Συνεχης ενημερωση

  Τετάρτη, 04-Απρ-2018 19:10

  ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Η κατανομή των ομολόγων - πώς θα χρησιμοποιηθούν τα αντληθέντα κεφάλαια

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Στα €120 εκατ. ανήλθαν τα έσοδα της Δημόσιας Προσφοράς της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ όπως ανακοίνωσε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Οι δαπάνες έκδοσης εκτιμώνται σε έως €2.902,6 χιλ. και θα αφαιρεθούν από τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια. Να σημειωθεί ότι συνολικά 78.000 ομολογίες , επί  συνολικού αριθμού 147.450 Ομολογιών, κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές και 42.000 ομολογίες  επί  συνολικού  αριθμού 87.620 Ομολογιών σε Ειδικούς Επενδυτές.

  Παράλληλα όπως ανακοινώθηκε, την Πέμπτη 5 Απριλίου 2019 αρχίζει η διαπραγμάτευση των 120.000 ομολογιών στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος της οργανωμένης αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

  Αναλυτικά η ανακοίνωση για την έναρξη διαπραγμάτευσης και το πώς θα χρησιμοποιηθούν τα αντληθέντα κεφάλαια:

  Τα  συνολικά  καθαρά  αντληθέντα  κεφάλαια,  ήτοι  μετά  την  αφαίρεση  των  δαπανών έκδοσης, θα χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία ως ακολούθως:

  (α)  Ποσό  €64.642.734  θα  διατεθεί  άμεσα  (εντός  δύο  μηνών  από  την  είσπραξη  των αντληθέντων  κεφαλαίων)  για  τη  μερική  προπληρωμή  του  από  01.12.2017  τραπεζικού ομολογιακού δανείου κεφαλαίου ύψους €193.947.597.  

  (β)  Το  υπόλοιπο  ποσό  θα  διατεθεί  εντός  τριετίας  από  την  είσπραξη  των  αντληθέντων κεφαλαίων (2018‐2020) ως ακολούθως:

  (i)  κατά  το  ήμισυ  από  την  Εταιρεία  ή,  μέσω  ενδοομιλικού  δανεισμού  ή  αυξήσεων μετοχικού  κεφαλαίου,  από  τις  θυγατρικές  της  για  τη  χρηματοδότηση  νέων  ή υφισταμένων επενδύσεων, και συγκεκριμένα:

   έως  70%  για  την  άμεση  ή  έμμεση  (μέσω  αυξήσεων  μετοχικού  κεφαλαίου  ή/και δανεισμού,  ο  οποίος  κατά  τη  λήξη  του  θα  μετατραπεί  σε  αύξηση  μετοχικού κεφαλαίου)  συμμετοχή  σε έργα που  πραγματοποιούνται μέσω  συμβάσεων ΣΔΙΤ ή συμβάσεων  παραχώρησης,  οι  οποίες  κατά  την  ημερομηνία  του  Ενημερωτικού Δελτίου  (21.03.2018)  και  την  ημερομηνία  της  παρούσας  ανακοίνωσης  δεν  είναι συμβασιοποιημένες,  ανάλογα  με  τις  ανάγκες  των  εταιρειών  και  των  νομικών οντοτήτων  στις  οποίες  συμμετέχει  η  Εταιρεία  ή  Θυγατρικές  της,  και  σύμφωνα  με την κρίση της Διοίκησης της Εταιρείας,

   έως 20% για τη συμμετοχή σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Ε.,  στην οποία η Εταιρεία συμμετέχει άμεσα με ποσοστό 51,02% και έμμεσα με ποσοστό 48,98%, και 

   το  υπολειπόμενο  ποσό  για  τη  χρηματοδότηση  (μέσω  αυξήσεων  μετοχικού 
  κεφαλαίου ή/και δανεισμού, ο οποίος κατά τη λήξη του θα μετατραπεί σε αύξηση 
  μετοχικού  κεφαλαίου)  επενδύσεων  στους  λοιπούς  τομείς  δραστηριοποίησης  του των  εταιρειών  και  των  νομικών  οντοτήτων  στις  οποίες  συμμετέχει  η  Εταιρεία,  οι οποίοι  κατά  την  ημερομηνία  του  Ενημερωτικού  Δελτίου  (21.03.2018)  και  την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης δεν είναι γνωστοί, καθώς ανάλογα με τις ανάγκες του Ομίλου θα κατευθυνθούν στους τομείς που θα κρίνει η Διοίκηση της Εταιρείας.

  (ii) κατά το έτερο ήμισυ, για την κάλυψη αναγκών της Εταιρείας σε κεφάλαιο κίνησης, συμπεριλαμβανομένης  και  της  μείωσης  τραπεζικού  δανεισμού (διευκρινίζεται  ότι  δεν  συμπεριλαμβάνονται τυχόν επιστροφές κεφαλαίου και διανομή μερισμάτων προς τους μετόχους της Εταιρείας).

  Η  Εταιρεία  θα  προβαίνει  σε  δημοσιοποίηση  των  προνομιακών  πληροφοριών  που σχετίζονται  με  τη  διάθεση  των  αντληθέντων  κεφαλαίων  από  το  ΚΟΔ  σύμφωνα  με  τις διατάξεις  του  Κανονισμού  (ΕΕ)  αριθ. 596/2014,  των  σχετικών  αποφάσεων  του  Δ.Σ.  της Επιτροπής  Κεφαλαιαγοράς  και  των  κατ΄  εξουσιοδότηση  Κανονισμών  της  Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως εκάστοτε ισχύουν.

  Η  Διοικούσα  Επιτροπή  Χρηματιστηριακών  Αγορών  κατά  τη  συνεδρίαση  της  22.03.2018 ενέκρινε  την  εισαγωγή  προς  διαπραγμάτευση  στην  κατηγορία  Τίτλων  Σταθερού Εισοδήματος έως 120.000 κοινών ανώνυμων ομολογιών της Εταιρείας.

  Η Εταιρεία ενημερώνει ότι οι ομολογίες είναι σε άυλη μορφή και θα πιστωθούν στη Μερίδα και  το  Λογαριασμό  Αξιών  που  τηρεί  ο  κάθε  δικαιούχος  στο  Σύστημα  Άυλων  Τίτλων, σύμφωνα με  τα  στοιχεία  που  δήλωσε κατά  τη  συμμετοχή  του  στη Δημόσια Προσφορά. Η πίστωση των ομολογιών στις Μερίδες και στους Λογαριασμούς Αξιών των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων θα ολοκληρωθεί σήμερα Τετάρτη 04.04.2018.

  Την Πέμπτη 5 Απριλίου 2019 αρχίζει η διαπραγμάτευση των 120.000 ομολογιών στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος της οργανωμένης αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

  Ο  κωδικός  διαπραγμάτευσης  της  ομολογίας  είναι  με  ελληνική  γραμματοσειρά "ΓΕΚΤΕΡΝΑΟ1"  και  με  λατινική  γραμματοσειρά "GEKTERNAB1".  Η  τιμή  έναρξης διαπραγμάτευσης των ομολογιών της Εταιρείας είναι €1.000 ανά ομολογία, ήτοι 100% της ονομαστικής αξίας της και ίση με την τιμή διάθεσης που καθορίστηκε από τους Συντονιστές Κυρίους  Αναδόχους  της  Δημόσιας  Προσφοράς  βάσει  της  διαδικασίας  του  Βιβλίου Προσφορών.​

  Αναλυτικά η ανακοίνωση για την κατανομή των ομολογιών:

  Η  Εθνική  Χρηματιστηριακή  Α.Ε.Π.Ε.Υ.,  η  ALPHA BANK  Α.Ε.,  η  Τράπεζα  Πειραιώς  και  η Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E., ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς για  την  Έκδοση  Κοινού  Ομολογιακού Δανείου και την  εισαγωγή  των  ομολογιών  της  "ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ" (εφεξής η "Εταιρεία") προς  διαπραγμάτευση  στην Κατηγορία  τίτλων  Σταθερού  Εισοδήματος  της  Οργανωμένης  Αγοράς  του  Χρηματιστηρίου  Αθηνών,  ανακοινώνουν  ότι,  κατόπιν  ολοκλήρωσης  της  Δημόσιας Προσφοράς την 29η  Μαρτίου 2018, και σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία  κατανομής που παρήχθησαν με  τη χρήση  του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (Η.ΒΙ.Π.) του  Χρηματιστηρίου  Αθηνών  (το  "Χ.Α."),  διατέθηκαν  συνολικά  120.000  κοινές  ανώνυμες  ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη (οι Ομολογίες) και αντλήθηκαν  κεφάλαια ύψους €120.000.000.

  Η  συνολική  έγκυρη  ζήτηση  που  εκδηλώθηκε  από  επενδυτές  οι  οποίοι  συμμετείχαν  στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε €249,2 εκατ. Η ευρεία ανταπόκριση του επενδυτικού κοινού είχε ως αποτέλεσμα να καλυφθεί η Δημόσια Προσφορά κατά 2,08 φορές και το σύνολο των συμμετεχόντων επενδυτών να ανέλθει σε 4.653.

  Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 3,95%, το επιτόκιο των Ομολογιών σε 3,95% και  η  τιμή  διάθεσης  των Ομολογιών  σε €1.000  εκάστη,  ήτοι 100%  της  ονομαστικής  αξίας  της.

  Οι  Ομολογίες  που  κατανεμήθηκαν  βάσει  της  έγκυρης  ζήτησης  που  εκδηλώθηκε  επί  της απόδοσης 3,95% είναι οι εξής:

  (α) 78.000  Ομολογίες  (65,00%  επί  του  συνόλου  των  εκδοθεισών  Ομολογιών) κατανεμήθηκαν  σε Ιδιώτες Επενδυτές, επί  συνολικού αριθμού 147.450 Ομολογιών  για  τις  οποίες εκδηλώθηκε  ζήτηση (δηλαδή ικανοποιήθηκε  το 52,90%  της εκδηλωθείσας  ζήτησης  στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών), και 

  (β) 42.000  Ομολογίες  (35,00%  επί  του  συνόλου  των  εκδοθεισών  Ομολογιών) κατανεμήθηκαν  σε Ειδικούς Επενδυτές,  επί  συνολικού  αριθμού 87.620 Ομολογιών  για  τις  οποίες  εκδηλώθηκε  ζήτηση  (δηλαδή  ικανοποιήθηκε  κατά  μέσο  όρο  το  47,93%  της  εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών).

  Επίσης, από τις 42.000 Ομολογίες που κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές, οι Ανάδοχοι έλαβαν για δικό τους λογαριασμό 11.969 Ομολογίες ως ακολούθως:​

  Σύμφωνα με τη σύμβαση αναδοχής, οι Ανάδοχοι δεν ανέλαβαν καμία δέσμευση ανάληψης κάλυψης Ομολογιών.​

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων