Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 31-Μαϊ-2018 11:31

  AS Company: Στις 21/6 η Γ.Σ. για επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Στις 21 Ιουνίου, ημέρα Πέμπτη, θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της AS COMPANY A.E. με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 656.301,00 ευρώ, μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας έκαστης κοινής ονομαστικής μετοχής της εταιρίας, από 0,61 ευρώ σε 0,56 ευρώ, ήτοι κατά 0,05 ευρώ και επιστροφή του στους μετόχους.

  Όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 30.05.2018 απόφασή του, καλεί τους μετόχους της σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 21η Ιουνίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της, στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, επί της οδού Ιωνίας.

  Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

  1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για την χρήση 2017 (1/1 – 31/12/2017) με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

  2. Απόφαση  περί διάθεσης κερδών της  εταιρικής χρήσης από 1η Ιανουαρίου 2017 έως 31η Δεκεμβρίου 2017.

  3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2017 και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων και πράξεων εκπροσώπησης του Δ.Σ.

  4. Εκλογή ελεγκτικής εταιρίας για την οικονομική χρήση 2018 και έγκριση της αμοιβής αυτής.

  5. Έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων στα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2017 και προέγκριση/ καθορισμός αμοιβών και αποζημιώσεων στα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2018.

  6. Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω λήξεως της θητείας του απερχόμενου Δ.Σ. και ορισμός των ιδιοτήτων αυτών.

  7. Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου άρθρου 44 Ν. 4449/2017.

  8. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά εξακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες και τριακόσια ένα ευρώ (656.301,00 ευρώ), μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας έκαστης κοινής ονομαστικής μετοχής της εταιρίας, από 0,61 ευρώ σε 0,56 ευρώ, ήτοι κατά 0,05 ευρώ και επιστροφή του στους μετόχους και τροποποίηση του άρθρου 5 του ισχύοντος καταστατικού της Εταιρίας, περί κεφαλαίου, ώστε να αποτυπωθεί η ως άνω μεταβολή του κεφαλαίου.

  9. Έγκριση του νέου καταστατικού, κατόπιν ενσωμάτωσης της τροποποίησης του άρθρου 5 αυτού.

  10. Παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους διευθυντές της εταιρίας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση άλλων συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014 εταιριών, διενεργώντας για λογαριασμό των συνδεδεμένων εταιριών πράξεις που υπάγονται στον σκοπό που επιδιώκει η Εταιρία.

  11. Έγκριση παροχής εγγυήσεων υπέρ της ρουμανικής θυγατρικής εταιρίας "AS KIDS TOYS S.R.L".

  12. Λοιπές ανακοινώσεις – εγκρίσεις και θέματα Γενικού Ενδιαφέροντος.

  Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για τη λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ή ορισμένων από αυτά, η Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 2α Ιουλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00 π.μ. στην ως άνω έδρα της εταιρίας, χωρίς νεώτερη πρόσκληση των μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 29 του κωδ. νόμου 2190/1920.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων