Συνεχης ενημερωση

  ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ (Αγορά κλειστή)

  Κάντε κλικ στο σύμβολο της μετοχής για τιμές και περισότερες πληροφορίες που αφορούν την εταιρεία.

  Φόρτωση

  ΑΝΟΔΙΚΕΣ / ΠΤΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

  ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
  ΕΣΕΦ 0,0160 6,67 % 0,0010 30.982
  ΑΤΑΣ 1,4500 5,84 % 0,0800 4.800
  ΜΠΛΕ 0,5500 5,77 % 0,0300 1.180
  ΣΙΤΟ 0,0400 2,56 % 0,0010 30.000
  ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
  ΛΟΥΗ 0,0220 -8,33 % -0,0020 25.650
  ΚΛΑΡ 0,0240 -4,00 % -0,0010 580.900
  ΕΛΗΤ 0,5400 -2,88 % -0,0160 9.196
  ΣΑΛΑ 0,4080 -2,39 % -0,0100 8.000
  ΤΣΙΒ 2,8000 -1,41 % -0,0400 820
  ΣΑΕΠ 0,2300 -0,86 % -0,0020 4.643
  ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΤΖΙΡΟΣ
  ΚΛΑΡ 0,0240 -4,00 % -0,0010 13.979
  ΔΗΕΠ 0,5000 0,00 % 0,0000 7.803
  ΑΤΑΣ 1,4500 5,84 % 0,0800 7.120
  ΛΟΤΖ 1,4700 0,00 % 0,0000 6.892
  ΓΟΥΛ 0,1210 0,00 % 0,0000 6.626
  ΕΛΗΤ 0,5400 -2,88 % -0,0160 5.020
  ΣΑΛΑ 0,4080 -2,39 % -0,0100 3.265
  ΤΣΙΒ 2,8000 -1,41 % -0,0400 2.301
  ΣΙΤΟ 0,0400 2,56 % 0,0010 1.200
  ΣΑΕΠ 0,2300 -0,86 % -0,0020 1.067
  ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΤΖΙΡΟΣ
  ΚΛΑΡ 0,0240 -4,00 % 580.900 13.979
  ΓΟΥΛ 0,1210 0,00 % 54.765 6.626
  ΕΣΕΦ 0,0160 6,67 % 30.982 497
  ΣΙΤΟ 0,0400 2,56 % 30.000 1.200
  ΛΟΥΗ 0,0220 -8,33 % 25.650 582
  ΔΗΕΠ 0,5000 0,00 % 15.939 7.803
  ΕΛΗΤ 0,5400 -2,88 % 9.196 5.020
  ΣΑΛΑ 0,4080 -2,39 % 8.000 3.265
  ΛΟΤΖ 1,4700 0,00 % 4.841 6.892
  ΑΤΑΣ 1,4500 5,84 % 4.800 7.120
  ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΕΜΠΟΡ.
  ΚΛΑΡ 0,0240 -4,00 % 580.900 0,54 %
  ΕΣΕΦ 0,0160 6,67 % 30.982 0,05 %
  ΓΟΥΛ 0,1210 0,00 % 54.765 0,03 %
  ΣΑΛΑ 0,4080 -2,39 % 8.000 0,02 %
  ΣΙΤΟ 0,0400 2,56 % 30.000 0,02 %
  ΑΤΑΣ 1,4500 5,84 % 4.800 0,01 %
  ΣΑΕΠ 0,2300 -0,86 % 4.643 0,01 %
  ΔΗΕΠ 0,5000 0,00 % 15.939 0,01 %
  ΜΠΛΕ 0,5500 5,77 % 1.180 0,01 %
  ΛΟΤΖ 1,4700 0,00 % 4.841 0,01 %
  ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΔΙΑΚ.
  ΛΟΥΗ 0,0220 -8,33 % 25.650 16,67 %
  ΕΣΕΦ 0,0160 6,67 % 30.982 10,00 %
  ΚΛΑΡ 0,0240 -4,00 % 580.900 10,00 %
  ΜΠΛΕ 0,5500 5,77 % 1.180 9,62 %
  ΛΟΤΖ 1,4700 0,00 % 4.841 4,76 %
  ΔΗΕΠ 0,5000 0,00 % 15.939 4,00 %
  ΣΑΛΑ 0,4080 -2,39 % 8.000 3,35 %
  ΑΤΑΣ 1,4500 5,84 % 4.800 2,92 %
  ΕΛΗΤ 0,5400 -2,88 % 9.196 1,80 %
  ΤΣΙΒ 2,8000 -1,41 % 820 0,70 %

  FTSE & ΚΛΑΔΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

  ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΗ ΔΙΑΦ.%