Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 07-Σεπ-2018 17:12

  Performance Technologies: Τη διανομή μικτού μερίσματος 0,0353 ευρώ ανά μετοχή, ενέκρινε η ΓΣ

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Την διανομή μερίσματος μικτού ποσού 137.300,41 ευρώ, ήτοι 0,0353 ευρώ ανά μετοχή, ενέκρινε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Performance Technologies στην τακτική γενική συνέλευση στις 6/9. 

  Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, κατά την γενική συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

  Θέμα 1ο:

  Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου καθώς και τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της 21ης εταιρικής χρήσης (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2017).

  Θέμα 2ο:

  Ενέκρινε α) την προταθείσα από το Διοικητικό Συμβούλιο διανομή, εκ των κερδών της εταιρικής χρήσεως 2017, μερίσματος μικτού ποσού 137.300,41€ ήτοι 0,0353€ ανά μετοχή προ παρακράτησης φόρου. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την Τρίτη 23/10/2018 (ημερομηνία προσδιορισμού – record date). Η αποκοπή του δικαιώματος στη λήψη του μερίσματος χρήσης 2017 θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 22/10/2018. Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Δευτέρα 29/10/2018, μέσω των χειριστών των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. και μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και β) το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού ύψους 38.600€.

  Θέμα 3ο:

  Απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 21ης εταιρικής χρήσης (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2017) και ενέκρινε το σύνολο των διαχειριστικών ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

  Θέμα 4ο:

  Ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της 21ης εταιρικής χρήσης (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2017) και προενέκρινε την καταβολή αμοιβών και αποζημιώσεων σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2018).

  Θέμα 5ο:

  Εξέλεξε για τον τακτικό έλεγχο και την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου για τη χρήση 2018 την Ελεγκτική Εταιρεία Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. με Αρ.Μ. ΣΟΕΛ 125.

  Θέμα 6ο:

  Ανανέωσε για μια 5ετία ήτοι έως 6 Σεπτεμβρίου 2023 τη θητεία των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

  Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποτελείται από τους:
  1. Χιντζίδης Αγ. Διονύσιος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
  2. Τσαγκάρης Μιχ. Ανδρέας, Αντιπρόεδρος
  3. Κιαγιάς Χαρ. Ανδρέας, Μέλος
  4. Παπαδόπουλος Νικ. Ιωάννης, Μέλος
  5. Δήμας Παν. Σταύρος, Μέλος

  Θέμα 7ο:

  Ενέκρινε τη θέσπιση και εφαρμογή "Προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών", σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 3 του Κ.Ν.2190/20, όπως ισχύει. Ειδικότερα, αποφάσισε την απόκτηση από την Εταιρία ιδίων μετοχών μέχρι κατ’ ανώτατο όριο 390.000 μετοχών, εφάπαξ ή τμηματικά, εντός χρονικού διαστήματος 12 (δώδεκα) μηνών από την ημερομηνία λήψης της παρούσας απόφασης από τη Γενική Συνέλευση και μέχρι 6 Σεπτεμβρίου 2019, με κατώτατη τιμή αγοράς την ονομαστική αξία ήτοι 0,30€ ανά μετοχή και ανώτατη τιμή αγοράς 2,25€ ανά μετοχή.

  Επίσης εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως με ομόφωνες αποφάσεις του υλοποιήσει την παρούσα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

  Θέμα 8ο:

  Εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως επεξεργαστεί και υποβάλει προς έγκριση σε επόμενη Γενική Συνέλευση Πρόγραμμα Διάθεσης Μετοχών σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το Προσωπικό της Εταιρίας καθώς και των Συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 42ε κ.ν.2190/20 με αυτήν Εταιρειών, με τη μορφή Δικαιωμάτων Προαίρεσης για απόκτηση Μετοχών (stock options) σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.13 του Κ.Ν.2190/20, οι οποίες θα προκύψουν είτε από Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας είτε από Διανομή Ιδίων Μετοχών.

  Θέμα 9ο:

  Στο θέμα 9 (Διάφορες ανακοινώσεις) η Εταιρεία δεν έχει να προβεί σε κάποια ανακοίνωση.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων