Συνεχης ενημερωση

  Τετάρτη, 06-Ιουν-2018 15:42

  ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Προγράμματα αγοράς ιδίων μετοχών και stock options στη γ.σ. της 27ης Ιουνίου

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Την έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών αλλά και τη θέσπιση προγράμματος παροχής δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σε διοικητικά στελέχη θα συζητήσει, μεταξύ άλλων, η Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρεία που θα λάβει χώρα στις 27 Ιουνίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30 στην έδρα της εταιρείας.

  Αναλυτικά, τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

  Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2017, και των επ΄αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

  Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από  κάθε σχετική ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους για την χρήση 2017

  Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή Λογιστή, Μελών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών,  για τον έλεγχο της χρήσης 2018 και καθορισμός αμοιβής τους

  Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών κατά το άρθρο 23α του ΚΝ 2190/20

  Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του ΚΝ 2190/20, των αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών για την εταιρική χρήση 2017 και προέγκριση των σχετικών αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση 2018

  Έγκριση συμμετοχής Μελών του Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας στη Διοίκηση άλλων Εταιρειών, οι οποίες συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την Εταιρεία

  Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν.2190/20 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

  Θέσπιση προγράμματος παροχής δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών της Εταιρείας σε διοικητικά στελέχη, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 13 του ΚΝ2190/20, και παροχή εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ. για τον καθορισμό των δικαιούχων, τον τρόπο άσκησης του δικαιώματος και των λοιπών όρων του προγράμματος

  Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος

  Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για τη λήψη απόφασης επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 9η Ιουλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 στον ίδιο χώρο και η τυχόν Β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 20η Ιουλίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 στον ίδιο χώρο.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων