέντρο στην Ελλάδα στον τοµέα της εφαρµοσµένης έρευνας και εκπαίδευσης. Ποιοι είναι οι λόγοι που επενδύσατε σε αυτό το κοµµάτι;

  Είναι ξεκάθαρο ότι η επένδυση στην εκπαίδευση αποτελεί µονόδροµο για διαφοροποίηση, άρα και επιβίωση και ανάπτυξη, για µια βασική ευρωπαϊκή φαρµακευτική βιοµηχανία, όπως είναι η ΕΛΠΕΝ.

  Στο εκπαιδευτικό µας µοντέλο έχουµε δύο διακριτές δραστηριότητες:
  -Ιατρική κοινότητα - εκπαιδεύσεις

  -Αναπτύξεις νέων φαρµακευτικών προϊόντων (υβριδικά), µε έµφαση στο αναπνευστικό και το καρδιολογικό σύστηµα.

  - Στον σχεδιασµό σας περιλαµβάνεται και η επέκταση των παραγωγικών σας εγκαταστάσεων. Σε ποιο σηµείο βρίσκεστε;

  Οι αυξηµένες ανάγκες για παραγωγή οφείλονται κυρίως στις εξαγωγές. Στο πλαίσιο αυτό, έχουµε οδηγηθεί σε µια διαρκή προσπάθεια αναζήτησης λύσεων για την κάλυψή τους. Τα βασικά στοιχεία στον κεντρικό µας σχεδιασµό είναι η εξειδίκευση σε συγκεκριµένες µορφές και η βελτιστοποίηση των διαδικασιών ποιοτικού ελέγχου και παραγωγής. Με τους δύο αυτούς τρόπους στοχεύουµε σε µια σηµαντική αύξηση της παραγωγικότητάς µας τα επόµενα χρόνια για τις εγκαταστάσεις µας στο Πικέρµι, όπου διατηρούµε ήδη τρεις εγχώριες παραγωγικές µονάδες.

  Ο κ. Θεόδωρος Τρύφων είναι αντιπρόεδρος δ.σ. ELPEN A.Ε. Φαρµακευτικής Βιοµηχανίας και πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρµακοβιοµηχανίας (ΠΕΦ).

  * Αναδημοσίευση από την ελληνική έκδοση του περιοδικού Forbes

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων