Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 27-Απρ-2018 18:42

  AS Company: Αύξηση πωλήσεων και EBITDA το 2017

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Αύξηση πωλήσεων και κερδών προ φόρων, τόκων, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) εμφάνισε το 2017 η AS Company. 

  Ειδικότερα, οι πωλήσεις του ομίλου αυξήθηκαν κατά 0,8% στα 25,954 εκατ. ευρώ, ενώ τα EBITDA ενισχύθηκαν κατά 18,2% σε σύγκριση με τη προηγούμενη χρήση.

  Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, περιλαμβάνουν τα αποτελέσματα της θυγατρικής Εταιρίας "AS COMPANY CYPRUS LTD" που διένυσε την δεύτερη της χρήση. Ο Όμιλος στην χρήση 2017 παρά τη μικρή βελτίωση του ενοποιημένου κύκλου εργασιών, είχε σημαντική αύξηση της κερδοφορίας σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

  Αναλυτικά για το 2017 οι πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε €25,954 εκατ. έναντι €25,757 εκατ. για τo 2016 σημειώνοντας αύξηση 0,8%. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €4,244 εκατ. έναντι €3,609 εκατ. στην χρήση 2016. Η αύξηση του μικτού κέρδους σε 46,5% σε συνδυασμό με την αποτελεσματική διαχείριση του κόστους πωληθέντων και των εξόδων οδήγησαν στη σημαντική αύξηση των κερδών προ φόρων κατά +17,6% και των κερδών προ φόρων, τόκων, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) κατά +18,2% σε σύγκριση με τη προηγούμενη χρήση.

  Ο Όμιλος διατήρησε το δανεισμό του στα ίδια επίπεδα που διαμορφώθηκε σε €2,021 εκατ. έναντι €2,248 εκατ. της προηγούμενης χρήσης. Το 2017 η Εταιρία προέβη σε επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά €0,04 ανά μετοχή ήτοι συνολικού ύψους πεντακόσιες εικοσιπέντε χιλιάδες σαράντα ευρώ και ογδόντα λεπτά (€525.040,80).

  Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες σε επίπεδο Ομίλου ανήλθαν σε €4,676 εκατ. έναντι €1,216 εκατ. της προηγούμενης χρήσης σημειώνοντας αύξηση 284,6% , ενώ τα αντίστοιχα μεγέθη στη μητρική σε €4,292 εκατ. έναντι €1,446 εκατ. της προηγούμενης χρήσης σημειώνοντας αύξηση 196,8% ,

  Το σύνολο των ταμειακών διαθεσίμων και επενδύσεων σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθε σε €11,281 εκατ., τα οποία υπερβαίνουν το τραπεζικό δανεισμό κατά €9,27 εκατ. , γεγονός που πιστοποιεί την υγιή οικονομική κατάσταση του Ομίλου.

  Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, θα προτείνει προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου με τη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά €0,05 ανά μετοχή, ήτοι συνολικό ποσό μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου εξακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες και τριακόσια ένα ευρώ (€656.301,00). 

  Η Διοίκηση της Εταιρίας ολοκλήρωσε εντός του 2017 την οικονομοτεχνική μελέτη για την επέκταση των δραστηριοτήτων της με αυτόνομη παρουσία στην αγοράς της Ρουμανίας. Την 30η Μαρτίου 2018 ολοκληρώθηκε η ίδρυση θυγατρικής στη Ρουμανία με επωνυμία "AS KIDS TOYS S.R.L.", με μετοχικό κεφάλαιο €400.000, στην οποία μετέχει κατά 100%.

  Οι στρατηγικές προτεραιότητες του Ομίλου για το 2018 επικεντρώνονται, στην περαιτέρω αύξηση του μεριδίου αγοράς στο κλάδο του παιδικού παιχνιδιού στην Ελλάδα, την αύξηση των εξαγωγών της στη λοιπή Ευρωπαϊκή αγορά και στην ισορροπημένη διαχείριση των λειτουργικών της εξόδων. 

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων