Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 07-Ιουν-2018 19:03

  Ελλάκτωρ: Στις 29/6 η τακτική ΓΣ για την αγορά ιδίων μετοχών

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου
  Ελλάκτωρ: Στις 29/6 η τακτική ΓΣ για την αγορά ιδίων μετοχών

  Σε τακτική γενική συνέλευση στις 29 Ιουνίου, με θέμα μεταξύ άλλων, την έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών, καλούνται οι μέτοχοι της "Ελλάκτωρ", στις 12:00 µ.μ. στα Γραφεία της εταιρείας επί της οδού Ερµού αριθµός 25, στην Κηφισιά.

  Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρείας:

  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

  1. Υποβολή προς έγκριση των Ετησίων Οικονοµικών Καταστάσεων και των Ετησίων Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε στις 31.12.2017, µετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συµβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.

  2. Απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τη χρήση 2017, σύµφωνα µε το άρθρο 35 του κ.ν. 2190/1920.

  3. Έγκριση των αµοιβών και αποζηµιώσεων που καταβλήθηκαν στη χρήση του 2017 σε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, κατ’ άρθρο 24 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, και προέγκριση των αντιστοίχων που θα καταβληθούν στη χρήση του 2018, για την αιτία αυτή.

  4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωµατικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης 2018 και καθορισµός της αµοιβής τους.

  5. Χορήγηση αδείας, κατ’ άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, στα Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και της Γενικής ∆ιευθύνσεως, καθώς και σε ∆ιευθυντές, να µετέχουν σε ∆ιοικητικά Συµβούλια ή στη ∆ιεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν όµοιους ή συναφείς προς την Εταιρεία σκοπούς.

  6. Παροχή ειδικής άδειας, σύµφωνα µε το άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920, για τη σύναψη, παράταση ή ανανέωση της ισχύος συµβάσεων µεταξύ της Εταιρείας και των µετ’ αυτής συνδεδεµένων, σύµφωνα µε το άρθρο 32 του Ν.4308/2014.

  7. Έγκριση προγράµµατος αγοράς ιδίων µετοχών σύµφωνα µε το άρθρο 16 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

  8. ∆ιάφορες Ανακοινώσεις.

  Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούµενη από το Νόµο και το Καταστατικό της Εταιρείας απαρτία και εξ αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων για το σύνολο ή για ορισµένα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, η τυχόν Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την Τρίτη 10 Ιουλίου 2018 και ώρα 12:00 µ. στον ίδιο χώρο και µε τα αυτά θέµατα (µη συζητηθέντα) της αρχικής ηµερήσιας διάταξης, και η τυχόν Β’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει στις 23 Ιουλίου 2018, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12:00 µ. στον ίδιο χώρο και µε τα αυτά θέµατα (µη συζητηθέντα) της αρχικής ηµερήσιας διάταξης. 

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων