Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 05-Ιουν-2018 18:14

  Κέκροψ: Στις 27/6 η Γ.Σ. για μερική τροποποίηση διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Στις 27 Ιουνίου, ημέρα Τετάρτη, θα πραγματοποιηθεί η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την έγκριση για τη μερική τροποποίηση διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, που αποφασίστηκε από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 24.05.2017.

  Όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "Ξενοδοχειακαί – Τουριστικαί – Οικοδομικαί και Λατομικαί Επιχειρήσεις Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.” σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 27η Ιουνίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, στο Π. Ψυχικό Αττικής, οδός Δάφνης αριθ. 6, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

  Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

  1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς της εταιρικής χρήσης από 01.01.2017 έως 31.12.2017, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

  2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη σύνταξη και τον έλεγχο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 01.01.2017 έως 31.12.2017.

  3. Ανακοίνωση για την αντικατάσταση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

  4. Επικύρωση της εκλογής νέου Μέλους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.

  5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω της λήξεως της θητείας αυτού, και ορισμός των ανεξαρτήτων μελών του, σύμφωνα με το Ν. 3016/2002, όπως τροποποιημένος ισχύει.

  6. Ορισμός Μελών Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Νόμου 4449/2017.

  7. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης από 01.01.2018 έως 31.12.2018 και καθορισμός της αμοιβής του.

  8. Έγκριση συμβάσεων της Εταιρείας με συνδεδεμένα νομικά πρόσωπα.

  9. Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στους Διευθυντές αυτής να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/20, εταιρειών, καθώς και να ενεργούν πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία.

  10. Έγκριση για τη μερική τροποποίηση διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, που αποφασίστηκε από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 24.05.2017.

  11. Διάφορα θέματα και Ανακοινώσεις.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων