Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 26-Απρ-2018 19:07

  Σωληνουργεία Τζιρακιάν: Στις 30 Απριλίου η διαπραγμάτευση 254.000 νέων μετοχών

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Την Δευτέρα, 30 Απριλίου 2018, αρχίζει η διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των 254.000 νέων κοινών ανωνύμων μετοχών της Σωληνουργεία Τζιρακιάν, που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 76.200 Ευρώ, λόγω κεφαλαιοποίησης υποχρεώσεών της, ονομαστικής αξίας έκαστης μετοχής 0,30 Ευρώ και τιμή διάθεσης 32 ευρώ, σύμφωνα με την από 31.07.2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

  Ειδικότερα:

  Με την από 31.07.2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά Ευρώ 76.200, με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων της Εταιρείας ποσού Ευρώ 8.128.000, έκδοση 254.000 νέων κοινών ανώνυμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30  Ευρώ και τιμή διάθεσης 32 Ευρώ και ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 ("Μετοχικό Κεφάλαιο") του Καταστατικού, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων και με την επιφύλαξη του άρθρου 13α του Κ.Ν. 2190/1920. Η δε σχετική κατά τα ανωτέρω τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας, καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο του Τμήματος Εισηγμένων Α.Ε. και Αθλητικών Α.Ε., Διεύθυνση Εταιρειών και Γ.Ε.ΜΗ., Γενική Διεύθυνση Αγοράς, Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και εκδόθηκε η υπ αριθμ. 879439/26.10.2017 σχετική ανακοίνωση.

  Με την από 20.11.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας πιστοποιήθηκε η καταβολή ολόκληρου του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ήτοι ποσού 76.200 Ευρώ, με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων της Εταιρείας ποσού 8.128.000 Ευρώ. Η διαφορά υπέρ το άρτιο μεταξύ της ονομαστικής αξίας (0,30 Ευρώ) και της τιμής διάθεσης (32 Ευρώ) εκάστης μετοχής που θα εκδοθεί, η οποία ανέρχεται στο συνολικό ποσό των οκτώ εκατομμυρίων πενήντα μίας χιλιάδων οκτακοσίων Ευρώ (Ευρώ 8.051.800), καταχωρίστηκε στον ειδικό λογαριασμό της Εταιρείας με τίτλο "Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο”. Η δε πιστοποίηση καταβολής ολόκληρου του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ήτοι ποσού 76.200 Ευρώ, με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων της Εταιρείας ποσού 8.128.000 Ευρώ, καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο του Τμήματος Εισηγμένων Α.Ε. και Αθλητικών Α.Ε., Διεύθυνση Εταιρειών και Γ.Ε.ΜΗ., Γενική Διεύθυνση Αγοράς, Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και εκδόθηκε η υπ  αριθμ. 1095429/30.11.2017 σχετική ανακοίνωση.

  Μετά την άνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε τετρακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες διακόσια Ευρώ (457.200 Ευρώ), διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες είκοσι τέσσερεις χιλιάδες (1.524.000) κοινές ανώνυμες μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτά του ευρώ (0,30 Ευρώ) η κάθε μία. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας (0,30 Ευρώ) και της τιμής διάθεσης (32 Ευρώ) εκάστης μετοχής, η οποία ανέρχεται στο συνολικό ποσό των οκτώ εκατομμυρίων πενήντα μίας χιλιάδων οκτακοσίων Ευρώ (Ευρώ 8.051.800), αποτελεί διαφορά υπέρ το άρτιο και θα καταχωριστεί στον ειδικό λογαριασμό της Εταιρείας με τίτλο "Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο”.

  Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, στην συνεδρίαση της 24/04/2018 ενέκρινε το σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο, το οποίο είναι διαθέσιμο  στα γραφεία της Εταιρείας (56ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, Οινόφυτα Βοιωτίας), καθώς και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.hcmc.gr), στην ιστοσελίδα του Χ.Α. (www.helex.gr) και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.tzirakian.com).

  Η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κατά την συνεδρίασή της στις 26/04/2018 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των 254.000 νέων μετοχών.

  Από την 30/04/2018 θα αρχίσει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 254.000 νέων κοινών ανωνύμων μετοχών της Εταιρείας, που προέκυψαν από την εν λόγω αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Από την ίδια ημερομηνία, 30/04/2018, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπ' αριθ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει.

  Οι νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των Μετόχων στο Σύστημα Άϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.).

  Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (τηλ: 22620 32202, υπεύθυνος κ. Αλέξανδρος Ζάβρας).

  Ανακοίνωση εισαγωγής μετοχών από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μετά από κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων της εταιρείας.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων