Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 07-Ιουν-2018 11:23

  Reds: Στις 29 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Στις 29 Ιουνίου, ημέρα Παρασκευή, θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της REDS Α.Ε.

  Όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση,  καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας με την επωνυμία "REDS Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων και Υπηρεσιών" και το διακριτικό τίτλο "REDS Α.Ε." σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, την 29η Ιουνίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ., στα γραφεία της εταιρείας, στην οδό Ερμού 25, στο Δήμο Κηφισιάς, για να αποφασίσουν για τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1.    Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης, που έληξε στις 31.12.2017, μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.

  2.    Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρείας και τον έλεγχο, αντίστοιχα, για τις οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2017, κατά το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.

  3.    Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στη χρήση του 2017 σε  μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ' άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 και προέγκριση των αντιστοίχων που θα καταβληθούν στη χρήση του 2018 για την αιτία αυτή.

  4.    Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή-λογιστή για τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης 2018 και ορισμός της αμοιβής τους.

  5.    Χορήγηση, κατ' άρθρο 23 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου ή άλλων Εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.

  6.    Παροχή ειδικής άδειας κατ' άρθρο 23α Κ.Ν. 2190/1920 για τη σύναψη, παράταση ή ανανέωση της ισχύος συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και των μετ' αυτής συνδεδεμένων, υπό την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014 που αντικατέστησε το άρθρο 42ε παρ. 5 Κ.Ν. 2190/1920, εταιρειών.

  7.    Ανανέωση, κατ' άρθρο 13 παρ. 1 εδ. γ' κ.ν. 2190/1920, εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

  8.    Ανανέωση, κατ' άρθρο 1 παρ. 2 ν. 3156/2003 σε συνδυασμό με το α. 13 παρ. 1 εδ. γ' κ.ν. 2190/1920, εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την έκδοση ομολογιακών δανείων.

  9.    Διάφορες Ανακοινώσεις.

  Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων για το σύνολο ή επί ορισμένων θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης κατά την ως άνω ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασής της, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου χωρίς νεότερη πρόσκληση σε πρώτη επαναληπτική συνεδρίαση στις 10 Ιουλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 π.μ. στον ίδιο τόπο, ήτοι στα Γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Ερμού αριθμός 25, στην Κηφισιά, με τα αυτά θέματα (μη συζητηθέντα) της ως άνω αρχικής ημερήσιας διάταξης, και σε τυχόν δεύτερη επαναληπτική συνεδρίαση στις 23 Ιουλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00 π.μ. στον ίδιο τόπο, ήτοι στα Γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Ερμού αριθμός 25, στην Κηφισιά, με τα αυτά θέματα (μη συζητηθέντα) της ως άνω αρχικής ημερήσιας διάταξης.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων