Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 03-Απρ-2018 19:45

  Inform Λύκος: Αύξηση 10,5% στα EBITDA το 2017

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Σταθερές στα επίπεδα της αντίστοιχης περσινής χρήσης παρέμειναν οι πωλήσεις του ομίλου της Inform Π. Λύκος το 2017, στα €62,6 εκατ., ενώ τα EBITDA αυξήθηκαν κατά 10,5% στα €5 εκατ.

  Παράλληλα, τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη μετά φόρων (ΕΑΤ), ανήλθαν σε ζημιές € -0,5 εκατ. έναντι ζημιών € -0,8 εκατ. το 2016.

  Όπως σημειώνει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, το 2017, με την επικέντρωση των προσπαθειών στην ενίσχυση της θέσης του Ομίλου στις αγορές που δραστηριοποιείται , η INFORM κατάφερε να κερδίσει νέους πελάτες διατηρώντας και τους υφιστάμενους πελάτες της. Παράλληλα, τα προγράμματα βελτίωσης της εσωτερικής αποδοτικότητας που ξεκίνησαν τα προηγούμενα χρόνια έφεραν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα, και έτσι το λειτουργικό αποτέλεσμα EBITDA αυξήθηκε κατά 10,5% ή € 0,5 εκατ. από € 4,5 εκατ. το 2016 σε € 5 εκατ. το 2017.

  Σημαντικές επενδύσεις έγιναν και στην κατεύθυνση ανάπτυξης νέων προϊόντων και υπηρεσιών παρακολουθώντας τις εξελίξεις των αναγκών υφιστάμενων και νέων πελατών. Σε αυτή την κατεύθυνση, η INFORM επένδυσε στην ανάπτυξη νέων ψηφιακών υπηρεσιών, όπως η υπηρεσία CCM (Customer Communication Management) και δημιούργησε για το σκοπό αυτό μια νέα πλατφόρμα πληροφορικής, μέσω της οποίας παρέχει κάθετες λύσεις στη διαχείριση της επικοινωνίας ενός Οργανισμού με τους πελάτες του. Kατάφερε να κερδίσει μερίδια σε αυτόν τον νέο επιχειρηματικό τομέα και ήδη παρέχει υπηρεσίες CCM σε επιλεγμένους πελάτες στον ασφαλιστικό τομέα και στον τομέα κοινής ωφέλειας.

  Επίσης, η θυγατρική στην Ρουμανία ολοκλήρωσε μία νέα επένδυση ύψους € 1,3 εκατ. σε υπερσύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό έγχρωμων ψηφιακών εκτυπώσεων, ενισχύοντας έτσι την παραγωγική της ικανότητα, και την δυνατότητα να προσφέρει υψηλής ποιότητας προϊόντα, με σημαντικά βελτιωμένους χρόνους ανταπόκρισης στις ανάγκες των πελατών και ταυτόχρονα να μειώσει σημαντικά το κόστος εκτύπωσης.

  Κατά τη χρήση του 2017, οι πωλήσεις του Ομίλου παρέμειναν σταθερές στα επίπεδα της αντίστοιχης περσινής χρήσης και ανήλθαν σε € 62,6 εκατ., και τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου, αυξήθηκαν κατά 10,5% ή € 0,5 εκατ. από € 4,5 εκατ. το 2016 σε € 5 εκατ. το 2017, καθώς  α) τα λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν κατά € 0,3 εκατ., χάριν του προγράμματος βελτίωσης εσωτερικής αποδοτικότητας και β) τα αποτελέσματα του 2016 είχαν επιβαρυνθεί με μη επαναλαμβανόμενα έξοδα ποσού € 0,3 εκατ.

  Ειδικότερα, όσον αφορά στην πορεία των εργασιών ανά γεωγραφικό τομέα, στην Ελλάδα, οι πωλήσεις της μητρικής εταιρείας INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. για το 2017 μειώθηκαν κατά 2,9% σε σύγκριση με το 2016 και ανήλθαν σε € 29,9 εκατ., έναντι € 30,8 εκατ. το 2016.  Η μείωση αυτή των € 0,9 εκατ. οφείλεται κατά κύριο λόγο σε εφάπαξ έργο του Δημοσίου Τομέα στο 2016. Παρά τη μείωση των πωλήσεων, τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του 2017, ανήλθαν σε ¤ 2,6 εκατ. στα ίδια επίπεδα με το 2016, καθώς μειώθηκαν τα λειτουργικά έξοδα κατά ¤ 0,3 εκατ.

  Στη Ρουμανία, οι πωλήσεις της θυγατρικής INFORM LYKOS S.A. αυξήθηκαν οριακά κατά 0,3% σε σύγκριση με το 2016 και ανήλθαν σε € 35,1 εκατ., έναντι € 35 εκατ. το 2016. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του 2017, ανήλθαν σε  € 2,2 εκατ. έναντι € 1,7 εκατ. το 2016, αυξημένα κατά 30,1% ή € 0,5 εκατ., κυρίως λόγω α) του καλύτερου μίγματος των πωλήσεων και εξορθολογισμού της τιμολογιακής πολιτικής καθώς και β) της επιβάρυνσης των αποτελεσμάτων του 2016 με μη επαναλαμβανόμενα έξοδα ποσού ¤ 0,3 εκατ.

  Στην Αλβανία, οι πωλήσεις της θυγατρικής ALBANIAN DIGITAL PRINTING SOLUTIONS Sh.p.k. αυξήθηκαν κατά 13,5% σε σύγκριση με το 2016 και ανήλθαν σε € 741 χιλ., έναντι € 653 χιλ. το 2016, τα δε κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του 2017, ανήλθαν σε € 191 χιλ. έναντι € 188 χιλ. το 2016, αυξημένα κατά 1,2%.

  Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, όλα τα βασικά μεγέθη της κερδοφορίας του Ομίλου INFORM παρουσιάζονται βελτιωμένα, ως ακολούθως:

      Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου, αυξήθηκαν κατά € 0,5 εκατ. ή 10,5% και έφθασαν τα € 5 εκατ., έναντι € 4,5 εκατ. το 2016,

      Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT), ανήλθαν σε € 1,0 εκατ. έναντι  € 0,7 εκατ. το 2016, βελτιώθηκαν κατά 45,1% ή € 0,3 εκατ.,

      Τα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) του Ομίλου, ανήλθαν σε ζημιές € -0,2 εκατ. έναντι ζημιών € -0,5 εκατ. το 2016, μειώθηκαν οι ζημιές κατά € 0,3 εκατ. ή 63,2%,

      Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη μετά φόρων (ΕΑΤ), ανήλθαν σε ζημιές € -0,5 εκατ. έναντι ζημιών € -0,8 εκατ. το 2016, μειώθηκαν οι ζημιές κατά € 0,3 εκατ. ή 41,1%.

  Οι ενοποιημένες λειτουργικές ταμειακές ροές που δημιουργήθηκαν στο 2017, ανήλθαν σε € 3,4 εκατ. έναντι € 0,6 εκατ. το 2016. Η σημαντική αύξηση οφείλεται κυρίως στην βελτίωση των αποτελεσμάτων και του κεφαλαίου κίνησης καθώς και στην ολοκλήρωση εντός του 2016 των αναγκών για το πρόγραμμα εξορθολογισμού και αναδιάρθωσης του Ομίλου.

  Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου ανήλθε σε € 17,5 εκατ. το 2017 από € 16,6 εκατ. το 2016, αυξημένος κατά € 0,9 εκατ., λόγω κυρίως της απόκτησης της νέας ψηφιακής εκτυπωτικής  μονάδας στη Ρουμανία ποσού € 1,3 εκατ. μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης.

  Ο Όμιλος έχοντας μεγάλη τεχνογνωσία στις ολοκληρωμένες λύσεις – υπηρεσίες έχει αναπτύξει μακροχρόνιες σχέσεις με τους πελάτες του προσφέροντας το υψηλό επίπεδο των προϊόντων και υπηρεσιών του, σε ανταγωνιστικές τιμές, ώστε να θεωρείται στρατηγικός προμηθευτής των τραπεζικών οργανισμών, των τηλεπικοινωνιών και λοιπών οργανισμών είτε του Ιδιωτικού ή του Δημοσίου τομέα.

  Με την ολοκλήρωση των νέων επενδύσεων σε υπερσύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό ψηφιακών εκτυπώσεων και λογισμικού στην  Ελλάδα συνολικού ύψους € 4,7 εκατ. το 2016 και στη Ρουμανία συνολικού ύψους € 1,3 εκατ. το 2017, είναι σε θέση να προσφέρει τη δυνατότητα της άμεσης, εξατομικευμένης και διαδραστικής πληροφόρησης, με τον πιο αποτελεσματικό και οικονομικό τρόπο. Παράλληλα, συνεχίζονται οι επενδύσεις στον τομέα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών για να καλυφθούν συνολικά οι ανάγκες των πελατών, παρουσιάζοντας καινοτόμες λύσεις για αποτελεσματικότερη επικοινωνία, με προϊόντα όπως η υπηρεσία CCM (Customer Communication Management), καθώς και υπηρεσίες Cloud-Printing, e-Invoicing, Archiving.

  Σημειώνεται πως, οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Inform Π. Λύκος Α.Ε., περιλαμβάνουν τις εταιρείες: INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε., LYKOS PAPERLESS SOLUTIONS Α.Ε., ALBANIAN DIGITAL PRINTING SOLUTIONS Sh.p.k., SAGIME GmbH (Αυστρία), καθώς επίσης και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας TERRANELTD (INFORM LYKOS SA - Ρουμανία). Οι εν λόγω οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρείας AUSTRIACARD AG (πρώην LYKOS AG) με έδρα την Αυστρία.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων