Συνεχης ενημερωση

  Δευτέρα, 03-Σεπ-2018 14:36

  Ισχυροποιείται η οικογένεια Ιωάννου στην J&P Άβαξ

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου
  Ισχυροποιείται η οικογένεια Ιωάννου στην J&P Άβαξ

  ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 16:47

  Στην έγκριση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ) της J&P Άβαξ με κεφαλαιοποίηση συσσωρευμένων ζημιών και ταυτόχρονη ΑΜΚ ως 20 εκατ. ευρώ με δικαίωμα προτίμησης σε όλους τους μετόχους και τιμή στα 0,45 ευρώ ανά μετοχή, προχώρησε η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων.

  Οι Κωνσταντίνος Μιτζάλης και Κωνσταντίνος Κουβαράς, που ελέγχουν αθροιστικά το 20% του μετοχικού κεφαλαίου της J&P Άβαξ, θα διατηρήσουν τη συμμετοχή τους που αντιστοιχεί σε περίπου 4 εκατ. ευρώ της προτεινόμενης ΑΜΚ.

  H J&P (Investments), που ελέγχει το 41,59%, αναμένεται να μην συμμετάσχει στην ΑΜΚ, με το ποσοστό της να καλύπτει, κατά πληροφορίες, η οικογένεια Ιωάννου που σήμερα ελέγχει στην κατασκευαστική ποσοστό χαμηλότερο του 5%. Ως εκ τούτου, η συμμετοχή της οικογένειας Ιωάννου στο μετοχικό κεφάλαιο της J&P Άβαξ υπολογίζεται ότι θα αυξηθεί σε περίπου 23-24% και αντίστοιχα το ποσοστό της J&P (Investments) θα μειωθεί σε περίπου 28%.

  Σημειώνεται ότι οι λεπτομέρειες της ΑΜΚ (αποκοπή δικαιωμάτων, έναρξη διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων, εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. νέων μετοχών από ΑΜΚ κτλ) θα ανακοινωθούν προσεχώς.

  Πού θα διατεθούν τα χρήματα

  Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την επικείμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, μετά την αφαίρεση των προβλεπόμενων δαπανών έκδοσης, θα διατεθούν, σύμφωνα με παλαιότερη ανακοίνωση της εισηγμένης, ως εξής:

  - Περίπου 4,725 εκατ. ευρώ για κάλυψη υποχρεώσεων που απορρέουν από τα ομολογιακά δάνεια της εταιρείας

  - 5 εκατ. ευρώ για μείωση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων

  - 3,43 εκατ. για τη χρηματοδότηση της 100% θυγατρικής Volterra AE ως προς την εισφορά ιδίων κεφαλαίων στο υπό κατασκευή αιολικό πάρκο στο Κουρομάντρι-Ριγανόλακα Ναυπακτίας και 

  - 6,745 εκατ. για βελτίωση ταμειακής ρευστότητας, ενόψει και των πληρωμών (σε δόσεις) του προστίμου ύψους 18,3 εκατομμυρίων που επιβλήθηκε το 2017 στην Εταιρεία από την Επιτροπή Ανταγωνισμού για διευθέτηση διαφοράς.

  Οι αποφάσεις της συνέλευσης

  "Θέμα1ο: Μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής από € 0,58 σε € 0,30 με συνέπεια την μείωση του ονομαστικού μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 21.743.358,00 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση ισόποσων συσσωρευμένων ζημιών. Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, ήτοι με 27.002.460 ψήφους (ποσοστό 34,771%), αποφάσισε τη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,58€ σε 0,30€/μετοχή με συνέπεια τη μείωση του ονομαστικού μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 21.743.358,00 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση ισόποσων συσσωρευμένων ζημιών.

  Θέμα 2ο: Αύξηση του  μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι του ποσού των ευρώ ΕΙΚΟΣΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ (20.000.000,00 €) με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης σε όλους τους μετόχους της, με τιμή έκδοσης € 0,45/μετοχή και την έκδοση 44.444.444 νέων κοινών μετοχών.  Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, ήτοι με 27.002.460 ψήφους (ποσοστό 34,771%), αποφάσισε την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι του ποσού των ευρώ ΕΙΚΟΣΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ (20.000.000,00 €) με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης σε όλους τους μετόχους της, με τιμή έκδοσης € 0,45/μετοχή και την έκδοση 44.444.444 νέων κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ/μετοχή. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των νεοεκδοθησομένων μετοχών και της τιμής διάθεσης αυτών θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας "Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο".

  Θέμα 3ο: Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας και κωδικοποίηση αυτού. Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, ήτοι με 27.002.460 ψήφους (ποσοστό 34,771%), αποφάσισε την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας ως ακολούθως:

  ΑΡΘΡΟ  5

  ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

  1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τριάντα έξι εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι εννέα χιλιάδες επτακόσια ογδόντα οκτώ ευρώ και είκοσι λεπτά του ευρώ (36.629,788,20€), διαιρούμενο σε εκατόν είκοσι δύο εκατομμύρια ενενήντα εννέα χιλιάδες διακόσιες ενενήντα τέσσερις  (122.099.294)  κοινές  ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30 ευρώ) η κάθε μία και έχει καταβληθεί εξ ολοκλήρου σε μετρητά και σε είδος:

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  1.12. Με απόφαση της ΄Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία συνήλθε στις 03.09.2018, αποφασίστηκε: α) Η μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,58€ σε 0,30€/μετοχή με συνέπεια τη μείωση του ονομαστικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των είκοσι ενός εκατομμυρίων επτακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων τριακοσίων πενήντα οκτώ ευρώ (21.743.358,00€), με κεφαλαιοποίηση ισόποσων συσσωρευμένων ζημιών και β) Η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι του ποσού των Ευρώ είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000,00 €) με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης σε όλους τους μετόχους της, με τιμή έκδοσης € 0,45/μετοχή και την έκδοση σαράντα τεσσάρων εκατομμυρίων τετρακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα τεσσάρων (44.444.444) νέων κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30€/μετοχή. Η διαφορά μεταξύ της τιμής διαθέσεως και της ονομαστικής αξίας ποσού 0,15 € ανά μετοχή, δηλαδή έξι εκατομμύρια εξακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες ευρώ και εξήντα λεπτών του ευρώ, (6.666.666,60€) (=44.444.444 Χ 0,15)  θα αχθεί, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, στο λογαριασμό "Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο"."

  Δημ. Δελεβέγκος

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων