Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 03-Μαϊ-2018 14:02

  Νεανική Επιχειρηματικότη - Oι άµυνες στο brain drain

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Της Νένας Μαλλιάρα 

  Στην αιχµή του δόρατος της στρατηγικής των τραπεζών για την παροχή νέων χρηµατοδοτήσεων στην ελληνική oικονοµία βρίσκεται η στήριξη της νεανικής, καινοτόµου και εξωστρεφούς επιχειρηµατικότητας. 

  Η έµφαση στη νεανική επιχειρηµατικότητα αποτελεί βασικό πυλώνα του νέου αναπτυξιακού σχεδίου που χρειάζεται να ακολουθήσει η χώρα προκειµένου, εξερχόµενη από την κρίση, να εισέλθει σε διατηρήσιµη ανάπτυξη. Πλέον, έχει γίνει κοινή συνείδηση ότι ανάπτυξη δεν µπορεί να υπάρξει χωρίς την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας των νέων, στους οποίους πρέπει να δοθούν οι δυνατότητες να προσφέρουν τις ιδέες και το παραγωγικό δυναµικό τους στη χώρα. 

  "Χρειαζόµαστε µια πολιτική που να αντιστρέφει τη µετανάστευση ταλαντούχων και ικανών νέων ανθρώπων στο εξωτερικό, να ενθαρρύνει τη νεανική επιχειρηµατικότητα, τις δαπάνες για έρευνα και καινοτοµία, που παραµένουν κάτω από το 0,5% του ΑΕΠ, από τα χαµηλότερα ποσοστά στην Ευρώπη, να προσφέρει επιτέλους ευκαιρίες σε όλους, απασχόληση και αξιοπρεπείς αµοιβές", έχει θέσει το πρόβληµα και την απάντησή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, Νικόλαος Καραµούζης, ορίζοντας την ενίσχυση της νεανικής επιχειρηµατικότητας ως προτεραιότητα των τραπεζών.

  Υψηλό το κόστος του brain drain

  Για τις τράπεζες, το φαινόµενο του brain drain, δηλαδή της "φυγής εγκεφάλων" στο εξωτερικό, αποτελεί πραγµατική αιµορραγία για την αναπτυξιακή δυνατότητα, ακόµα και για την ίδια την επιβίωση της χώρας. Και σε αυτήν τη διαρροή πολύτιµου ανθρώπινου δυναµικού επιδιώκουν να θέσουν τέρµα, στηρίζοντας τις επιχειρηµατικές προσπάθειες νέων ανθρώπων στην Ελλάδα.

  Σηµειώνεται ότι το 2007 ήταν το τελευταίο έτος κατά το οποίο η ελληνική οικονοµία κατέγραψε θετικό ρυθµό αύξησης του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος. Έκτοτε, έπειτα από µια βραχύβια ανάσχεση της ύφεσης το 2014, η ελληνική οικονοµία εισήλθε εκ νέου σε ύφεση το 2015, αρχίζοντας να δείχνει σηµάδια ανάκαµψης την περασµένη χρονιά. Στα χρόνια της κρίσης, η ελληνική οικονοµία και κοινωνία "επένδυσε" στη φυγή ως αντίδραση στην εκτίναξη του ποσοστού ανεργίας και στην ταχεία βύθισή της στην ύφεση και στη φτώχεια. Σύµφωνα µε µελέτη της ΤτΕ, µια σταθερή εξερχόµενη ροή σχεδόν 38.000 ατόµων στα έτη 2008 και 2009 υπερδιπλασιάστηκε µέσα σε δύο µόνο έτη (2010-2011), για να ξεπεράσει το 2013 τα 104.000 άτοµα και τα 427.000 µέχρι το 2016.

  Η Endeavor Greece, διεθνής µη κερδοσκοπικός οργανισµός στήριξης της επιχειρηµατικότητας, καταγράφει την προστιθέµενη αξία και τα φορολογικά έσοδα που δηµιουργούν στις χώρες υποδοχής οι Έλληνες που έφυγαν για το εξωτερικό κατά τη διάρκεια της κρίσης (2008-2016).

  Βάσει υπολογισµών της Endeavor, οι άνθρωποι αυτοί, κυρίως ανώτερης/ανώτατης εκπαίδευσης, συνεισφέρουν ετησίως 12,9 δισ. ευρώ στο ΑΕΠ των χωρών υποδοχής (κυρίως Γερµανία και Αγγλία) και 9,1 δισ. ευρώ σε φορολογικά έσοδα, εκ των οποίων 7,9 δισ. ευρώ σε φόρους εισοδήµατος και εισφορές και 1,2 δισ. ευρώ σε ΦΠΑ. Αθροιστικά, από το 2008 µέχρι το 2016 οι Έλληνες του brain drain έχουν παραγάγει περισσότερα από 50 δισ. ευρώ ΑΕΠ στις νέες "πατρίδες" τους.

  Είναι ενδιαφέρον στοιχείο ότι το ποσό που έχει δαπανήσει το ελληνικό κράτος για την εκπαίδευση των ανθρώπων αυτών υπολογίζεται στα 8 δισ. ευρώ. Ακόµα, δε, πιο εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι σήµερα, µεταξύ όλων των εξαγόµενων προϊόντων της χώρας, το ανθρώπινο δυναµικό κατέχει την πρώτη θέση σε αξία, µε 12,9 δισ. ευρώ!

  επιχειρηματικότητα

  Τι χρειάζεται για τη στήριξη της νεανικής επιχειρηµατικότητας

  Την κατάσταση αυτή θέλουν να ανατρέψουν οι τράπεζες, συνεισφέροντας στην ενίσχυση της νεανικής επιχειρηµατικότητας και αξιοποιώντας το µεγάλο ποσοστό επιχειρηµατικότητας (περίπου 14,1%, έναντι µέσου όρου 6,7% στην Ε.Ε.-28) που διαθέτει στο DNA της η ελληνική οικονοµία. Μια προσπάθεια που εντάσσεται στο συνολικότερο πλαίσιο στήριξης της µικροµεσαίας επιχειρηµατικότητας, η οποία αποτελεί τη ραχοκοκκαλιά της ελληνικής οικονοµίας, και που διαπιστώνει ότι το 85% των startups αποτυγχάνουν να περάσουν την "κοιλάδα του θανάτου" και να καταστούν βιώσιµες. Σηµειώνεται ότι, για να επιτευχθεί ο στόχος της ενίσχυσης της νεοφυούς επιχειρηµατικότητας, η οποία είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη µείωση της ανεργίας, είναι απαραίτητη και η συµβολή της παιδείας.

  Πώς, όµως, πρέπει να ενισχυθεί η νεανική επιχειρηµατικότητα ώστε να είναι επιτυχής;

  Οι κατευθυντήριοι άξονες αναδεικνύονται σε έρευνα που έχει εκπονήσει η EY. Καθώς αποδεικνύεται ότι οι περισσότερες νέες θέσεις εργασίας παγκοσµίως δηµιουργούνται από τις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις και, κατά συνέπεια, η στήριξη της νεανικής επιχειρηµατικότητας πρέπει να βρεθεί στο επίκεντρο των προσπαθειών για την αντιµετώπιση της ανεργίας, λέει η ΕΥ. Ο διεθνής οίκος έχει δηµοσιεύσει, σε συνεργασία µε τη Συµµαχία Νέων Επιχειρηµατιών του G20, µια µη κερδοσκοπική οργάνωση που εκπροσωπεί πάνω από 500.000 νέους επιχειρηµατίες, έρευνα µε τίτλο "Αποφεύγοντας µια χαµένη γενιά". Η έρευνα περιλαµβάνει βασικές συστάσεις για τη στήριξη της επιχειρηµατικότητας των νέων στις χώρες G20 και διαπιστώνει ότι η στήριξη της νεανικής επιχειρηµατικότητας απαιτεί:

  - Καθοδήγηση (mentoring) και χρηµατοοικονοµική εκπαίδευση των νέων εν δυνάµει επιχειρηµατιών, οι οποίες πρέπει να συνοδεύουν την παροχή χρηµατοδότησης επιχειρηµατικών ιδεών.

  - Πρόσβαση σε εναλλακτικές πηγές χρηµατοδότησης. Στη σηµερινή εποχή, όπου η τραπεζική χρηµατοδότηση είναι µειωµένη, είναι εξαιρετικά κρίσιµο να παρέχονται φορολογικά και άλλα κίνητρα προς εταιρείες διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων (private equity), επιχειρηµατικών συµµετοχών (venture capital) και σχήµατα µαζικής χρηµατοδότησης (crowdfunding) για την ανάπτυξη πρωτοβουλιών που δηµιουργούν εναλλακτικές πηγές κεφαλαίων.
   
  - Χρηµατοδότηση χαµηλού κόστους για τις νεοφυείς επιχειρήσεις (startups) µέσα από προγράµµατα επιδότησης επιτοκίων ή µε τη χρηµατοδότηση πανεπιστηµιακών οµάδων που παρέχουν συµβουλευτικές υπηρεσίες προς αυτές.

  - Στοχευµένα τραπεζικά δανεια για τις νεοφυείς επιχειρήσεις, αφού, όσο και αν αναπτυχθούν οι εναλλακτικές πηγές χρηµατοδότησης, ο τραπεζικός δανεισµός θα παραµείνει η βασική επιλογή για την πλειονότητα των επιχειρήσεων.
   
  - Παροχή φορολογικών και άλλων κινήτρων, καθώς και ειδικά κίνητρα συνδεδεµένα µε την έρευνα και την ανάπτυξη (R&D) ή τη δηµιουργία θέσεων εργασίας. Επίσης, διευκόλυνση της πρόσβασης στις αγορές του εξωτερικού.
   
  - Απλοποίηση φορολογικού και ρυθµιστικού πλαισίου και άρση των αντικινήτρων, µε στόχο την ελάφρυνση του διοικητικού φόρτου για τους νέους επιχειρηµατίες. "Οι κυβερνήσεις θα πρέπει να µάθουν να µετρούν και να συνυπολογίζουν το κόστος συµµόρφωσης των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των µικροµεσαίων, προς τις νοµοθετικές τους πρωτοβουλίες", επισηµαίνει ο κ. Παν. Παπάζογλου, διευθύνων σύµβουλος της ΕΥ Ελλάδος.

  - Δηµιουργία ενός θετικού αφηγήµατος γύρω από την επιχειρηµατικότητα. 

  -Ενθάρρυνση της δηµιουργίας τοπικών πυρήνων επιχειρηµατικής δραστηριότητας µέσα από την ενίσχυση εκκολαπτηρίων, επιταχυντών και δικτύων συνεργασίας µεταξύ τοπικών επιχειρηµατιών, φορέων και πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων.

  - Δηµιουργία ενός περιφερειακού επιχειρηµατικού οικοσυστήµατος. Για να ευδοκιµήσουν οι προσπάθειες αυτές, την εποχή της παγκοσµιοποίησης, είναι ανάγκη να ενταχθούν στο πλαίσιο ενός ευρύτερου περιφερειακού επιχειρηµατικού οικοσυστήµατος, που µπορεί να επιτευχθεί µέσα από σχήµατα ευρύτερης διακυβερνητικής συνεργασίας.

  Διαβάστε ακόμη: 

  * Στυλοβάτης της καινοτόµου επιχειρηµατικότητας η Εθνική Τράπεζα

  *  Αντίδοτο στo "brain drain" το Πρόγραµµα enter•grow•go της Eurobank

  * Η Spotawheel µόλις "άναψε" τις µηχανές της

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων