Γράφημα Γενικού Δείκτη Χ.Α.Α.
Σάββατο 30/5 03:11

Συνεχής ενημέρωση >

ΑΛΑΠΙΣRSS

Μεση χρηματιστηριακη τιμη

επειδή θα μας απασχολήσει είπα να το κάνω θέμα...
Η μέση τιμή αφορά την 29.12.2008
θα προσπαθώ ανά τακτά χρονικά διαστήματα να παραθέτω την τρέχουσα 'μέση' τιμή για να έχουμε ένα μπούσουλα...

ΦΕΚ 106/30.5.2006
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3461
Ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις δημόσιες προτάσεις.

"ι) «Μέση χρηματιστηριακή τιμή»: η τιμή που προ−
κύπτει από κλάσμα, με αριθμητή το άθροισμα των
γινομένων, σε ημερήσια βάση, της τιμής κλεισίματος
επί τον όγκο...


Παρακαλώ περιμένετε...
Επιστροφή στη κορυφή