Γράφημα Γενικού Δείκτη Χ.Α.Α.
Δευτέρα 25/5 10:16

Συνεχής ενημέρωση >

Σχολιασμός άρθρωνRSS

Σκληρό παζάρι για τον φόρο υπεραξίας στο Χρηματιστήριο

Τη θέσπιση ενός αφορολόγητου ορίου πάνω από το οποίο θα επιβάλλεται ο αυτοτελής φόρος υπεραξίας (με συντελεστή 15%) επί μετοχών, παραγώγων και ομολόγων  από 1/1/2014, συνεχίζουν να συζητούν το Υπουργείο Οικονομικών και οι φορείς της ελληνικής κεφαλαιαγοράς. Στόχος είναι να εξομαλυνθούν, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό, οι επιπτώσεις στο Χρηματιστήριο της Αθήνας από την επιβολή του συγκεκριμένου μέτρου.

Το σύνολο των φορέων της ελληνικής κεφαλαιαγοράς (Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς,...


Παρακαλώ περιμένετε...