Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 19-Απρ-2018 18:03

  BriQ Properties: Μέρισμα 0,035 ευρώ/μετοχή αποφάσισε η ΓΣ

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Τη διανομή μερίσματος 0,035 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό) από κέρδη της χρήσης 2017, μετά από το συμψηφισμό των ζημιών της προηγούμενης περιόδου (21.10.2016-31.12.2016) ύψους 448.934 ευρώ - που είχαν προέλθει κυρίως από ζημίες από αναπροσαρμογή σε εύλογη αξία των ακινήτων - αποφάσισε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της BriQ Properties.

  Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, από την Τρίτη 24 Απριλίου 2018 οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2017 (Αποκοπή δικαιώματος συμμετοχής στο μέρισμα). Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η "Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία" την Τετάρτη 25 Απριλίου 2018 (record date).

  Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος ορίζεται η Δευτέρα 30 Απριλίου 2018 μέσω της πληρώτριας Τράπεζας, Εθνική Τράπεζα Ελλάδος Α.Ε. ως εξής:

  (i) Μέσω των χειριστών των λογαριασμών αξιών στο Σ.Α.Τ. στους μετόχους εκείνους, οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτήσει για την είσπραξη μερισμάτων τους χειριστές τους.

  (ii) Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος Α.Ε. στους μετόχους που έχουν ζητήσει τη μη είσπραξη μερισμάτων από το χειριστή τους ή έχουν ανακαλέσει την σχετική εξουσιοδότηση προς τον χειριστή τους ή η είσπραξή τους δεν κατέστη δυνατή από το χειριστή τους ή των οποίων οι μετοχές φυλάσσονται στον ειδικό λογαριασμό της Ε.Χ.Α.Ε.. Για την είσπραξη του μερίσματος από τα καταστήματα θα είναι αναγκαία η προσκόμιση του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.

  Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν μέσα σε 5 χρόνια παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. 

  Ως προς τις υπόλοιπες αποφάσεις της ΓΣ, η εταιρεία ανακοίνωσε τα εξής:

  -Εγκρίθηκαν παμψηφεί οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2017, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), μετά των επ’ αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Επιπλέον εγκρίθηκε παμψηφεί ο κάτωθι πίνακας διανομής κερδών της χρήσης 2017 και δόθηκε η σχετική εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο για την υλοποίηση της απόφασης.

  Τακτικό Αποθεματικό € 24.557

  Μέρισμα € 417.254

  Διανομή μέρους των κερδών στο προσωπικό και μέλη ΔΣ € 39.253

  Υπόλοιπο κερδών εις νέον € 49.326

  -Εγκρίθηκε παμψηφεί η απαλλαγή από κάθε ευθύνη για αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2017, καθώς επίσης εγκρίθηκαν παμψηφεί και οι διαχειριστικές πράξεις και οι πράξεις εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

  -Εγκρίθηκε παμψηφεί το σύνολο των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2017, βάσει της προέγκρισης της προηγούμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές και αποζημιώσεις τους για τη χρήση 2018 κατ΄ ανώτατο ποσό.

  -Εγκρίθηκε παμψηφεί η εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών "PriceWaterHouseCoopers Α.Ε." για τη χρήση 1/1/2018 – 31/12/2018 και ορίστηκε η αμοιβή της.

  -Εγκρίθηκε παμψηφεί ο ορισμός ανεξάρτητων εκτιμητών για την διενέργεια εκτιμήσεων της αξίας των επενδύσεων της εταιρείας για την χρήση 2018 "Αθηναϊκή Οικονομική Ε.Π.Ε." και δόθηκε η σχετική εξουσιοδότηση στην Διευθύνουσα Σύμβουλο για την επιλογή και άλλων ανεξάρτητων εκτιμητών εφόσον αυτό κριθεί είτε αναγκαίο είτε προς το συμφέρον της Εταιρείας και να διαπραγματευτεί και ορίσει την αμοιβή τους.

  -Εγκρίθηκε παμψηφεί η χορήγηση αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας για διενέργεια των πράξεων που προβλέπονται στο άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920.

  -Διάφορες ανακοινώσεις: Οι Μέτοχοι ενημερώθηκαν σχετικά με την πορεία της Εταιρείας.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων