Συνεχης ενημερωση

  Τετάρτη, 30-Μαϊ-2018 21:01

  ΕΧΑΕ: Μέρισμα 0,05 ευρώ/μετοχή ενέκρινε η Γ.Σ.

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου
  ΕΧΑΕ: Μέρισμα 0,05 ευρώ/μετοχή ενέκρινε η Γ.Σ.

  Τη διανομή μερίσματος ποσού 0,05 ευρώ ανά μετοχή ενέκρινε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της ΕΧΑΕ, που συνήλθε σήμερα Τετάρτη στα γραφεία της εταιρείας.

  Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, το εν λόγω ποσό μερίσματος, σύμφωνα με το νόμο, προσαυξάνεται με το ποσό που αντιστοιχεί στις 251.000 ίδιες μετοχές που κατέχει η εταιρεία και τελικώς ανέρχεται σε ποσό 0,050208 ευρώ ανά μετοχή, προ παρακράτησης φόρου.

  Αναλυτικά, η Τακτική Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσια διάταξης ως εξής:

  Στο πρώτο (1ο) θέμα της Ημερησίας Διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της δέκατης έβδομης (17ης) εταιρικής χρήσης (01/01/2017 - 31/12/2017) στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της δέκατης έβδομης (17ης) εταιρικής χρήσης (01/01/2017 - 31/12/2017) μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, όπως αυτές προτάθηκαν προς έγκριση.

  Στο δεύτερο (2ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν τη διάθεση των αποτελεσμάτων της δέκατης έβδομης (17ης) εταιρικής χρήσης (01/01/2017 - 31/12/2017) και τη διανομή μερίσματος ποσού 0,05 ευρώ ανά μετοχή.
   
  Το εν λόγω ποσό μερίσματος, σύμφωνα με το νόμο, προσαυξάνεται με το ποσό που αντιστοιχεί στις 251.000 ίδιες μετοχές που κατέχει η εταιρεία και τελικώς ανέρχεται σε ποσό 0,050208 ευρώ ανά μετοχή, προ παρακράτησης φόρου.

  Επίσης, όσον αφορά στο μέρισμα της χρήσης, εγκρίθηκαν ως ημερομηνίες αποκοπής και προσδιορισμού δικαιούχων (βάσει του κανόνα record date) η 5η Ιουνίου και 6η Ιουνίου 2018, αντίστοιχα, και το αντίστοιχο ποσό θα καταβάλλεται στους μετόχους από την Τρίτη, 12 Ιουνίου 2018.

  Η Εταιρεία θα δημοσιεύσει ξεχωριστή ανακοίνωση για την διαδικασία καταβολής του μερίσματος στους μετόχους.

  Στο τρίτο (3ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, οι μέτοχοι απήλλαξαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα (διαχείριση) της δέκατης έβδομης (17ης) εταιρικής χρήσης (01/01/2017 - 31/12/2017) και ενέκριναν τις διαχειριστικές πράξεις και τις πράξεις εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

  Στο τέταρτο (4ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν τις αμοιβές και αποζημιώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με όσα προτάθηκαν προς έγκριση.

  Στο πέμπτο (5ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης οι μέτοχοι προενέκριναν τις αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη δέκατη όγδοη (18η) εταιρική χρήση (01/01/2018 - 31/12/2018) σύμφωνα με όσα προτάθηκαν προς έγκριση.

  Στο έκτο (6ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, οι μέτοχοι εξέλεξαν την ανώνυμη εταιρεία ορκωτών ελεγκτών λογιστών με την επωνυμία "ΠΡΑΪΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" με ΑΜΣΟΕΛ 113 για τον τακτικό έλεγχο των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου για την τρέχουσα δέκατη όγδοη (18η) εταιρική χρήση (01/01/2018-31/12/2018) καθώς και την έκδοση του Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού και όρισαν την αμοιβή της στο ποσό των 20.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Για την έκδοση του Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού, ως αμοιβή ορίσθηκε το ποσό των 10.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ.

  Στο έβδομο (7ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν ως νέο μη εκτελεστικό μέλος του τον κ. Γεώργιο Χαντζηνικολάου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μη εκτελεστικού μέλους Ιάκωβου Γεωργάνα, με θητεία ίση με την υπολειπόμενη περίοδο του απελθόντος μέλους, παρατεινόμενη αυτοδικαίως μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά τη λήξη της θητείας του.

  Στο όγδοο (8ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, οι μέτοχοι χορήγησαν άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23, παράγραφος 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση των εταιρειών του ομίλου και των συνδεδεμένων εταιρειών.

  Η συζήτηση επί των κάτωθι θεμάτων αναβλήθηκε λόγω μη συγκέντρωσης της απαιτούμενης από το νόμο και το καταστατικό αυξημένης απαρτίας:

  Θέμα 9ο: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό Ευρώ 9.089.850 με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,15 Ευρώ και καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους μετόχους και τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

  Θέμα 10ο: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό Ευρώ 173.190 με μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 60.599.000 σε 60.348.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, λόγω ακύρωσης 251.000 ιδίων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει και τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

  Για τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης για το 9ο και 10ο θέμα, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Α' Επαναληπτική Συνέλευση στις 13/6/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, στην Αθήνα, στην έδρα της Εταιρείας, σύμφωνα και με την από 30/4/2018 αρχική Πρόσκληση του ΔΣ της Εταιρείας.

  Τα αναλυτικά αποτελέσματα της ψηφοφορίας για κάθε απόφαση θα δημοσιευτούν με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρείας και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της www.athexgroup.gr, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 32, παράγραφος 1 του κ.ν. 2190/1920.

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων