Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 03-Μαϊ-2018 14:25

  Στυλοβάτης της καινοτόµου επιχειρηµατικότητας η Εθνική Τράπεζα

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Η επίτευξη βιώσιµης ανάπτυξης στο πλαίσιο ενός παγκοσµιοποιηµένου οικονοµικού περιβάλλοντος ανέδειξε έντονα την ανάγκη υλοποίησης πρωτοβουλιών και δράσεων που έχουν ως στόχο την ενθάρρυνση και προώθηση αναπτυσσόµενων νεοφυών επιχειρηµατικών ιδεών, τη διασύνδεση της καινοτόµου γνώσης και έρευνας µε την παραγωγική διαδικασία, τις εξελίξεις σε διεθνείς κλάδους και τη δηµιουργία ενός περιβάλλοντος παροχής ίσων ευκαιριών για τους νέους επιχειρηµατίες.

  H Εθνική Τράπεζα µε το δικό της επιχειρηµατικό πρόγραµµα "NBG Business Seeds" πρωτοστατεί στη στήριξη της νέας, καινοτόµου και εξωστρεφούς επιχειρηµατικότητας. Το πρόγραµµα περιλαµβάνει δράσεις ανάδειξης και προβολής καινοτόµων ιδεών και έργων, εκπαίδευσης και καθοδήγησης οµάδων, παροχής υποδοµών, δικτύωσης και χρηµατοδότησης. 

  Πέρα από τη διαγωνιστική φάση και τη βράβευση των προτάσεων µέσα από τον ετήσιο Διαγωνισµό Καινοτοµίας & Τεχνολογίας, έµφαση δίνεται στην υποστήριξη της υλοποίησης επιλεγµένων προτάσεων που έχουν διακριθεί. Σε συνεργασία µε το Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών και τον ΣΕΒ, επιλεγµένες οµάδες παρακολουθούν προγράµµατα εκπαίδευσης σε θέµατα επιχειρηµατικότητας, λαµβάνουν δωρεάν υπηρεσίες και προϊόντα της Amazon και της Microsoft, δωρεάν υπηρεσίες της Google και της Census. Επίσης, για την οικονοµική στήριξη εταιρειών, προβλέπονται στοχευµένες δράσεις οικονοµικής αρωγής σε συνεργασία µε τον µη κερδοσκοπικό οργανισµό The People’s Trust, δανεισµού και συµµετοχής στο µετοχικό κεφάλαιο, καθώς και δράσεις καθοδήγησης και δικτύωσης σε συνεργασία µε σηµαντικούς συνεργάτες, όπως τους Grant Thornton, McKinsey, Endeavor Greece, Ελληνο-Αµερικανικό Επιµελητήριο, Watson Farley & Williams και την Israel Advanced Technology Industries (IATI).

  Με αρχικό προϋπολογισµό 15 εκατ. ευρώ, το πρόγραµµα "NBG Business Seeds" παρέχει στις συµµετέχουσες νεοφυείς επιχειρήσεις και χρηµατοδότηση ποικίλης µορφής, προκειµένου να καλύπτουν τις εκάστοτε ανάγκες τους στα τρία βασικά στάδια της εξέλιξής τους: δηµιουργία και πρώτα βήµατα, ωρίµανση και εξωστρέφεια. 

  Οι εναλλακτικές µορφές χρηµατοδότησης που προσφέρει το πρόγραµµα "NBG Business Seeds" είναι: equity financing, δηλαδή συµµετοχή στο εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας, δάνεια ειδικού σκοπού για ανάπτυξη δραστηριοτήτων, αλλά και οµολογιακά δάνεια µετατρέψιµα σε µετοχές. Ανάλογα µε την περίπτωση, αναζητείται επίσης εξεύρεση χρηµατοοικονοµικών λύσεων και χρηµατοδότησης µέσω παγκοσµίου εµβέλειας venture capital funds και άλλων επενδυτών. Παράλληλα, στοχευµένες δράσεις οικονοµικής στήριξης υλοποιούνται σε συνεργασία µε τον οργανισµό The People’s Trust και την Endeavor Greece (περισσότερα στο www.nbg.gr/nbgseeds).

  πιν

  Η Εθνική Τράπεζα, µέσω του προγράµµατος "NBG Business Seeds", συµµετέχει σε 4 από τα 9 νέα Venture Capital που ήδη έχουν ανακοινωθεί από το Equifund. Ένα από αυτά είναι το Unifund, στο οποίο συµµετέχουν 8 Πανεπιστήµια. Βασικός του στόχος είναι η προώθηση της µεταφοράς τεχνολογίας και η διασύνδεση των Πανεπιστηµίων µε την παραγωγή, µέσω της στήριξης ερευνητικών οµάδων για τη δηµιουργία τεχνοβλαστών (spin-off).

  Πέραν αυτού, εδώ και δύο χρόνια, σε συνεργασία µε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης και το γραφείο µεταφοράς τεχνολογίας, στηρίζει µε καθοδήγηση πέντε οµάδες του Πανεπιστηµίου στην προσπάθειά τους να εκµεταλλευτούν εµπορικά τα ερευνητικά τους αποτελέσµατα. Σε αυτήν την προσπάθεια, το πρόγραµµα χρησιµοποιεί συνεργάτες του, όπως τη McKinsey για θέµατα στρατηγικής και το KEMEΛ για θέµατα πωλήσεων και µάρκετινγκ. Οι οµάδες βρίσκονται σε πολύ διαφορετικά επίπεδα ωριµότητας. Έχουν επιλεγεί για οικονοµική στήριξη, λ.χ., µια εξαιρετική ιδέα για παιχνίδι προγραµµατισµού, που βρίσκεται όµως στο επίπεδο κατοχύρωσης της πνευµατικής ιδιοκτησίας της, καθώς και µία άλλη εταιρεία, που λειτουργεί ήδη, και στοχεύει στην αποτελεσµατική προώθηση των προϊόντων και την αύξηση πωλήσεών της.

  Τι δείχνει μελέτη της Εθνικής 

  Σύµφωνα µε το Δείκτη Ψηφιακής Οικονοµίας της Τράπεζας, όλοι οι ευρύτεροι παράγοντες που επηρεάζουν την τεχνολογική αναβάθµιση της οικονοµίας (επιχειρηµατικό περιβάλλον, υποδοµές και ανθρώπινο δυναµικό) είναι λιγότερο υποστηρικτικοί σε σχέση µε τον ευρωπαϊκό µέσο όρο και οδηγούν σε χαµηλή χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας από όλες τις κατηγορίες χρηστών. 

  Σε ό,τι αφορά τις ΜµΕ, την τελευταία 5ετία οι επενδύσεις σε ψηφιακή τεχνολογία είναι κατά 1/3 µικρότερες του µέσου ευρωπαϊκού όρου. Αυτό κοστίζει σηµαντικά στην ανάπτυξη της οικονοµίας, αλλά και στην αντοχή της απέναντι σε κρίσεις. Σχετική µελέτη της Εθνικής (2016) αναδεικνύει ότι οι τεχνολογικά ανεπτυγµένες ΜµΕ το διάστηµα της µεγάλης ύφεσης (2008-2014) είχαν µικρότερη πτώση του κύκλου εργασιών κατά 18 ποσοστιαίες µονάδες, ενώ σηµείωσαν και µικρότερες απώλειες κερδοφορίας.

  Όπως διαπιστώνει η έρευνα, µία στις τρεις επιχειρήσεις δεν χρησιµοποιεί κανένα ψηφιακό εργαλείο. Υπάρχει σηµαντικό ψηφιακό κενό ανάµεσα στις µεσαίες και τις πολύ µικρές επιχειρήσεις, ενώ διαφορές εντοπίζονται και στην ψηφιακή δυναµική των επιµέρους κλάδων, οι οποίοι σε αρκετές περιπτώσεις δεν έχουν αναπτυχθεί βάσει της διαρθρωτικής δυναµικής τους.

  Οι ελληνικές επιχειρήσεις δεν καινοτοµούν. Οι δαπάνες σε έρευνα και ανάπτυξη των επιχειρήσεων είναι 0,8% του AEΠ, δηλαδή κάτω από το µισό του µέσου όρου της Ε.Ε. (2%). Τα ελληνικά πανεπιστήµια έχουν ερευνητικό τοµέα που κινείται στο 60% του ευρωπαϊκού µέσου όρου, που είναι 0,5% EU (550 εκατ. ευρώ ή 0,3% του ΑΕΠ το 2014), αλλά εµφανίζουν πολύ περιορισµένο επίπεδο συνεργασίας µε το ελληνικό επιχειρείν, γεγονός που οφείλεται µερικώς στην έλλειψη δραστηριότητας έρευνας και ανάπτυξης εκ µέρους των επιχειρήσεων και στο χαµηλό δείκτη επιχειρηµατικής καινοτοµίας. Η Ελλάδα κατατάσσεται τελευταία στην ΕU στον δείκτη Global Competitiveness ως προς τη συνεργασία ακαδηµαϊκής κοινότητας και πανεπιστηµίων (βαθµολογείται µε 3 στα 7, όταν ο µέσος όρος της ΕU είναι 4,4 και του ΟΕCD 4,7). 

  Το οικοσύστηµα startup στην Ελλάδα εµφανίζεται ως ένα από τα λιγότερο ανεπτυγµένα, καλύπτοντας το 0,3% του ΑΕΠ της Αθήνας, έναντι ποσοστού ΑΕΠ περίπου 3%-4% για τα µεσαίου µεγέθους οικοσυστήµατα και άνω του 20% για τα µεγάλου µεγέθους (Λονδίνο και Βερολίνο).

  Σύµφωνα µε τη µελέτη, ο εγχώριος κλάδος εταιρειών πληροφορικής (ΜµΕ και µεγαλύτερες επιχειρήσεις) συνεισφέρει προστιθέµενη αξία 830 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων σχεδόν το 1/4 αφορά εταιρείες ενταγµένες σε cluster και startups. Βάσει των εκτιµήσεών της, η προστιθέµενη αξία του κλάδου πληροφορικής µπορεί να φτάσει τα 1,8 δισ. ευρώ το 2020, προσφέροντας περίπου 20.000 νέες θέσεις εργασίας – µε βασικούς φορείς ανάπτυξης τις startups και τις επιχειρήσεις σε cluster, που καλύπτουν τα ¾ της αύξησης. Σε περίπτωση που το επιχειρηµατικό περιβάλλον στην Ελλάδα προσεγγίσει σταδιακά τον ευρωπαϊκό µέσο όρο, η προστιθέµενη αξία του κλάδου θα µπορούσε να φτάσει τα 5,8 δισ. ευρώ, δηµιουργώντας 80.000 νέες θέσεις εργασίας.

  ΧΡHΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛEΣ για startuppers από την ΕΘΝΙΚΗ

  1. Δηµιούργησε οµάδα. Φρόντισε να αποτελείται από ανθρώπους µε τις βασικές απαραίτητες δεξιότητες: προγραµµατισµό, UI/UX, πωλήσεις, marketing.

  2. Γίνε ενεργό µέλος του οικοσυστήµατος startup, ώστε να επωφελείσαι της δικτύωσης και να έχεις πληροφόρηση.

  3. Δοκίµασε την ιδέα σου σε πραγµατικές συνθήκες αγοράς. Προσπάθησε µέσα σε τρεις µήνες να έχεις τους πρώτους χρήστες/πελάτες.

  4. Ξεκίνα σε µικρή κλίµακα –γειτονιά, φίλοι, πανεπιστήµιο, πόλη– και επέκτεινε τις δραστηριότητες της επιχείρησής σου σιγά-σιγά, ώστε να αντιληφθείς τα λάθη σου και να τα διορθώσεις.

  5. Αν είσαι σε αρχικό στάδιο, υπόβαλε την πρότασή σου σε πολλούς διαγωνισµούς για να κερδίσεις προβολή και χρηµατικά έπαθλα.

  6. Να έχεις ως κύριο στόχο την κερδοφορία. Ακόµα και µια ΜΚΟ χρειάζεται έσοδα, ώστε να εξασφαλιστεί η συνέχεια της λειτουργίας της.

  7. Σχετικά µε την επιλογή των επενδυτών σου, δώσε προτεραιότητα σε αυτούς που θα σε βοηθήσουν στην ανάπτυξη της εταιρείας σου και στις επόµενες χρηµατοδοτήσεις.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων