Συνεχης ενημερωση

  ΤΙΜΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ (Αγορά κλειστή)

  Κάντε κλικ στο σύμβολο της μετοχής για τιμές και περισότερες πληροφορίες που αφορούν την εταιρεία. Οι τιμές των μετοχών είναι με 15 λεπτά καθυστέρηση.

  ΑΝΕΥ ΚΛΑΔΟΥ

  ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΔΙΑΦ. ΜΕΤ. % ΑΓΟΡΑ ΠΩΛΗΣΗ ΣΥΝ. ΟΓΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΩΡΑ
  ΑΒΑΚ 0,0950 0,0000 0,00 % 0,0000 x 0 0,0000 x 0 00:00
  ΑΘΗΕ 0,5600 0,0000 0,00 % 0,0000 x 0 0,0000 x 0 00:00
  ΒΕΝΤ 0,0960 0,0000 0,00 % 0,0000 x 0 0,0000 x 0 00:00
  ΕΜΕΠ 0,8800 0,0000 0,00 % 0,0000 x 0 0,0000 x 0 00:00
  ΚΑΡ 0,0170 0,0000 0,00 % 0,0000 x 0 0,0000 x 0 00:00
  ΚΑΡΚ 0,1190 0,0000 0,00 % 0,0000 x 0 0,0000 x 0 00:00
  ΚΟΕΠ 0,0010 0,0000 0,00 % 0,0000 x 0 0,0000 x 0 00:00
  ΚΡΟΝ 0,0810 0,0000 0,00 % 0,0000 x 0 0,0000 x 0 00:00
  ΛΕΕΠ 0,1390 0,0000 0,00 % 0,0000 x 0 0,0000 x 0 00:00
  ΝΕΜΕ 0,1220 0,0000 0,00 % 0,0000 x 0 0,0000 x 0 00:00
  ΝΤΙΜ 0,0630 0,0000 0,00 % 0,0000 x 0 0,0000 x 0 00:00
  ΟΚΑΣ 0,0110 0,0000 0,00 % 0,0000 x 0 0,0000 x 0 00:00
  ΠΙΠΗ 0,0800 0,0000 0,00 % 0,0000 x 0 0,0000 x 0 00:00
  ΠΤΕΛ 0,0190 0,0000 0,00 % 0,0000 x 0 0,0000 x 0 00:00
  ΣΑΙΠ 0,2430 0,0000 0,00 % 0,0000 x 0 0,0000 x 0 00:00
  ΣΑΦΣ 0,0020 0,0000 0,00 % 0,0000 x 0 0,0000 x 0 00:00
  ΣΕΑΣ 0,0010 0,0000 0,00 % 0,0000 x 0 0,0000 x 0 00:00
  ΣΙΦΛ 0,0410 0,0000 0,00 % 0,0000 x 0 0,0000 x 0 00:00
  ΣΤΕΠ 0,0020 0,0000 0,00 % 0,0000 x 0 0,0000 x 0 00:00
  ΤΕΛΕ 0,0030 0,0000 0,00 % 0,0000 x 0 0,0000 x 0 00:00
  ΤΡΑΓ 0,5500 0,0000 0,00 % 0,0000 x 0 0,0000 x 0 00:00
  ΤΡΑΝ 0,2300 0,0000 0,00 % 0,0000 x 0 0,0000 x 0 00:00
  ΤΡΚΥ 0,1610 0,0000 0,00 % 0,0000 x 0 0,0000 x 0 00:00
  ΦΙΛΑ 0,0760 0,0000 0,00 % 0,0000 x 0 0,0000 x 0 00:00
  ΧΑΡΙ 0,0320 0,0000 0,00 % 0,0000 x 0 0,0000 x 0 00:00

  ΑΝΕΥ ΚΛΑΔΟΥ

  ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΔΙΑΦ. ΜΕΤ. % ΑΓΟΡΑ ΠΩΛΗΣΗ ΣΥΝ. ΟΓΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΩΡΑ
  ΑΓΡΟ 0,8100 0,0000 0,00 % 0,8100 x 5936 0,0000 x 0 08:49
  ΑΜΑΘ 0,1950 0,0000 0,00 % 0,0000 x 0 0,1940 x 950 12:32
  ΚΛΑΡ 0,0270 0,0000 0,00 % 0,0000 x 0 0,0270 x 18099 10:22
  ΚΩΝΣ 0,1200 -0,0020 -1,64 % 0,1200 x 2927 0,1340 x 30000 16000 1370 15:52
  ΛΕΠΤ 0,0560 0,0000 0,00 % 0,0520 x 10000 0,0000 x 0 4444 4444 11:25
  ΛΟΞΕ 0,5600 0,0000 0,00 % 0,5600 x 45862 0,6150 x 10000 11:39
  ΝΤΟΔ 0,2760 0,0000 0,00 % 0,0000 x 0 0,0000 x 0 02:00
  ΣΙΤΟ 0,0360 0,0000 0,00 % 0,0000 x 0 0,0395 x 14007 10:21
  ΣΤΑΔ 1,2900 0,0000 0,00 % 1,2900 x 595 1,3900 x 431 10:22
  ΤΣΟΚ 0,1400 0,0000 0,00 % 0,1310 x 10000 0,1400 x 12000 100000 12000 12:24

  ΑΝΕΥ ΚΛΑΔΟΥ

  ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΔΙΑΦ. ΜΕΤ. % ΑΓΟΡΑ ΠΩΛΗΣΗ ΣΥΝ. ΟΓΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΩΡΑ
  ΑΙΕΠ 0,0015 0,0000 0,00 % 0,0015 x 79700 0,0000 x 0 08:49
  ΑΚΕΠ 0,0230 0,0000 0,00 % 0,0000 x 0 0,0220 x 27500 08:49
  ΑΠΕΠ 0,1580 0,0000 0,00 % 0,0000 x 0 0,0000 x 0 02:00
  ΓΙΕΠ 0,0420 0,0000 0,00 % 0,0000 x 0 0,0000 x 0 02:00
  ΔΗΕΠ 0,4400 0,0240 5,77 % 0,4180 x 3060 0,4400 x 25000 26026 25000 13:13
  ΔΩΕΠ 0,0010 0,0000 0,00 % 0,0010 x 181893 0,0020 x 162580 5250 5250 10:47
  ΕΛΕΠ 0,1700 0,0000 0,00 % 0,0000 x 0 0,1530 x 239 08:49
  ΕΞΕΠ 0,1000 0,0000 0,00 % 0,0000 x 0 0,0970 x 1271 12:56
  ΙΝΕΠ 0,1450 0,0000 0,00 % 0,1460 x 15000 0,1500 x 67 13:19
  ΙΣΕΠ 0,0430 0,0000 0,00 % 0,0000 x 0 0,0390 x 24000 08:49
  ΚΑΕΠ 0,0980 0,0000 0,00 % 0,0000 x 0 0,0000 x 0 02:00
  ΡΕΕΠ 0,0010 0,0000 0,00 % 0,0000 x 0 0,0000 x 0 02:00
  ΣΑΕΠ 0,2380 0,0000 0,00 % 0,0000 x 0 0,0000 x 0 02:00
  ΣΛΕΠ 0,0010 0,0000 0,00 % 0,0010 x 1198300 0,0020 x 762601 08:49
  ΤΔΕΠ 0,5200 0,0000 0,00 % 0,0000 x 0 0,0000 x 0 02:00
  ΤΕΕΠ 0,8000 0,0000 0,00 % 0,0000 x 0 0,7200 x 6375 08:49
  ΤΖΕΠ 0,0160 0,0000 0,00 % 0,0000 x 0 0,0145 x 5000 08:49
  ΤΚΕΠ 2,0000 0,0000 0,00 % 0,0000 x 0 0,0000 x 0 02:00
  ΤΟΕΠ 0,0350 0,0000 0,00 % 0,0000 x 0 0,0330 x 350 08:49
  ΦΑΣΤ 0,0160 0,0000 0,00 % 0,0000 x 0 0,0000 x 0 02:00
  ΧΑΕΠ 0,0290 0,0000 0,00 % 0,0000 x 0 0,0265 x 3000 08:49

  ΑΝΕΥ ΚΛΑΔΟΥ

  ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΔΙΑΦ. ΜΕΤ. % ΑΓΟΡΑ ΠΩΛΗΣΗ ΣΥΝ. ΟΓΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΩΡΑ
  ΑΝΠΑ 0,1510 0,0000 0,00 % 0,0000 x 0 0,0000 x 0 02:00
  ΛΟΡΔ 0,0780 0,0000 0,00 % 0,0000 x 0 0,0770 x 10000 08:49

  ΑΝΕΥ ΚΛΑΔΟΥ

  ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΔΙΑΦ. ΜΕΤ. % ΑΓΟΡΑ ΠΩΛΗΣΗ ΣΥΝ. ΟΓΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΩΡΑ
  ΑΤΑΣ 1,6000 0,0000 0,00 % 1,5000 x 1500 1,6200 x 2000 13:28
  ΚΟΣΑ 0,0320 0,0000 0,00 % 0,0000 x 0 0,0000 x 0 02:00

  ΑΝΕΥ ΚΛΑΔΟΥ

  ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΔΙΑΦ. ΜΕΤ. % ΑΓΟΡΑ ΠΩΛΗΣΗ ΣΥΝ. ΟΓΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΩΡΑ
  ΒΙΖΝ 0,2100 0,0000 0,00 % 0,0000 x 0 0,0000 x 0 02:00
  ΙΟΑΝ 0,0150 0,0000 0,00 % 0,0000 x 0 0,0165 x 10000 08:49

  ΑΝΕΥ ΚΛΑΔΟΥ

  ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΔΙΑΦ. ΜΕΤ. % ΑΓΟΡΑ ΠΩΛΗΣΗ ΣΥΝ. ΟΓΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΩΡΑ
  ΓΟΥΛ 0,1080 0,0040 3,85 % 0,1020 x 25000 0,1080 x 2751 4600 4600 10:58
  ΚΚΟΜ 0,2160 0,0160 8,00 % 0,1970 x 10000 0,2160 x 4850 1150 1150 16:48
  ΠΑΝΔ 0,0500 -0,0040 -7,41 % 0,0000 x 0 0,0590 x 39900 2000 2000 11:23
  ΦΙΛΟ 0,1760 0,0000 0,00 % 0,0000 x 0 0,1600 x 558 13:51

  ΑΝΕΥ ΚΛΑΔΟΥ

  ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΔΙΑΦ. ΜΕΤ. % ΑΓΟΡΑ ΠΩΛΗΣΗ ΣΥΝ. ΟΓΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΩΡΑ
  ΔΒΚΔ 0,2960 0,0000 0,00 % 0,3280 x 3000 0,0000 x 0 10:51
  ΚΕΤΣ 0,5150 0,0000 0,00 % 0,5000 x 8330 0,5150 x 7721 13:14
  ΚΥΘΡ 0,1000 0,0000 0,00 % 0,0910 x 6000 0,0000 x 0 08:49
  ΤΣΙΒ 2,9000 0,0000 0,00 % 2,8800 x 1398 2,9000 x 845 2600 2600 16:49

  ΑΝΕΥ ΚΛΑΔΟΥ

  ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΔΙΑΦ. ΜΕΤ. % ΑΓΟΡΑ ΠΩΛΗΣΗ ΣΥΝ. ΟΓΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΩΡΑ
  ΕΡΜΕ 0,0660 0,0010 1,54 % 0,0610 x 7752 0,0660 x 14000 1000 1000 11:33

  ΑΝΕΥ ΚΛΑΔΟΥ

  ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΔΙΑΦ. ΜΕΤ. % ΑΓΟΡΑ ΠΩΛΗΣΗ ΣΥΝ. ΟΓΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΩΡΑ
  ΕΣΕΦ 0,0285 0,0025 9,62 % 0,0000 x 0 0,0000 x 0 960 960 16:52
  ΚΕΑΕ 0,2600 0,0000 0,00 % 0,0000 x 0 0,2340 x 6500 12:56

  ΑΝΕΥ ΚΛΑΔΟΥ

  ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΔΙΑΦ. ΜΕΤ. % ΑΓΟΡΑ ΠΩΛΗΣΗ ΣΥΝ. ΟΓΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΩΡΑ
  ΚΕΟ 1,3500 0,0500 3,85 % 1,3300 x 2000 1,3500 x 1000 7606 1000 16:02

  ΑΝΕΥ ΚΛΑΔΟΥ

  ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΔΙΑΦ. ΜΕΤ. % ΑΓΟΡΑ ΠΩΛΗΣΗ ΣΥΝ. ΟΓΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΩΡΑ
  ΛΕΠΕ 0,0060 0,0000 0,00 % 0,0060 x 49674 0,0090 x 305358 326 326 12:07
  ΠΡΟΠ 0,0060 0,0000 0,00 % 0,0010 x 161495 0,0050 x 220798 08:49

  ΑΝΕΥ ΚΛΑΔΟΥ

  ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΔΙΑΦ. ΜΕΤ. % ΑΓΟΡΑ ΠΩΛΗΣΗ ΣΥΝ. ΟΓΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΩΡΑ
  ΛΙΝΑ 1,1200 -0,0100 -0,88 % 1,1200 x 150 1,1400 x 3000 1650 1650 12:06

  ΑΝΕΥ ΚΛΑΔΟΥ

  ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΔΙΑΦ. ΜΕΤ. % ΑΓΟΡΑ ΠΩΛΗΣΗ ΣΥΝ. ΟΓΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΩΡΑ
  ΛΟΤΖ 1,4600 -0,0400 -2,67 % 1,4500 x 410 1,5000 x 1296 800 800 16:33

  ΑΝΕΥ ΚΛΑΔΟΥ

  ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΔΙΑΦ. ΜΕΤ. % ΑΓΟΡΑ ΠΩΛΗΣΗ ΣΥΝ. ΟΓΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΩΡΑ
  ΜΙΤΣ 0,2800 0,0000 0,00 % 0,0000 x 0 0,2800 x 936 08:49
  ΦΡΟΥ 0,2400 0,0000 0,00 % 0,2160 x 19100 0,2400 x 2240 14:59

  ΑΝΕΥ ΚΛΑΔΟΥ

  ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΔΙΑΦ. ΜΕΤ. % ΑΓΟΡΑ ΠΩΛΗΣΗ ΣΥΝ. ΟΓΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΩΡΑ
  ΜΟΔΕ 0,0080 0,0000 0,00 % 0,0000 x 0 0,0000 x 0 02:00
  ΣΑΛΑ 0,5000 0,0000 0,00 % 0,4900 x 14 0,5000 x 1841 13:11
  ΤΟΚΙ 0,0600 0,0000 0,00 % 0,0000 x 0 0,0000 x 0 02:00
  ΧΑΣΕ 0,0140 0,0000 0,00 % 0,0000 x 0 0,0130 x 40200 08:49

  ΑΝΕΥ ΚΛΑΔΟΥ

  ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΔΙΑΦ. ΜΕΤ. % ΑΓΟΡΑ ΠΩΛΗΣΗ ΣΥΝ. ΟΓΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΩΡΑ
  ΜΠΛΕ 0,5800 0,0000 0,00 % 0,0000 x 0 0,6250 x 3000 08:49
  ΡΕΝΟ 0,0020 0,0000 0,00 % 0,0000 x 0 0,0000 x 0 02:00

  ΑΝΕΥ ΚΛΑΔΟΥ

  ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΔΙΑΦ. ΜΕΤ. % ΑΓΟΡΑ ΠΩΛΗΣΗ ΣΥΝ. ΟΓΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΩΡΑ
  ΝΤΙΑ 0,0480 0,0000 0,00 % 0,0000 x 0 0,0525 x 46300 08:49

  ΑΝΕΥ ΚΛΑΔΟΥ

  ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΔΙΑΦ. ΜΕΤ. % ΑΓΟΡΑ ΠΩΛΗΣΗ ΣΥΝ. ΟΓΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΩΡΑ
  ΡΟΛΑ 0,0360 0,0000 0,00 % 0,0000 x 0 0,0360 x 71540 08:49

  ΑΝΕΥ ΚΛΑΔΟΥ

  ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΔΙΑΦ. ΜΕΤ. % ΑΓΟΡΑ ΠΩΛΗΣΗ ΣΥΝ. ΟΓΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΩΡΑ
  ΡΟΧΑ 0,0390 0,0000 0,00 % 0,0000 x 0 0,0360 x 114000 12:30

  Ασφάλειες Ζωής

  ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΔΙΑΦ. ΜΕΤ. % ΑΓΟΡΑ ΠΩΛΗΣΗ ΣΥΝ. ΟΓΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΩΡΑ
  ΛΙΠΕ 1,5000 0,0000 0,00 % 0,0000 x 0 1,3500 x 750 08:49

  Γενικές Ασφάλειες

  ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΔΙΑΦ. ΜΕΤ. % ΑΓΟΡΑ ΠΩΛΗΣΗ ΣΥΝ. ΟΓΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΩΡΑ
  ΜΙΝΕ 0,0205 0,0000 0,00 % 0,0205 x 18220 0,0000 x 0 08:49

  Γενικό Εμπόριο

  ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΔΙΑΦ. ΜΕΤ. % ΑΓΟΡΑ ΠΩΛΗΣΗ ΣΥΝ. ΟΓΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΩΡΑ
  ΜΑΠΑ 0,2260 0,0000 0,00 % 0,2100 x 1500 0,0000 x 0 10:19
  ΣΤΣΔ 0,2460 0,0000 0,00 % 0,2300 x 6082 0,2460 x 25 10:18

  Θαλάσσιες Μεταφορές

  ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΔΙΑΦ. ΜΕΤ. % ΑΓΟΡΑ ΠΩΛΗΣΗ ΣΥΝ. ΟΓΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΩΡΑ
  ΒΑΣΙ 0,1390 0,0000 0,00 % 0,0000 x 0 0,1260 x 5524 08:49

  Καταναλωτική Πίστη

  ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΔΙΑΦ. ΜΕΤ. % ΑΓΟΡΑ ΠΩΛΗΣΗ ΣΥΝ. ΟΓΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΩΡΑ
  ΕΛΛΗ 0,3040 0,0180 6,29 % 0,3040 x 250000 0,0000 x 0 500000 250000 12:15

  Μη Διαρκή Καταναλωτικά Αγαθά

  ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΔΙΑΦ. ΜΕΤ. % ΑΓΟΡΑ ΠΩΛΗΣΗ ΣΥΝ. ΟΓΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΩΡΑ
  ΣΤΟ 0,0100 0,0000 0,00 % 0,0000 x 0 0,0000 x 0 08:49

  Οικιακός Εξοπλισμός

  ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΔΙΑΦ. ΜΕΤ. % ΑΓΟΡΑ ΠΩΛΗΣΗ ΣΥΝ. ΟΓΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΩΡΑ
  ΠΙΕΡ 0,0370 0,0000 0,00 % 0,0000 x 0 0,0000 x 0 02:00

  Τράπεζες

  ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΔΙΑΦ. ΜΕΤ. % ΑΓΟΡΑ ΠΩΛΗΣΗ ΣΥΝ. ΟΓΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΩΡΑ
  ΕΛΗΤ 0,6100 0,0000 0,00 % 0,0000 x 0 0,0000 x 0 08:49

  Υπηρεσίες Αναψυχής

  ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΔΙΑΦ. ΜΕΤ. % ΑΓΟΡΑ ΠΩΛΗΣΗ ΣΥΝ. ΟΓΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΩΡΑ
  ΛΟΥΗ 0,0320 0,0000 0,00 % 0,0300 x 55 0,0320 x 14820 59 59 15:34

  ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΔΙΑΦ. ΜΕΤ. % ΑΓΟΡΑ ΠΩΛΗΣΗ ΣΥΝ. ΟΓΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΩΡΑ
  % x x

  ΑΝΟΔΙΚΕΣ / ΠΤΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

  ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
  ΕΣΕΦ 0,0285 9,62 % 0,0025 960
  ΚΚΟΜ 0,2160 8,00 % 0,0160 1.150
  ΕΛΛΗ 0,3040 6,29 % 0,0180 500.000
  ΔΗΕΠ 0,4400 5,77 % 0,0240 26.026
  ΚΕΟ 1,3500 3,85 % 0,0500 7.606
  ΓΟΥΛ 0,1080 3,85 % 0,0040 4.600
  ΕΡΜΕ 0,0660 1,54 % 0,0010 1.000
  ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
  ΠΑΝΔ 0,0500 -7,41 % -0,0040 2.000
  ΛΟΤΖ 1,4600 -2,67 % -0,0400 800
  ΚΩΝΣ 0,1200 -1,64 % -0,0020 16.000
  ΛΙΝΑ 1,1200 -0,88 % -0,0100 1.650
  ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΤΖΙΡΟΣ
  ΕΛΛΗ 0,3040 6,29 % 0,0180 147.000
  ΤΣΟΚ 0,1400 0,00 % 0,0000 14.000
  ΔΗΕΠ 0,4400 5,77 % 0,0240 11.428
  ΚΕΟ 1,3500 3,85 % 0,0500 10.123
  ΤΣΙΒ 2,9000 0,00 % 0,0000 7.540
  ΚΩΝΣ 0,1200 -1,64 % -0,0020 1.920
  ΛΙΝΑ 1,1200 -0,88 % -0,0100 1.848
  ΛΟΤΖ 1,4600 -2,67 % -0,0400 1.168
  ΓΟΥΛ 0,1080 3,85 % 0,0040 496
  ΚΚΟΜ 0,2160 8,00 % 0,0160 248
  ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΤΖΙΡΟΣ
  ΕΛΛΗ 0,3040 6,29 % 500.000 147χιλ.
  ΤΣΟΚ 0,1400 0,00 % 100.000 14.000
  ΔΗΕΠ 0,4400 5,77 % 26.026 11.428
  ΚΩΝΣ 0,1200 -1,64 % 16.000 1.920
  ΚΕΟ 1,3500 3,85 % 7.606 10.123
  ΔΩΕΠ 0,0010 0,00 % 5.250 5
  ΓΟΥΛ 0,1080 3,85 % 4.600 496
  ΛΕΠΤ 0,0560 0,00 % 4.444 248
  ΤΣΙΒ 2,9000 0,00 % 2.600 7.540
  ΠΑΝΔ 0,0500 -7,41 % 2.000 100
  ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΕΜΠΟΡ.
  ΕΛΛΗ 0,3040 6,29 % 500.000 3,13 %
  ΤΣΟΚ 0,1400 0,00 % 100.000 0,04 %
  ΚΕΟ 1,3500 3,85 % 7.606 0,02 %
  ΔΗΕΠ 0,4400 5,77 % 26.026 0,01 %
  ΚΩΝΣ 0,1200 -1,64 % 16.000 0,01 %
  ΛΕΠΤ 0,0560 0,00 % 4.444 0,00 %
  ΤΣΙΒ 2,9000 0,00 % 2.600 0,00 %
  ΓΟΥΛ 0,1080 3,85 % 4.600 0,00 %
  ΛΙΝΑ 1,1200 -0,88 % 1.650 0,00 %
  ΔΩΕΠ 0,0010 0,00 % 5.250 0,00 %
  ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΔΙΑΚ.
  ΕΛΛΗ 0,3040 6,29 % 500.000 6,99 %
  ΔΗΕΠ 0,4400 5,77 % 26.026 5,29 %
  ΚΕΟ 1,3500 3,85 % 7.606 3,08 %

  FTSE & ΚΛΑΔΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

  ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΗ ΔΙΑΦ.%