Παγκόσμιο Οικονομικό Ημερολόγιο DailyFX - Δυνατότητα Εκτύπωσης  ΕκτύπωσηPDF | XLS
Φίλτρο
Νόμισμα
 
EUR
USD
JPY
GBP
CHF
AUD
CAD
NZD
CNY
Σπουδαιότητα
Υψηλή
Μέτρια
Χαμηλή
Ημερομηνία Ώρα Νόμισμα Ανακοίνωση Σπουδαιότητα Τρέχον Εκτίμηση Προηγούμενο Σχολιασμός
Δευ
Αυγ 14
01:30
NZD Δείκτης Απόδοσης Υπηρεσιών (ΙΟΥΛ) 56.0 58.3
01:45
NZD Λιανικές Πωλήσεις πλην του πληθωρισμό (QoQ) (2Q) 2.0% 0.7% 1.6%
02:35
AUD RBA's Kent Gives Speech in Sydney
02:50
JPY Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (QoQ) (2Q P) 1.0% 0.6% 0.4%
02:50
JPY Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν σε Ετήσια Βάση (2Q P) 4.0% 2.5% 1.5%
02:50
JPY Ονομαστικό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (QoQ) (2Q P) 1.1% 0.7% -0.3%
02:50
JPY Αποπληθωριστής ΑΕΠ (YoY) (2Q P) -0.4% -0.5% -0.8%
02:50
JPY GDP Private Consumption (QoQ) (2Q P) 0.9% 0.5% 0.4%
02:50
JPY GDP Business Spending (QoQ) (2Q P) 2.4% 1.2% 0.9%
04:30
AUD Credit Card Purchases (ΙΟΥΝ) A$26.7b A$28.3b
04:30
AUD Credit Card Balances (ΙΟΥΝ) A$52.4b A$52.3b
05:00
CNY Λιανικές Πωλήσεις (YoY) (ΙΟΥΛ) 10.4% 10.8% 11.0%
05:00
CNY Λιανικές Πωλήσεις YTD (YoY) (ΙΟΥΛ) 10.4% 10.5% 10.4%
05:00
CNY Fixed Assets Ex Rural YTD (YoY) (ΙΟΥΛ) 8.3% 8.6% 8.6%
05:00
CNY Βιομηχανική Παραγωγή (YoY) (ΙΟΥΛ) 6.4% 7.1% 7.6%
05:00
CNY Βιομηχανική Παραγωγή YTD (YoY) (ΙΟΥΛ) 6.8% 6.9% 6.9%
11:00
CHF Total Sight Deposits CHF (ΑΥΓ 11) 578.9b 578.6b
11:00
CHF Domestic Sight Deposits CHF (ΑΥΓ 11) 476.3b 479.9b
12:00
EUR Βιομηχανική Παραγωγή Ευρωζώνης ε.π. (MoM) (ΙΟΥΝ) -0.6% -0.5% 1.2%
12:00
EUR Βιομηχανική Παραγωγή Ευρωζώνης (YoY) (ΙΟΥΝ) 2.6% 2.8% 3.9%
15:30
EUR Bundesbank's Dombret Speaks in Pretoria
15:30
CAD Teranet/National Bank HPI (MoM) (ΙΟΥΛ) 2.0% 2.6%
15:30
CAD Teranet/National Bank HPI (YoY) (ΙΟΥΛ) 14.2% 14.2%
15:30
CAD Teranet/National Bank HP Index (ΙΟΥΛ) 220.75 216.5
18:30
USD U.S. to Sell USD39 Bln 3-Month Bills
18:30
USD U.S. to Sell USD33 Bln 6-Month Bills
Τρι
Αυγ 15
02:30
AUD ANZ Roy Morgan Weekly Consumer Confidence Index (ΑΥΓ 13) 111.7 113.7
04:30
AUD Πωλήσεις Νέων Οχημάτων (MoM) (ΙΟΥΛ) -2.0% 1.1%
04:30
AUD Πωλήσεις Νέων Οχημάτων (YoY) (ΙΟΥΛ) 1.8% 3.4%
04:30
AUD RBA Aug. Rate Meeting Minutes
07:00
JPY Πωλήσεις Διαμερισμάτων Τόκυο (YoY) (ΙΟΥΛ) 3.3% -25.1%
07:30
JPY Βιομηχανική Παραγωγή (MoM) (ΙΟΥΝ Τ) 2.2% 1.6%
07:30
JPY Βιομηχανική Παραγωγή (YoY) (ΙΟΥΝ Τ) 5.5% 4.9%
07:30
JPY Εκμετάλλευση Παραγωγικού Δυναμικού (MoM) (ΙΟΥΝ) 2.1% -4.1%
09:00
EUR Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν Γερμανίας s.a. (QoQ) (2Q P) 0.6% 0.7% 0.7%
09:00
EUR Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν Γερμανίας w.d.a. (YoY) (2Q P) 2.1% 1.9% 2.0%
09:00
EUR Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν Γερμανίας n.s.a. (YoY) (2Q P) 0.8% 0.6% 3.2%
10:15
CHF Τιμές Παραγωγού και Εισαγωγών (ΜοΜ) (ΙΟΥΛ) 0.0% 0.0% -0.1%
10:15
CHF Τιμές Παραγωγού και Εισαγωγών (ΥοΥ) (ΙΟΥΛ) -0.1% 0.0% -0.1%
11:00
CNY Money Supply M2 (YoY) (ΙΟΥΛ) 9.2% 9.5% 9.4%
11:00
CNY New Yuan Loans CNY (ΙΟΥΛ) 825.5b 800.0b 1540.0b
11:01
CNY Money Supply M1 (YoY) (ΙΟΥΛ) 15.3% 14.0% 15.0%
11:01
CNY Money Supply M0 (YoY) (ΙΟΥΛ) 6.1% 6.5% 6.6%
11:01
CNY Aggregate Financing CNY (ΙΟΥΛ) 1220.0b 1000.0b 1776.2b
11:15
EUR Bundesbank's Dombret Speaks in Pretoria
11:30
GBP CPIH (YoY) (ΙΟΥΛ) 2.6% 2.7% 2.6%
11:30
GBP Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΜοΜ) (ΙΟΥΛ) -0.1% 0.0% 0.0%
11:30
GBP Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΥοΥ) (ΙΟΥΛ) 2.6% 2.7% 2.6%
11:30
GBP Δομικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΥοΥ) (ΙΟΥΛ) 2.4% 2.5% 2.4%
11:30
GBP Δείκτης Λιανικών Τιμών (ΙΟΥΛ) 272.9 272.5 272.3
11:30
GBP Δείκτης Λιανικών Τιμών (ΜοΜ) (ΙΟΥΛ) 0.2% 0.1% 0.2%
11:30
GBP Δείκτης Λιανικών Τιμών (ΥοΥ) (ΙΟΥΛ) 3.6% 3.5% 3.5%
11:30
GBP Δείκτης Λιανικών Τιμών εξαιρουμένων των Πληρωμών Στεγαστικών Δανείων (ΥοΥ) (ΙΟΥΛ) 3.9% 3.7% 3.8%
11:30
GBP Δείκτης Τιμών Παραγωγού Εισροών n.s.a. (ΜοΜ) (ΙΟΥΛ) 0.0% 0.4% -0.3%
11:30
GBP Δείκτης Τιμών Παραγωγού Εισροών n.s.a. (ΥοΥ) (ΙΟΥΛ) 6.5% 6.9% 10.0%
11:30
GBP Δείκτης Τιμών Παραγωγού Εκροών n.s.a. (ΜοΜ) (ΙΟΥΛ) 0.1% 0.0% 0.0%
11:30
GBP Δείκτης Τιμών Παραγωγού Εκροών n.s.a. (ΥοΥ) (ΙΟΥΛ) 3.2% 3.1% 3.3%
11:30
GBP Δείκτης Τιμών Παραγωγού Βασικών Εκροών n.s.a. (ΜοΜ) (ΙΟΥΛ) 0.1% 0.1% 0.2%
11:30
GBP Δείκτης Τιμών Παραγωγού Βασικών Εκροών n.s.a. (ΥοΥ) (ΙΟΥΛ) 2.4% 2.5% 2.9%
11:30
GBP House Price Index (YoY) (ΙΟΥΝ) 4.9% 4.3% 5.0%
15:30
USD Δείκτης Τιμών Εισαγωγών (MoM) (ΙΟΥΛ) 0.1% 0.1% -0.2%
15:30
USD Import Price Index ex Petroleum (MoM) (ΙΟΥΛ) 0.0% 0.1% 0.1%
15:30
USD Δείκτης Τιμών Εισαγωγών (ΥοΥ) (ΙΟΥΛ) 1.5% 1.5% 1.5%
15:30
USD Export Price Index (MoM) (ΙΟΥΛ) 0.4% 0.2% -0.2%
15:30
USD Export Price Index (YoY) (ΙΟΥΛ) 0.8% 0.6%
15:30
USD Δείκτης Μεταποίησης Empire (ΑΥΓ) 25.2 10.0 9.8
15:30
USD Λιανικές Πωλήσεις (ΙΟΥΛ) 0.6% 0.3% 0.3%
15:30
USD Λιανικές Πωλήσεις εκτός των αυτοκινήτων (ΙΟΥΛ) 0.5% 0.3% 0.1%
15:30
USD Retail Sales Ex Auto and Gas (ΙΟΥΛ) 0.5% 0.4% 0.3%
15:30
USD Retail Sales Control Group (ΙΟΥΛ) 0.6% 0.4% 0.1%
16:00
CAD Πωλήσεις Υπαρχόντων Κατοικιών (MoM) (ΙΟΥΛ) -2.1% -6.7%
17:00
USD Δείκτης Τιμών Κατοικιών NAHB (ΑΥΓ) 68 64 64
17:00
USD Αποθεματικά Επιχειρήσεων (ΙΟΥΝ) 0.5% 0.4% 0.3%
17:10
NZD Dairy Auction Avg. Winning Price MT (ΑΥΓ 15) $3339 $3343
17:10
NZD Dairy Auction Whole Milk Powder MT (ΑΥΓ 15) $3143 $3155
18:30
USD U.S. to Sell USD20 Bln 52-Week Bills
18:30
USD U.S. to Sell 4-Week Bills
23:00
USD Συνολικές Καθαρές Ροές TIC (ΙΟΥΝ) $7.7b $54.7b
23:00
USD Καθαρές Μακροπρόθεσμες Ροές TIC (ΙΟΥΝ) $34.4b $91.9b
Τετ
Αυγ 16
03:30
AUD Βασικός Δείκτης Westpac (MoM) (ΙΟΥΛ) 0.12% -0.15%
04:10
JPY BOJ Outright Bond Purchase 5~10 Years
04:10
JPY BOJ Outright Bond Purchase 10~25 Years
04:10
JPY BOJ Outright Bond Purchase 25 Years~
04:30
AUD Δείκτης Κόστους Μισθοδοσίας (QoQ) (2Q) 0.5% 0.5% 0.5%
04:30
AUD Δείκτης Κόστους Μισθοδοσίας (ΥoΥ) (2Q) 1.9% 1.9% 1.9%
06:00
NZD Κατοχή Ομολόγων από μη κάτοικους Νέας Ζηλανδίας (ΙΟΥΛ) 61.7% 61.5%
10:16
CNY FX Net Settlement - Clients CNY (ΙΟΥΛ) -42.8b -92.3b
11:00
EUR Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν Ιταλίας s.a. και w.d.a. (QoQ) (2Q P) 0.4% 0.4% 0.4%
11:00
EUR Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν Ιταλίας s.a. και w.d.a. (YoY) (2Q P) 1.5% 1.4% 1.2%
11:30
GBP Δείκτης Ανεργίας (ΙΟΥΛ) 2.3% 2.3%
11:30
GBP Αιτήσεις Επιδόματος Ανεργίας (ΙΟΥΛ) -4.2k 3.5k
11:30
GBP Μέσες Εβδομαδιαίες Αποδοχές (3M/YoY) (ΙΟΥΝ) 2.1% 1.8% 1.9%
11:30
GBP Εβδομαδιαίες Αποδοχές Εκτός Bonus (3M/YoY) (ΙΟΥΝ) 2.1% 2.0% 2.0%
11:30
GBP ILO Ποσοστό Ανεργίας (3M) (ΙΟΥΝ) 4.4% 4.5% 4.5%
11:30
GBP Μεταβολή Απασχόλησης (3M/3M) (ΙΟΥΝ) 125k 97k 175k
12:00
EUR Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν Ευρωζώνης ε.π. (QoQ) (2Q P) 0.6% 0.6% 0.6%
12:00
EUR Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν Ευρωζώνης ε.π. (YoY) (2Q P) 2.2% 2.1% 2.1%
14:00
USD Αιτήσεις Υποθηκών ΜΒΑ (ΑΥΓ 11) 0.1% 3.0%
15:30
CAD Διεθνείς Συναλλαγές Αξιόγραφων (Δολάριο Καναδά) (ΙΟΥΝ) -0.92b 29.44b
15:30
USD Ανεγέρσεις Κατοικιών (ΙΟΥΛ) 1155k 1220k 1213k
15:30
USD Ανεγέρσεις Κατοικιών (MoM) (ΙΟΥΛ) -4.8% 0.4% 7.4%
15:30
USD Άδειες Ανέγερσης Νέων Κατοικιών (ΙΟΥΛ) 1223k 1250k 1275k
15:30
USD Άδειες Οικοδόμησης (MoM) (ΙΟΥΛ) -4.1% -2.0% 9.2%
17:30
USD DOE Αποθέματα Πετρελαίου U.S. (ΑΥΓ 11) -8945k -3382k -6451k
17:30
USD DOE Cushing OK Crude Inventory (ΑΥΓ 11) 678k 569k
17:30
USD DOE Αποθέματα Βενζίνης (ΑΥΓ 11) 22k -900k 3424k
17:30
USD DOE Αποθέματα Διυλιστηρίων (ΑΥΓ 11) 702k 0k -1729k
21:00
USD Πρακτικά Συνεδρίασης FOMC (ΙΟΥΛ 26)
Πεμ
Αυγ 17
01:45
NZD Τιμές Παραγωγού - Εκροές (QoQ) (2Q) 1.3% 1.4%
01:45
NZD Τιμές Παραγωγού - Εισροές (QoQ) (2Q) 1.4% 0.8%
02:50
JPY Αγορές Ξένων Ομολόγων Ιαπωνίας (Yen) (ΑΥΓ 11) -¥145.5b ¥1628.0b
02:50
JPY Αγορές Ξένων Μετοχών Ιαπωνίας (Yen) (ΑΥΓ 11) ¥148.8b ¥160.9b
02:50
JPY Ξένες Αγορές Ιαπωνικών Ομολόγων (Yen) (ΑΥΓ 11) ¥214.2b ¥598.1b
02:50
JPY Ξένες Αγορές Ιαπωνικών Μετοχών (Yen) (ΑΥΓ 11) -¥302.5b -¥37.7b
02:50
JPY Συνολικό Εμπορικό Ισοζύγιο Εμπορευμάτων (Γιεν) (ΙΟΥΛ) ¥418.8b ¥327.1b ¥439.8b
02:50
JPY Προσαρμοσμένο Εμπορικό Ισοζύγιο Εμπορευμάτων (Γιεν) (ΙΟΥΛ) ¥337.4b ¥195.3b ¥87.3b
02:50
JPY Εμπορικές Εξαγωγές Εμπορευμάτων (ΥοΥ) (ΙΟΥΛ) 13.4% 13.2% 9.7%
02:50
JPY Εμπορικές Εισαγωγές Εμπορευμάτων (ΥοΥ) (ΙΟΥΛ) 16.3% 17.1% 15.5%
04:00
NZD Δείκτης Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ANZ (ΑΥΓ) 126.2 125.4
04:00
NZD Δείκτης Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ANZ (ΜοΜ) (ΑΥΓ) 0.6% -1.9%
04:30
AUD Μεταβολή Απασχόλησης (ΙΟΥΛ) 27.9k 20.0k 20.0k
04:30
AUD Ποσοστό Ανεργίας (ΙΟΥΛ) 5.6% 5.6% 5.7%
04:30
AUD Μεταβολή Πλήρους Απασχόλησης (ΙΟΥΛ) -20.3k 69.3k
04:30
AUD Μεταβολή Μερικής Απασχόλησης (ΙΟΥΛ) 48.2k -49.3k
04:30
AUD Ποσοστό Συμμετοχής (ΙΟΥΛ) 65.1% 65.0% 65.0%
04:30
AUD RBA FX Transactions Government (ΙΟΥΛ) -A$1025m -A$1121m
04:30
AUD Αγοραπωλησίες Συναλλάγματος RBA (Δολάρια Αυστραλίας) (ΙΟΥΛ) A$984m A$1100m
04:30
AUD RBA FX Transactions Other (ΙΟΥΛ) A$53m A$40m
11:20
AUD RBA's Ellis Gives Speech in Canberra
11:30
GBP Λιανικές Πωλήσεις (MoM) (ΙΟΥΛ) 0.5% 0.1% 0.6%
11:30
GBP Λιανικές Πωλήσεις (YoY) (ΙΟΥΛ) 1.5% 1.2% 2.8%
11:30
GBP Retail Sales Inc Auto Fuel (MoM) (ΙΟΥΛ) 0.3% 0.2% 0.3%
11:30
GBP Retail Sales Inc Auto Fuel (YoY) (ΙΟΥΛ) 1.3% 1.4% 2.8%
12:00
EUR Εμπορικό Ισοζύγιο Ευρωζώνης ε.π. (Ευρώ) (ΙΟΥΝ) 22.3b 20.3b 19.0b
12:00
EUR Εμπορικό Ισοζύγιο Ευρωζώνης (Ευρώ) (ΙΟΥΝ) 26.6b 25.0b 21.4b
12:00
EUR Δείκτης Τιμών Καταναλωτή της Ευρωζώνης (ΜoΜ) (ΙΟΥΛ) -0.5% -0.5% 0.0%
12:00
EUR Δείκτης Τιμών Καταναλωτή της Ευρωζώνης (ΥoΥ) (ΙΟΥΛ Τ) 1.3% 1.3% 1.3%
12:00
EUR Δομικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή της Ευρωζώνης (ΥoΥ) (ΙΟΥΛ Τ) 1.2% 1.2% 1.2%
14:30
EUR Πρακτικά Συνεδρίασης Νομισματικής Πολιτικής ΕΚΤ
15:30
CAD Μεταφορές Κατασκευαστικών Αγαθών (MoM) (ΙΟΥΝ) -1.8% -1.0% 1.3%
15:30
USD Αρχικές Αιτήσεις Ανεργίας (ΑΥΓ 12) 232k 240k 244k
15:30
USD Συνεχιζόμενες Αιτήσεις Ανεργίας (AUG 05) 1953k 1955k 1956k
15:30
USD Philadelphia Fed Business Outlook (ΑΥΓ) 18.9 18.0 19.5
16:15
USD Βιομηχανική Παραγωγή (ΙΟΥΛ) 0.2% 0.3% 0.4%
16:15
USD Εκμετάλλευση Παραγωγικού Δυναμικού (ΙΟΥΛ) 76.7% 76.7% 76.7%
16:15
USD Μεταποιητική Παραγωγή (SIC) (ΙΟΥΛ) -0.1% 0.2% 0.2%
17:00
USD Βασικοί Δείκτες (ΙΟΥΛ) 0.3% 0.3% 0.6%
17:30
USD Μεταβολή στα Αποθέματα Φυσικού Αερίου ΕΙΑ (ΑΥΓ 11) 53 49 28
17:30
USD EIA Working Natural Gas Implied Flow (ΑΥΓ 11) 53 49 28
20:00
USD Fed's Kaplan Speaks in Lubbock, Texas
Παρ
Αυγ 18
CNY Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (YoY) CNY (ΙΟΥΛ) 2.3%
04:10
JPY BOJ Outright Bond Purchase 1~3 Year
04:10
JPY BOJ Outright Bond Purchase 3~5 Year
04:10
JPY BOJ Outright Bond Purchase 5~10 Years
04:30
CNY China July Property Prices
09:00
EUR Τιμές Παραγωγού Γερμανίας (ΜοΜ) (ΙΟΥΛ) 0.2% 0.0% 0.0%
09:00
EUR Τιμές Παραγωγού Γερμανίας (ΥοΥ) (ΙΟΥΛ) 2.3% 2.2% 2.4%
11:00
EUR Τρεχούμενος Λογαριασμός ε.π. (ευρώ) (ΙΟΥΝ) 21.2b 30.5b
11:00
EUR Τρεχούμενος Λογαριασμός (ευρώ) (ΙΟΥΝ) 28.1b 17.9b
12:00
EUR Κατασκευαστική Παραγωγή Ευρώ-ζώνης ε.π. (MoM) (ΙΟΥΝ) -0.50% -0.20%
12:00
EUR Κατασκευαστική Παραγωγή Ευρώζώνης (YoY) (ΙΟΥΝ) 3.40% 2.70%
15:30
CAD Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΜοΜ) (ΙΟΥΛ) 0.0% 0.0% -0.1%
15:30
CAD Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (YoY) (ΙΟΥΛ) 1.2% 1.2% 1.0%
15:30
CAD Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΙΟΥΛ) 130.4 130.4 130.4
15:30
CAD CPI Core- Common (YoY) (ΙΟΥΛ) 1.4% 1.4%
15:30
CAD CPI Core- Trim (YoY) (ΙΟΥΛ) 1.3% 1.2%
15:30
CAD CPI Core- Median (YoY) (ΙΟΥΛ) 1.7% 1.6%
17:00
USD Εμπιστοσύνη Παν. Michigan (ΑΥΓ Π ) 97.6 94 93.4
17:00
USD U. of Mich. Current Conditions (ΑΥΓ Π ) 111.0 112.9 113.4
17:00
USD U. of Mich. Expectations (ΑΥΓ Π ) 89.0 81.5 80.5
17:00
USD U. of Mich. 1 Yr Inflation (ΑΥΓ Π ) 2.6% 2.6%
17:00
USD U. of Mich. 5-10 Yr Inflation (ΑΥΓ Π ) 2.5% 2.6%
17:15
USD Fed's Kaplan Speaks in Dallas
20:00
USD Baker Hughes Πλατφόρμες Εξόρυξης ΗΠΑ (ΑΥΓ 18) 946 949