Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 25-Ιαν-2018 14:14

  ΣΕΒ: Στην ΕΕ των 28 η Ελλάδα βρίσκεται στην 26η θέση στη βιώσιμη ανάπτυξη

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Σύμφωνα με έγκυρους διεθνείς δείκτες βιώσιμης ανάπτυξης, η Ελλάδα κατατάσσεται 26η από τις 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  καθώς  προηγείται μόνο της Βουλγαρίας και της Κύπρου. Αυτό αναφέρει ο ΣΕΒ σε ειδικό του report. Όπως εξηγεί ο Σύνδεσμος η πολύ χαμηλή θέση  σε σύγκριση με τις ανεπτυγμένες οικονομίες καταγράφει και το βαθμό στον οποίο θα πρέπει ο αναπτυξιακός σχεδιασμός της χώρας να ενσωματώσει τους SDGs (Sustainable Development Goalsκαι την ένταση της προσπάθειας που απαιτείται για την επίτευξή τους. Δεν είναι τυχαίο ότι σε αυτό το χρονικό σημείο, οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους ή κλάδου, με βάση τη μελέτη που ανέθεσε το Συμβούλιο στην  ΕΥ, θέτουν ως υψηλότερης προτεραιότητας τους SDG 8  "Αξιοπρεπής Εργασία & Οικονομική Ανάπτυξη" και SDG 9 "Βιομηχανία, Καινοτομία και Υποδομές", στους οποίους η χώρα εμφανίζει ιδιαίτερα χαμηλές επιδόσεις, συγκρινόμενη με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

  Οι SDGs απάντηση στα κρίσιμα παγκόσμια ζητήματα

  Σύμφωνα με τον ΣΕΒ οι SDGs (Sustainable Development Goals) αποτελούν σήμερα μία παγκόσμια αναγνωρίσιμη και αποδεκτή πλατφόρμα δράσης και επικοινωνίας που στοχεύει, μέσω της επίτευξης 17 στόχων και 169 υποστόχων, στη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων, στην αποκατάσταση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας του πλανήτη και στην οικονομική ευημερία.

  Εφόσον υλοποιηθούν, οι SDGs αποτελούν απάντηση στα κρίσιμα παγκόσμια ζητήματα, όπως, για παράδειγμα, της κλιματικής αλλαγής, της ανεπάρκειας των φυσικών πόρων, της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, της απώλειας βιοποικιλότητας και της αδυναμίας πρόσβασης μεγάλου μέρους του παγκόσμιου πληθυσμού σε τροφή, ενέργεια, υπηρεσίες υγείας, υγιεινής και μόρφωσης. Κυβερνήσεις, κοινωνία και, βεβαίως, επιχειρήσεις, οφείλουν να αντιληφθούν το μέγεθος της πρόκλησης και να συμβάλουν στην αντιμετώπισή της.

  Οι υπεύθυνες επιχειρήσεις έχουν υιοθετήσει τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και αναγνωρίζουν ότι η ενσωμάτωση επιλεγμένων, σύμφωνα με την δραστηριότητά τους, SDGs στη στρατηγική τους ενισχύει την επιχειρηματική τους αξία, βελτιώνει τη διαχείριση του επιχειρηματικού ρίσκου και διασφαλίζει την αποδοχή τους από τις κοινωνίες μέσα στις οποίες λειτουργούν.

  Tο Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, στηρίζοντας την προώθηση της βιώσιμης επιχειρηματικότητας μέσω των SDGs, ανέθεσε στην EY Ελλάδος να εκπονήσει μελέτη, ώστε να διαπιστωθούν, δύο χρόνια μετά την υιοθέτησή τους από την παγκόσμια κοινότητα, οι προτεραιότητες, η ετοιμότητα και η πρόθεση των ελληνικών επιχειρήσεων να τους εντάξουν στη στρατηγική και τα πλάνα δράσης τους.

  Οι στόχοι υψηλότερης προτεραιότητας

  Σύμφωνα με τη μελέτη, οι SDGs υψηλότερης προτεραιότητας, ανεξαρτήτως μεγέθους επιχείρησης ή κλάδου, είναι ο SDG 8 "Αξιοπρεπής Εργασία & Οικονομική Ανάπτυξη" και ο SDG 9 "Βιομηχανία, Καινοτομία και Υποδομές".

  Εννέα στις δέκα επιχειρήσεις θεωρούν αρκετά έως εξαιρετικά σημαντική την ενσωμάτωση των SDGs στη στρατηγική τους, ενώ πάνω από έξι στις δέκα μεγάλες επιχειρήσεις εμφανίζονται ώριμες να προχωρήσουν με την ενσωμάτωση των SDGs στη στρατηγική τους. Από τις μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις, περίπου μία στις δύο εμφανίζεται έτοιμη προς την κατεύθυνση αυτή.

  Η σπουδαιότητα των SDGs αναγνωρίζεται από την πλειοψηφία ακόμα και επιχειρήσεων που δεν έχουν ξεκινήσει την ενσωμάτωση, διαφαίνεται, όμως, ότι η εφαρμογή τους δε θα είναι εύκολη υπόθεση.

  Με ισχυρή δέσμευση να προχωρήσουν σε επόμενο στάδιο ενσωμάτωσης μέχρι το 2020 εμφανίζεται το 44% των επιχειρήσεων, όπου κυριαρχούν και πάλι οι μεγάλες. Δυστυχώς, τέσσερις στις δέκα επιχειρήσεις δε δηλώνουν καμία δέσμευση για την υιοθέτηση των SDGs την επόμενη τριετία.

  Η διαμόρφωση ευρύτερων συνεργασιών, η ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση θα αποτελέσουν κρίσιμες παραμέτρους στην επιτυχία του εγχειρήματος, ώστε να δημιουργηθεί μια συνολική δυναμική για την αξία των SDGs στη βιώσιμη ανάπτυξη.

  Δήλωση Γιάννη Πανιάρα, Προέδρου του Συμβούλιου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη: Η χώρα μας βρίσκεται σε αναζήτηση ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου και η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί μονόδρομο προς αυτή τη κατεύθυνση. Η επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης απαντά στις σύγχρονες παγκόσμιες προκλήσεις με τρόπο που δημιουργεί αξία για την κοινωνία, το περιβάλλον και τις επιχειρήσεις. Το Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη προωθεί την ενσωμάτωση των Στόχων από τις ελληνικές επιχειρήσεις και συμβάλλει με τεκμηριωμένες παρατηρήσεις και προτάσεις στον δημόσιο διάλογο για την υλοποίησή τους. Βρισκόμαστε, εδώ και δύο χρόνια, σε μια νέα εποχή με ορίζοντα το 2030. Είναι ώρα για ανάληψη δράσης και διαμόρφωσης συνεργατικών σχημάτων ικανών ώστε να επιτύχουν την υιοθέτηση των SDGs σε επίπεδο Εθνικού Σχεδίου, επιχειρηματικών πλάνων, αλλά και ατομικών επιλογών.

  Δήλωση Βασίλειου Καμινάρη, Εταίρου και Επικεφαλής του Τμήματος Υπηρεσιών Διασφάλισης της ΕΥ Ελλάδος και Κεντρικής & Νοτιοανατολικής Ευρώπης: Στην ΕΥ, πιστεύουμε ότι οι επιχειρήσεις που θα μετατρέψουν τις παγκόσμιες οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις σε ευκαιρίες για ανάπτυξη και βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους θα είναι σε καλύτερη θέση για μακροπρόθεσμη επιτυχία. Εναρμονίζοντας τη στρατηγική της με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., μια επιχείρηση μπορεί να χρησιμοποιήσει τους Στόχους σαν ένα πλαίσιο για τη διαμόρφωση και την επικοινωνία του οράματός της, των στόχων και των δραστηριοτήτων της. Με αυτόν τον τρόπο, μια επιχείρηση θα ανταποκριθεί καλύτερα στις προσδοκίες των ενδιαφερόμενων μερών της και σε μελλοντικές αλλαγές πολιτικής, και θα είναι έτοιμη να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που προκύπτουν από τις επενδύσεις που αναμένεται να πραγματοποιηθούν ως αποτέλεσμα της εφαρμογής των Στόχων σε παγκόσμιο και εθνικό επίπεδο.

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων