Συνεχης ενημερωση

  Δευτέρα, 15-Ιαν-2018 12:11

  Τράπεζα Πειραιώς: Πορεία μετασχηματισμού με στρατηγικό σχέδιο

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου


  Με πυξίδα την "Αgenda 2020" κινείται ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς. Επτά μήνες μετά την παρουσίαση του στρατηγικού σχεδίου από τον διευθύνοντα σύμβουλο, Χρήστο Μεγάλου, η πορεία μετασχηματισμού προχωρά με ταχύτητα και συνέπεια. 

  Το όραμα της "Agenda 2020" για την Τράπεζα Πειραιώς είναι να αποτελεί την πλέον αξιόπιστη τράπεζα στην Ελλάδα, δημιουργώντας αξία για τους μετόχους, τους πελάτες και τους εργαζομένους της. 

  Oι αξίες του Ομίλου, όπως αποτυπώνονται στην "Agenda 2020", είναι: 
  - Εστίαση στον πελάτη.
  - Διοικητική υπευθυνότητα.
  - Κουλτούρα επιδόσεων.
  - Επιχειρηματική αειφορία.

  "Είμαστε προσηλωμένοι στη συνεπή εφαρμογή του στρατηγικού μας σχεδίου "Agenda 2020”, στοχεύοντας στην επιθετική μείωση των κινδύνων του ισολογισμού και στην ταχεία ομαλοποίηση", τονίζει ο CEO της Τράπεζας, Χρήστος Μεγάλου.

  Η υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και τα πρώτα αποτελέσματα είναι ήδη ορατά και αποτυπώνονται στα μεγέθη της Τράπεζας. Οι κινήσεις του Ομίλου πραγματοποιούνται με επίκεντρο συγκεκριμένες στρατηγικές προτεραιότητες:

  * Μείωση των κινδύνων ισολογισμού.
  * Επαναπροσδιορισμός και επανεστίαση των δραστηριοτήτων.
  * Εφαρμογή κερδοφόρου και αειφόρου επιχειρηματικού μοντέλου.
  * Βελτιστοποίηση της κατανομής κεφαλαίων.
  * Ενίσχυση της παρακολούθησης κινδύνων και ελέγχων.
  * Υιοθέτηση υψηλών προτύπων εταιρικής διακυβέρνησης.

  Ήδη, σημαντική πρόοδος καταγράφεται σε όλους τους στόχους του στρατηγικού σχεδίου, που συνίστανται σε:

  * Μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs) και μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) σε διεθνώς αποδεκτά επίπεδα.
  * Δημιουργία ενός κερδοφόρου και αειφόρου επιχειρηματικού μοντέλου.
  * Διατήρηση ισχυρής κεφαλαιακής βάσης.
  * Αποκατάσταση αυτόνομης πρόσβασης σε χρηματοδότηση από τις αγορές.

  ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

  Αναλυτικότερα, το επιχειρηματικό μοντέλο, με επίκεντρο την κερδοφορία και την αειφορία, περιλαμβάνει τη διατήρηση της ηγετικής θέσης της Πειραιώς στην επιχειρηματική πίστη, με έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και ήδη ενισχύονται τα νέα δάνεια στον τομέα αυτό. 

  Ο στόχος που έχει τεθεί είναι οι νέες χρηματοδοτήσεις στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις από όλους τους τομείς της οικονομίας να ξεπεράσουν το 1 δισ. ευρώ το 2018 και συνολικά η χρηματοδότηση προς τις επιχειρήσεις να ανέλθει στο τέλος του 2020 στα 5 δισ. ευρώ ετησίως.

  ΠΙΝ

  Παράλληλα, η Τράπεζα εξέδωσε τον Οκτώβριο 5ετές καλυμμένο ομόλογο ύψους 500 εκατ. ευρώ. Η έκδοση εντάσσεται στο πρόγραμμα καλυμμένων ομολογιών της Τράπεζας ύψους 10 δισ. ευρώ και το μεγαλύτερο μέρος της διατέθηκε σε διεθνείς οργανισμούς, όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης. Τα έσοδα της έκδοσης θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση επενδύσεων μικρών και μεσαίων ελληνικών επιχειρήσεων.

  ΔΥΟ ΠΥΛΩΝΕΣ

  Σημαντική συνεισφορά στην επίτευξη των στόχων της "Agenda 2020" έχει φέρει ο διαχωρισμός του Ομίλου σε δύο λειτουργικούς πυλώνες, ώστε να μεγιστοποιηθεί η αξία των κύριων τραπεζικών δραστηριοτήτων και να εξαχθεί αξία από τομείς της Τράπεζας προς αποεπένδυση ή εξυγίανση.

  Οι δύο πυλώνες είναι η Piraeus Core Bank και η Piraeus Legacy Unit, η οποία έχει αναλάβει τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, τη διαδικασία αποεπένδυσης από στοιχεία ενεργητικού και τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου των ακινήτων από ανακτήσεις (REO).

  Η διοίκηση της Τράπεζας έχει επιταχύνει τον ρυθμό αποεπένδυσης μη βασικών στοιχείων του ισολογισμού. Ειδικότερα, έχουν πωληθεί πρόσφατα η Avis Ελλάδος, η θυγατρική της Τράπεζας στη Σερβία και η συμμετοχή στη Hellenic Seaways, ενώ δρομολογείται σειρά νέων κινήσεων σύμφωνα με το σχέδιο αναδιάρθρωσης.

  ΠΙΝ

  Τα αποτελέσματα εννεαμήνου 2017 επιβεβαιώνουν τη θετική πορεία και στην αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Η Τράπεζα κινείται επιτυχώς στην υλοποίηση των επιχειρησιακών στόχων που έχουν υποβληθεί στον SSM για μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στα 20 δισ. ευρώ, από 32 δισ. ευρώ στα τέλη Σεπτεμβρίου 2017, ενώ οι στόχοι της "Agenda 2020" έχουν τεθεί σε επίπεδο χαμηλότερο των 20 δισ. ευρώ για τα NPΕs και χαμηλότερο των 10 δισ. ευρώ για τα NPLs τo 2020.

  O Όμιλος μείωσε, με βάση τα στοιχεία γ’ τριμήνου, τα NPΕs κατά 0,7 δισ. ευρώ και τα NPLs κατά 0,9 δισ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση. Η Τράπεζα Πειραιώς πέτυχε τον στόχο που είχε υποβάλει στον SSM για 5ο συνεχόμενο τρίμηνο, καταγράφοντας καλύτερες επιδόσεις σε σχέση με τις τάσεις της αγοράς. Από τα υψηλά του Σεπτεμβρίου 2015, η Τράπεζα Πειραιώς έχει μειώσει τα NPEs κατά 3,9 δισ. ευρώ και τα NPLs κατά 5,8 δισ. ευρώ.

  Η Τράπεζα Πειραιώς ανέλαβε εντατικές δράσεις τούς προηγούμενους μήνες και κατόρθωσε να βελτιώσει δραστικά το χρηματοδοτικό της προφίλ, προσελκύοντας νέες καταθέσεις και μειώνοντας τη χρηματοδότηση από τον έκτακτο μηχανισμό ELA περισσότερο από 6 δισ. ευρώ από την αρχή του έτους. Για το επόμενο έτος η Τράπεζα προσβλέπει σε μηδενισμό της χρηματοδότησης από τον ELA μέχρι το τέλος του 2018.

  Στις προτεραιότητες που βρίσκονται σε πορεία υλοποίησης εντάσσεται ο επαναπροσδιορισμός των δραστηριοτήτων (επαναξιολόγηση δικτύου καταστημάτων και παρουσίας, περαιτέρω εξορθολογισμός δαπανών λειτουργίας, αποδέσμευση κεφαλαίων, εξέταση δυνατοτήτων εξωτερικής ανάθεσης εργασιών – outsourcing), όπως και η επανεστίαση των δραστηριοτήτων (ενδελεχής αναθεώρηση όλων των επιχειρηματικών τομέων, βελτιστοποίηση της στρατηγικής των επιμέρους πελατειακών τομέων και εστίαση σε επιλεγμένους τομείς πελατών και κλάδων, επένδυση στην ψηφιοποίηση για τη δημιουργία μέγιστης αξίας).

  ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

  H Τράπεζα Πειραιώς δίνει έμφαση και έχει υιοθετήσει υψηλά πρότυπα διακυβέρνησης:
  - Λειτουργία υπό την εποπτεία ενός Διοικητικού Συμβουλίου με εκτεταμένη εμπειρία στους τομείς τραπεζικής, διαχείρισης κινδύνων και δανείων σε καθυστέρηση.
  - Ενίσχυση εκτελεστικών οργάνων διοίκησης.
  - Εστίαση στην αξιοκρατία και την εμπειρία.
  - Δημιουργία εταιρικής δομής προσαρμοσμένης στην εφαρμογή του στρατηγικού σχεδίου.
  - Ορισμός ξεκάθαρων στόχων με αναγνωρισμένη/συγκεκριμένη διοικητική υπευθυνότητα.
  - Επίτευξη αριστείας στην εταιρική υπευθυνότητα.
   

  * Αναδημοσίευση από την ελληνική έκδοση του περιοδικού Forbes

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων