Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 08-Ιουν-2018 17:17

  Τεχνική Ολυμπιακή: Στις 29/6 η ΓΣ με θέμα τη διερεύνηση αναδιάρθρωσης της δομής εταιρείας και ομίλου

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Σε τακτική γενική συνέλευση στις 29 Ιουνίου καλούνται οι κάτοχοι κοινών ονομαστικών μετοχών της Τεχνικής Ολυμπιακής, με θέματα, μεταξύ άλλων, τη διερεύνηση αναδιάρθρωσης της δομής της εταιρείας και του ομίλου, τη διερεύνηση μεταβίβασης ζημιογόνων μέχρι τώρα δραστηριοτήτων εταιρειών ή κλάδων αυτών του Ομίλου και την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

  Στα θέματα της ημερήσιας διάταξης περιλαμβάνονται επίσης: 

  -Ενημέρωση για την παροχή εταιρικής εγγύησης της "ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ Α.Ε." υπέρ της εταιρείας "ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.", κατ’ άρθρο 23α παρ. 1β & 5 Κ.Ν. 2190/1920 και την εγγραφή προσημειώσεως υποθήκης υπέρ της τραπεζικής εταιρείας "ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε." επί ιδιοκτησιών της εταιρείας σε εξασφάλιση απαιτήσεων της ως άνω τραπεζικής εταιρείας από σύμβαση πιστώσεως με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό που έχει καταρτίσει με την εταιρεία "ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε." και επικύρωση των σχετικών αποφάσεων του Δ.Σ. 

  -Ενημέρωση για την εγγραφή προσημειώσεων υποθήκης υπέρ της τραπεζικής εταιρείας "ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε." επί ιδιοκτησιών της εταιρείας σε εξασφάλιση απαιτήσεων της ως άνω τραπεζικής εταιρείας από σύμβαση χρεολυτικού δανείου που έχει καταρτίσει με την εταιρεία "ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε." και επικύρωση των σχετικών αποφάσεων του Δ.Σ. 

  Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, η γενική συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 11:00πμ στον Άλιμο, Σολωμού 20, στα γραφεία της εταιρείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: 

  1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σε εταιρική και ενοποιημένη βάση της χρήσης 2017 και της σχετικής εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου ως και της εκθέσεως ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή. 

  2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2017 σε εταιρική και ενοποιημένη βάση.

  3. Επικύρωση του συνόλου των ληφθεισών αποφάσεων του Δ.Σ. και ιδίως αυτών που αφορούν στις εκτιμήσεις της αξίας των ακινήτων του Ομίλου κατά τη λήξη της κλειομένης χρήσης, και έγκριση των σχετικών διαχειριστικών πράξεων ως και των πράξεων εκπροσώπησης.

  4. Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών λογιστών, μέλους του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων ως και την έκδοση του αντίστοιχου φορολογικού πιστοποιητικού για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2018 και καθορισμός της αμοιβής τους, βάσει της σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου κατ’ άρθρο 44 Ν. 4449/2017.

  5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

  6. Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 Ν. 4449/2017.

  7. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 Κ.Ν 2190/1920 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 άρθρου 32 Ν. 3604/2007, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και σε διευθυντές αυτής που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας να ενεργούν, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

  8. Έγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2017 καθώς και προέγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για την οικονομική χρήση 2018, βάσει της διάταξης του άρθρου 24 παρ. 2 του K.N. 2190/1920. 

  9. Ειδική έγκριση, κατ’ άρθρο 23Α παρ.2 Κ.Ν 2190/1920, για τη σύναψη συμβάσεων μεταξύ αφενός της εταιρείας και των θυγατρικών της και αφετέρου των μελών του διοικητικού συμβουλίου, των προσώπων που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας, των συζύγων και των συγγενών των προσώπων αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού, καθώς και των νομικών προσώπων που ελέγχονται από τους ανωτέρω.

  10. Ειδική έγκριση για την παροχή εταιρικής εγγύησής της υπέρ θυγατρικών εταιρειών, κατ’ άρθρο 23α παρ. 1β & 5 Κ.Ν. 2190/1920. 

  11. Ενημέρωση για την παροχή εταιρικής εγγύησης της "ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ Α.Ε." υπέρ της εταιρείας "ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.", κατ’ άρθρο 23α παρ. 1β & 5 Κ.Ν. 2190/1920 και την εγγραφή προσημειώσεως υποθήκης υπέρ της τραπεζικής εταιρείας "ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε." επί ιδιοκτησιών της εταιρείας σε εξασφάλιση απαιτήσεων της ως άνω τραπεζικής εταιρείας από σύμβαση πιστώσεως με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό που έχει καταρτίσει με την εταιρεία "ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε." και επικύρωση των σχετικών αποφάσεων του Δ.Σ. 

  12. Ενημέρωση για την εγγραφή προσημειώσεων υποθήκης υπέρ της τραπεζικής εταιρείας "ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε." επί ιδιοκτησιών της εταιρείας σε εξασφάλιση απαιτήσεων της ως άνω τραπεζικής εταιρείας από σύμβαση χρεολυτικού δανείου που έχει καταρτίσει με την εταιρεία "ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε." και επικύρωση των σχετικών αποφάσεων του Δ.Σ. 

  13. Διερεύνηση μεταβίβασης ζημιογόνων μέχρι τώρα δραστηριοτήτων εταιρειών ή κλάδων αυτών του Ομίλου. 

  14. Διερεύνηση αναδιάρθρωσης της δομής της Εταιρείας και του Ομίλου. 

  15. Διάφορες ανακοινώσεις και γνωστοποίηση των ληφθεισών αποφάσεων της προηγηθείσας σήμερα ΤΓΣ της βασικής θυγατρικής εταιρείας του Ομίλου ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. 

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων