Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 10-Μαϊ-2018 17:20

  ΡΑΕ για υπόθεση ΕΛΤΑ: Δώστε πίσω τα λεφτά

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου
  ΡΑΕ για υπόθεση ΕΛΤΑ: Δώστε πίσω τα λεφτά

  Νέα παρέμβαση πραγματοποίησε σήμερα η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας για την υπόθεση της παρακράτησης χρημάτων των καταναλωτών που πλήρωσαν τους λογαριασμούς ρεύματος μέσω ταχυπληρωμής στα ΕΛΤΑ. Η ΡΑΕ χαρακτηρίζει το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ως "μείζον” και "ανεπίτρεπτο” και επιφυλάσσεται για περαιτέρω κυρώσεις. Πάντως για τις περιπτώσεις που οι καταναλωτές λόγω της παρακράτησης των χρημάτων από τα ΕΛΤΑ, έχασαν την έκπτωση που δικαιούνται ή ακόμη χειρότερα τους διακόπηκε το ρεύμα η ΡΑΕ μέσω της επιστολής που έστειλε σε όλους τους προμηθευτές ζητεί να τους επιστραφεί η έκπτωση και ταυτόχρονα τονίζει ότι θα πρέπει να αποζημιωθούν όσοι πελάτες τους κόπηκε το ρεύμα ενώ είχαν πληρώσει τους λογαριασμούς τους. Συγκεκριμένα με την επιστολή της η ΡΑΕ ζητεί τα εξής:

  1.    Να προβούν άμεσα σε οριστική επίλυση του ανωτέρω προβλήματος, με τρόπο ώστε να μην απαιτείται η με οποιονδήποτε τρόπο εμπλοκή των καταναλωτών με σκοπό την αποφυγή της αδικαιολόγητης ταλαιπωρίας τους.

  2.    Να προβούν σε αναδρομική εφαρμογή της έκπτωσης συνέπειας στον επόμενο λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου που πρόκειται να λάβουν οι θιγόμενοι καταναλωτές και ο οποίος θα εκδοθεί από την 21η Μαΐου και μετά και θα πρέπει να περιλαμβάνει ειδική επισήμανση για τη διόρθωση αυτή. 

  3.   Εφόσον υπάρχουν περιπτώσεις καταναλωτών που υπέστησαν, αδικαιολόγητα, διακοπή ρεύματος εξαιτίας των ανωτέρω, να προβλέψουν κατάλληλα μέτρα αποζημίωσης των καταναλωτών. Τα μέτρα θα κοινοποιηθούν στη ΡΑΕ, εντός δέκα (10) ημερών από σήμερα, για την περαιτέρω εξέταση του ζητήματος. 

  4.    Να προβούν, εντός 24 ωρών, σε δημόσια ανακοίνωση, με κάθε πρόσφορο τρόπο, για την ενημέρωση των καταναλωτών για τον κατά τα ανωτέρω 1 έως 3 σημεία αντιμετώπισης του ζητήματος. 

  5.    Να ενημερώσουν της ΡΑΕ εντός δέκα (10) ημερών για τις ενέργειες στις οποίες έχουν προβεί σύμφωνα με την παρούσα. 

  Όπως αναφέρει ο Ρυθμιστής, εξετάζεται "περαιτέρω και ενδελεχώς το ζήτημα και ιδίως τα αίτια που οδήγησαν στην ανεπίτρεπτη αυτή δυσλειτουργία, ώστε να ασκήσει προσηκόντως τις προβλεπόμενες εκ του νόμου αρμοδιότητές της για τη λήψη πρόσθετων μέτρων ή και την επιβολή κυρώσεων, εφόσον απαιτηθεί”.

  Αναλυτικά η επιστολή της ΡΑΕ προς τις 32 εταιρείες προμήθειας αναφέρει τα εξής:

  Αξιότιμοι κύριοι, 

  Η άσκηση της δραστηριότητας της προμήθειας θα πρέπει να γίνεται με τον πλέον προσήκοντα τρόπο, ώστε να μην διακυβεύεται σε καμία περίπτωση το συμφέρον του τελικού καταναλωτή. Οι κανόνες που έχουν τεθεί με το κανονιστικό πλαίσιο θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά, αφενός μεν διότι η δραστηριότητα της προμήθειας αποτελεί καθοριστικό κρίκο μίας αλυσίδας ενεργειών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που συνδέονται με την λειτουργία της ενεργειακής αγοράς, αφετέρου λόγω της άρρηκτης σχέσης της δραστηριότητας αυτής με τον καταναλωτή, το συμφέρον του οποίου θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να προστατεύεται. Για το λόγο αυτό, το κανονιστικό πλαίσιο προβλέπει ένα ελάχιστο πλέγμα υποχρεώσεων και εγγυήσεων που πρέπει να πληρούνται κατά την άσκηση της δραστηριότητας Προμήθειας, οι οποίες διασφαλίζουν και ένα ικανοποιητικό επίπεδο παροχής υπηρεσιών στον τομέα αυτό. Με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, οι Προμηθευτές έχουν μία σειρά από υποχρεώσεις που προκύπτουν τόσο από τους οικείους Κώδικες και σχετικές αποφάσεις της Αρχής, αλλά και τις άδειες που έχουν χορηγηθεί προκειμένου να διαφυλάσσεται η ορθή και αποτελεσματική άσκηση της δραστηριότητας της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας προς του καταναλωτές. Οι υποχρεώσεις αυτές θα πρέπει να τηρούνται απαρέγκλιτα. 

  Η αρρυθμία που έχει δημιουργηθεί στην αγορά λόγω καθυστερημένης απόδοσης των ποσών που καταβάλλουν οι καταναλωτές στις εταιρείες/φορείς που έχουν εισπρακτικό ρόλο (όπως τα ΕΛΤΑ) προς τους Προμηθευτές, με δυνητικό αποτέλεσμα την απώλεια του δικαιώματος για την "έκπτωση συνέπειας" και σε άλλες περιπτώσεις ακόμη και τη διακοπή παροχής ενέργειας από τους προμηθευτές με την αιτιολογία ληξιπρόθεσμων οφειλών, αποτελεί μείζον ζήτημα και ανεπίτρεπτη για την αγορά ενέργειας εξέλιξη. 

  Όπως δε προκύπτει από στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Αρχή, διαπιστώνεται ότι υπάρχει δυνατότητα ταυτοποίησης των καταναλωτών οι οποίοι κατέβαλαν εμπρόθεσμα τα οφειλόμενα ποσά μέσω των τηρουμένων από την επιχείρηση ηλεκτρονικών αρχείων. και συνεπώς, δημιουργούνται εύλογα ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο έχει μέχρι τώρα αντιμετωπιστεί το ζήτημα αυτό από τους προμηθευτές οι οποίοι, δεν προέβησαν στην ταυτοποίηση αυτή προκειμένου να εφαρμοσθούν τα προνόμια εκπτώσεων, και να αποφευχθούν αρνητικές συνέπειες για τους καταναλωτές. 

  Επιπρόσθετα, διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχει καμία ενημέρωση από τους προμηθευτές στους οποίους το ζήτημα αυτό αφορά (κυρίως την εταιρεία ΔΕΗ ΑΕ) με επίσημο τρόπο τους καταναλωτές ή τη ΡΑΕ για τον τρόπο με τον οποίο προτίθενται να διευθετήσουν και διευθετήσουν το εν λόγω ζήτημα. Η ΡΑΕ, σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής επιστολής της, και βάσει των σχετικών παραπόνων καταναλωτών που αφορούν την εταιρεία ΔΕΗ ΑΕ, και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Αρχής για την παρακολούθηση και εποπτεία της λειτουργίας της εγχώριας αγοράς ενέργειας, καθώς και για την προστασία των καταναλωτών και του δημοσίου συμφέροντος, οφείλει σε πρώτο στάδιο, να παρέμβει ώστε να αποκατασταθεί η αρρυθμία αυτή και να αμβλυνθεί η αναστάτωση που έχει προκληθεί στους καταναλωτές κατά το τελευταίο διάστημα. Κατόπιν των ανωτέρω, καλούνται οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου οι οποίοι αντιμετωπίζουν τα ανωτέρω ζητήματα, και ιδίως η εταιρεία ΔΕΗ ΑΕ, στο πλαίσιο άσκησης της δραστηριότητας της προμήθειας και προκειμένου για την λήψη κατάλληλων και άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση του προβλήματος να ενεργήσουν ως εξής : 

  1. Να προβούν άμεσα σε οριστική επίλυση του ανωτέρω προβλήματος, με τρόπο ώστε να μην απαιτείται η με οποιονδήποτε τρόπο εμπλοκή των καταναλωτών με σκοπό την αποφυγή της αδικαιολόγητης ταλαιπωρίας τους. 

  2. Να προβούν σε αναδρομική εφαρμογή της έκπτωσης συνέπειας στον επόμενο λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου που πρόκειται να λάβουν οι θιγόμενοι καταναλωτές και ο οποίος θα εκδοθεί από την 21η Μαΐου και μετά και θα πρέπει να περιλαμβάνει ειδική επισήμανση για τη διόρθωση αυτή.

  3. Εφόσον υπάρχουν περιπτώσεις καταναλωτών που υπέστησαν, αδικαιολόγητα, διακοπή ρεύματος εξαιτίας των ανωτέρω, να προβλέψουν κατάλληλα μέτρα αποζημίωσης των καταναλωτών. Τα μέτρα θα κοινοποιηθούν στη ΡΑΕ, εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη της παρούσας, για την περαιτέρω εξέταση του ζητήματος. 

  4. Να προβούν, εντός 24 ωρών από τη λήψη της παρούσης, σε δημόσια ανακοίνωση, με κάθε πρόσφορο τρόπο, για την ενημέρωση των καταναλωτών για τον κατά τα ανωτέρω 1 έως 3 σημεία αντιμετώπισης του ζητήματος. 

  5. Να ενημερώσουν της ΡΑΕ εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη της παρούσης για τις ενέργειες στις οποίες έχουν προβεί σύμφωνα με την παρούσα.

  Η ΡΑΕ εξετάζει περαιτέρω και ενδελεχώς το ζήτημα και ιδίως τα αίτια που οδήγησαν στην ανεπίτρεπτη αυτή δυσλειτουργία, ώστε να ασκήσει προσηκόντως τις προβλεπόμενες εκ του νόμου αρμοδιότητές της για τη λήψη πρόσθετων μέτρων ή και την επιβολή κυρώσεων, εφόσον απαιτηθεί. 

  Από την πλευρά της η ΔΕΗ διευκρινίζει τα εξής:

  Πληρωμές λογαριασμών μέσω ΕΛΤΑ

  1. Τον τελευταίο περίπου χρόνο έχει ανακύψει πρόβλημα με τις εξοφλήσεις των λογαριασμών πελατών της ΔΕΗ μέσω ΕΛΤΑ λόγω αστοχιών της εταιρείας αυτής.

  Πρόβλημα το οποίο κατά καιρούς εμφανίζεται περισσότερο ή λιγότερο οξυμένο και τελευταία έχει λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις.

  Συνεπείς πελάτες της ΔΕΗ ταλαιπωρούνται, ενώ και η ίδια η Επιχείρηση υφίσταται οικονομικές και άλλες δυσμενείς επιπτώσεις, καθώς έχει αυξηθεί σημαντικά η προσέλευση στα καταστήματά της με συνέπεια τη δημιουργία προβλημάτων στην εξυπηρέτηση αλλά και στο προσωπικό.

  2. Η ΔΕΗ από την πρώτη στιγμή προσπάθησε να επιλύσει το πρόβλημα με στόχο την ελαχιστοποίηση της ταλαιπωρίας των πελατών της και βέβαια την προάσπιση των συμφερόντων της, εξαντλώντας παράλληλα τα περιθώρια διαλόγου και καλής θέλησης έναντι μιας εμβληματικής επιχείρησης όπως τα ΕΛΤΑ. Ελπίζουμε ότι με την παρέμβαση όλων των αρμοδίων πλευρών το πρόβλημα θα διευθετηθεί σύντομα.

  Τονίζεται ότι τα ΕΛΤΑ, βάσει νόμου και διαθέτοντας την απαιτούμενη άδεια είναι "εισπρακτικό ίδρυμα". Αυτό σημαίνει ότι εισπράττει αυτοδίκαια τους λογαριασμούς και της ΔΕΗ, όπως και άλλων φορέων χωρίς να χρειάζεται ειδική σύμβαση προς τούτο.

  3. Από το πρώτο διάστημα που προέκυψε το πρόβλημα η ΔΕΗ μερίμνησε ώστε οι πελάτες της να μην υφίστανται καμία οικονομική ζημιά. Έτσι με την προσκόμιση στα καταστήματά μας της απόδειξης πληρωμής μέσω ΕΛΤΑ, το θέμα τακτοποιείται οπότε αφενός δεν γίνεται διπλή χρέωση και αφετέρου διατηρείται η έκπτωση συνέπειας 15%, η οποία εμφανίζεται στον επόμενο λογαριασμό.

  4. Εναπόκειται στους ίδιους τους πελάτες μας να επιλέγουν τα ΕΛΤΑ ή όποιον άλλο φορέα επιθυμούν για την εξόφληση των λογαριασμών τους.

  Από την πλευρά μας τους συστήνουμε και τους καλούμε να εξοφλούν τους λογαριασμούς τους ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής e-pos, χωρίς χρέωση, και βέβαια με απόλυτη σιγουριά και χωρίς καμία ταλαιπωρία και απώλεια χρόνου.

  Σε κάθε περίπτωση, παρά το γεγονός ότι η ΔΕΗ δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη, ζητάμε συγνώμη από τους συνεπείς πελάτες μας για την ταλαιπωρία που υφίστανται, και τους καλούμε να προσέρχονται στα καταστήματά μας με κατανόηση και βεβαιότητα ότι το πρόβλημά τους θα τακτοποιηθεί.

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων