Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 04-Ιουν-2009 12:25

  Byte: Στις 29/6 η τακτική Γ.Σ. για μέρισμα €0,053

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Την Δευτέρα 29 Ιουνίου 2009 θα πραγματοποιηθεί η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Byte, στην οποία μεταξύ άλλων θα ληφθεί απόφαση για την έγκριση διαθέσεως των καθαρών κερδών της χρήσης 2008 και την καταβολή μερίσματος 0,053 ευρώ ανά μετοχή.

  Αναλυτικά, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

  * Υποβολή πρός έγκριση των οικονομικών καταστάσεων διαχειριστικής χρήσεως από 1-1-2008 έως 31-12-2008 (18ης εταιρική χρήσεως), μετά τής σχετικής Εκθέσεως τού Διοικητικού Συμβουλίου καί τού Πιστοποιητικού Ελέγχου τού Ορκωτού Ελεγκτού τής εταιρείας.

  * ΄Εγκριση διαθέσεως τών καθαρών κερδών τής διαχειριστικής χρήσεως από 1-1-2008 έως 31-12-2008 (18ης εταιρικής χρήσεως) καί καταβολής μερίσματος Ευρώ (0,053) ανά μετοχή.

  * Απαλλαγή τών μελών τού Δ.Σ. καί τού Ορκωτού Ελεγκτού Λογιστού πάσης ευθύνης διαχειρίσεως καί ελέγχου τής διαχειριστικής χρήσεως από 1-1-2008 έως 31-12-2008 (18ης εταιρικής χρήσεως).

  * Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, τακτικού καί αναπληρωματικού, εκ του Σώματος των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, γιά τήν οικονομική χρήση από 1-1-2009 έως 31-12-2009 (19η εταιρική χρήσις) καί καθορισμός τής αμοιβής των.

  * Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

  * Εγκριση χορηγηθεισών αμοιβών στά μέλη τού Διοικητικού Συμβουλίου γιά τίς παραστάσεις των στίς συνεδριάσεις του, ως καί τών αμοιβών γιά τίς προσφερθείσες πρός τήν εταιρεία υπηρεσίες των κατά τήν λήξασα οικονομική χρήση (18η εταιρική χρήσις) καί προέγκριση αντιστοίχων αμοιβών γιά τήν οικονομική χρήση από 1-1-2009 έως 31-12-2009 (19η εταιρική χρήσις).

  * Τροποποίηση της ληφθείσης κατά την Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας της 27-2-2009 αποφάσεως περί παροχής εγγυήσεως υπέρ της θυγατρικής εταιρείας "ΜΕΤΡΟΣΟΦΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε".

  * Χορήγηση αδείας, συμφώνως προς την § 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920, στα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Γενικής Διευθύνσεως ή και σε Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου ΒΥΤΕ επιδιωκουσών τους αυτούς ή παρομοίους σκοπούς.

  * Διάφορες άλλες ανακοινώσεις καί προτάσεις.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ