Συνεχης ενημερωση

  Τετάρτη, 01-Ιουλ-2009 14:16

  Σαράντης: Διανομή μερίσματος €0,03, στις 28/7 η αποκοπή

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Τη διανομή μερίσματος 0,03 ευρώ ανά μετοχή ενέκρινε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Σαράντης που πραγματοποιήθηκε στις 30/6.

  Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης παραβρέθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 17.741.971 μετοχές, ποσοστό 49,05% του κεφαλαίου μη συνυπολογιζομένων για τον υπολογισμό της απαρτίας (άρθρο 16 Κ.Ν. 2190/1920) των ιδίων μετοχών τις οποίες κατέχει η εταιρεία. 

  Ως εκ τούτου η εταιρεία είχε την απαιτουμένη εκ του νόμου απαρτία και πλειοψηφία για την λήψη αποφάσεων όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης πλην του 5ου θέματος (συμπλήρωση του σκοπού της εταιρείας και συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού) και του 7ου θέματος (τροποποίηση κανονισμού διαθέσεως μετοχών) και για το λόγο αυτό η συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των συγκεκριμένων θεμάτων αναβλήθηκε και θα πραγματοποιηθεί σε Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση στο ίδιο μέρος την Τρίτη 14 Ιουλίου 2009 και ώρα 17:00 κατόπιν της από 05/06/2009 σχετικής απόφασης του Δ.Σ. της εταιρείας και χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.
  Συγκεκριμένα, η ως άνω Συνέλευση: 

  1. Ενέκρινε τις απλές και ενοποιημένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2008 - 31/12/2008, μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή, όπως αυτές δημοσιεύθηκαν στον Τύπο την 19/03/2009 και περιέχονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2008 που εκδόθηκε από την Εταιρία. 

  2. Ενέκρινε τον πίνακα διαθέσεως κερδών, σύμφωνα με τον οποίο θα διανεμηθεί μέρισμα ύψους ευρώ 0,03 ανά μετοχή στους δικαιούχους μετόχους. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία το μέρισμα που αντιστοιχεί στις 2.183.100 μετοχές που κατέχει η εταιρεία προσαυξάνει το μέρισμα των λοιπών μετόχων και συνεπώς το συνολικό ποσό του μερίσματος ανά μετοχή ανέρχεται σε 0,03181 ευρώ. 

  Το εν λόγω ποσό μερίσματος υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 10% (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο α.18 του Ν.3697/2008), και συνεπώς οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό 0,02863 ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι του εν λόγω μερίσματος, βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (record date) είναι οι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ. επενδυτές κατά την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2009 (αποκοπή Τρίτη 28 Ιουλίου 2009, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης). Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 05 Αυγούστου 2009 από την πληρώτρια τράπεζα Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. 

  Απάλλαξε τα Μέλη του Δ.Σ. και τον Ορκωτό Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2008 - 31/12/2008. 

  4. Εξέλεξε την Ελεγκτική Εταιρία BAKER TILLY HELLAS ΑΕ, να διενεργήσει τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας εταιρικής χρήσης (01/01/2009 - 31/12/2009) και καθόρισε την αμοιβή αυτών. 

  5. Ενέκρινε την παράταση των συμβάσεων εργασίας καθώς και την αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου και μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2008. 

  6. Παρείχε προέγκριση για την αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου και μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας για την τρέχουσα χρήση 2009 και μέχρι 30/06/2010. 

  7. Ματαιώθηκε η συζήτηση του θέματος "Αύξηση κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας" δεδομένου ότι το προς κεφαλαιοποίηση ποσό του αποθεματικού δεν εξαρκεί για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με τροποποίηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  Ροή Ειδήσεων

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ