Συνεχης ενημερωση

  Δευτέρα, 01-Ιαν-2018 08:04

  Πώς κάνουν… ποδαρικό στο 2018 οι τράπεζες

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου
  Πώς κάνουν… ποδαρικό στο 2018 οι τράπεζες

  Της Νένας Μαλλιάρα

  Με οριακή κερδοφορία, μικρή πρόοδο στη βελτίωση των μη εξυπηρετούμενων δανειακών χαρτοφυλακίων, αισθητή πρόοδο στις συνθήκες ρευστότητας και ικανοποιητική κεφαλαιακή επάρκεια, μπαίνουν οι τράπεζες στο κρίσιμο 2018.

  Τη χρονιά αυτή οι τράπεζες θα περάσουν από νέα stress tests - τα πρώτα μετά την ανακεφαλαιοποίηση του 2015 -, θα πρέπει να μειώσουν κατά 15 δις. ευρώ τα "κόκκινα" δάνεια, να ενισχύσουν περαιτέρω τη ρευστότητά τους, προσελκύοντας καταθέσεις που παραμένουν εκτός τραπεζικού συστήματος και μειώνοντας δραστικά τον δανεισμό του ELA, να μειώσουν περαιτέρω το κόστος λειτουργίας τους και να ανταποκριθούν στην πρόκληση της τεχνολογίας.  

  Με προκλήσεις σε πολλαπλά μέτωπα και σε ένα πανευρωπαϊκό σκηνικό που γίνεται πιο "βαρύ" αναφορικά με τις απαιτήσεις για τη λειτουργία των τραπεζών, τα δεδομένα με τα οποία εισέρχονται στο 2018 οι ελληνικές τράπεζες έχουν ως εξής:

  Κερδοφορία

  Με βάση τα αποτελέσματα εννεαμήνου 2017, οι τέσσερις συστημικές τράπεζες έχουν κέρδη πριν από φόρους 287 εκατ. ευρώ, βελτιωμένα σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016. Κύριοι προσδιοριστικοί παράγοντες της βελτίωσης των μεγεθών των τραπεζών ήταν: α) η μείωση της προσφυγής τους σε έκτακτη χρηματοδότηση από την Τράπεζα της Ελλάδος (ELA) και δευτερευόντως η περαιτέρω αποκλιμάκωση των επιτοκίων καταθέσεων, που είχαν ως συνέπεια τη σημαντική μείωση των εξόδων για τόκους και η οποία υπερ-αντιστάθμισε τη μείωση των εσόδων από τόκους, β) η ενίσχυση των καθαρών εσόδων από προμήθειες, η οποία αντανακλά αφενός τα αυξημένα έσοδα από προμήθειες λιανικής τραπεζικής και αφετέρου τη μείωση των καταβαλλόμενων στο Ελληνικό Δημόσιο προμηθειών επί ομολόγων του Πυλώνα ΙΙ του ν. 3723/2008, καθώς οι τράπεζες εξόφλησαν μέρος αυτών των υποχρεώσεών τους, γ) η περαιτέρω μείωση του λειτουργικού κόστους, ως αποτέλεσμα της μείωσης του προσωπικού και του δικτύου καταστημάτων, και δ) η μείωση των μη επαναλαμβανόμενων ζημιών.

  Παράλληλα, ο σχηματισμός προβλέψεων για τον πιστωτικό κίνδυνο αυξήθηκε το εννεάμηνο του 2017 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016, ενώ οι λοιπές ζημίες απομείωσης παρέμειναν αμετάβλητες. Μετά από φόρους και διακοπτόμενες δραστηριότητες, οι τράπεζες εμφάνισαν ζημίες ύψους 80 εκατ. ευρώ.

  Κεφαλαιακή επάρκεια

  Με βάση τα τελευταία στοιχεία Σεπτεμβρίου 2017, ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών (Common Equity Tier 1 – CET1), σε ενοποιημένη βάση, ανήλθε σε 17,1% (Δεκέμβριος 2016: 16,9%) και ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας σε 17,2% (Δεκέμβριος 2016: 17%).

  Η μικρή βελτίωση των δεικτών οφείλεται στην ταχύτερη μείωση του σταθμισμένου για τον κίνδυνο ενεργητικού έναντι της οριακής μείωσης των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων. Σημειώνεται ότι το σταθμισμένο για τον πιστωτικό κίνδυνο ενεργητικό αποτελεί το 89% του συνολικού σταθμισμένου ενεργητικού, καταδεικνύοντας τη σημασία της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου για την ευρωστία του ελληνικού τραπεζικού τομέα.

  Ποιότητα χαρτοφυλακίου δανείων

  Η ποιότητα του χαρτοφυλακίου δανείων του συνόλου των τραπεζών εμφανίζει συνεχιζόμενη μικρή βελτίωση. Με βάση στοιχεία Σεπτεμβρίου 2017, το ύψος των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων μειώθηκε κατά 2,4% και 5,5% συγκριτικά με το τέλος του Ιουνίου 2017 και του Δεκεμβρίου 2016 αντίστοιχα, φθάνοντας στα 100,4 δισ. ευρώ ή το 44,6% των συνολικών ανοιγμάτων. Σε σχέση με το Μάρτιο του 2016, όταν τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα έφθασαν στο υψηλότερο επίπεδο, παρατηρείται μείωση κατά 7,6% ή 8,2 δισ. ευρώ.

  Η βελτίωση κατά τη διάρκεια του 2017 ήταν αποτέλεσμα κυρίως διαγραφών δανείων (4,4 δισ. ευρώ), πωλήσεων (1,8 δισ. ευρώ, με το μεγαλύτερο μέρος να αφορά πώληση δανείων από την Attica Bank το γ’ τρίμηνο του έτους), καθώς και αποπληρωμών (μερικών ή ολικών) δανείων (1,8 δισ. ευρώ). Η δημιουργία νέων ροών μη εξυπηρετούμενων δανείων (8,1 δισ. ευρώ) ξεπέρασε τις πιστώσεις που είχαν παρουσιάσει καθυστέρηση στο παρελθόν αλλά άρχισαν και πάλι να εξυπηρετούνται (5,3 δισ. ευρώ).

  Συνθήκες ρευστότητας

  Συνεχώς βελτιούμενες ήταν στη διάρκεια του 2017 οι συνθήκες ρευστότητας για τις ελληνικές τράπεζες. Μετά από τις εκροές των δύο πρώτων μηνών, παρατηρήθηκε σταδιακή αύξηση του υπολοίπου των καταθέσεων, ενώ συνεχίστηκε ο περιορισμός της εξάρτησης των τραπεζών από το μηχανισμό έκτακτης παροχής ρευστότητας της Τράπεζας της Ελλάδος.

  Τον Οκτώβριο του 2017 τρεις τράπεζες επέστρεψαν στις διεθνείς αγορές κεφαλαίων για πρώτη φορά μετά το 2014 με την έκδοση καλυμμένων ομολογιών. Συγκεκριμένα, εκδόθηκαν καλυμμένες ομολογίες ύψους 1,750 εκατ. ευρώ, με την εκδήλωση μεγάλου ενδιαφέροντος εκ μέρους επενδυτών για τις δύο εκδόσεις (Εθνική, Eurobank), ενώ η τρίτη (Πειραιώς) διατέθηκε μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης σε υπερεθνικούς οργανισμούς. Μέσω της άντλησης ρευστότητας από τις εν λόγω εκδόσεις, οι τράπεζες σκοπεύουν να μειώσουν περαιτέρω την εξάρτησή τους από την έκτακτη παροχή ρευστότητας από την Τράπεζα της Ελλάδος, αλλά και να αυξήσουν τη χρηματοδότηση του επιχειρηματικού τομέα.

  Tο 2017 καταγράφηκε επίσης άνοδος των καταθέσεων στις εγχώριες τράπεζες. Σε αυτό συνέβαλε η βελτίωση της εμπιστοσύνης μετά το πέρας της δεύτερης αξιολόγησης και η ελαφρά άνοδος της οικονομικής δραστηριότητας. Μεταξύ Ιουνίου 2016, οπότε ολοκληρώθηκε η πρώτη αξιολόγηση, και Οκτωβρίου 2017 οι καταθέσεις επιχειρήσεων και νοικοκυριών αυξήθηκαν κατά 8,4 δισ. ευρώ (ή κατά περίπου 7%). Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2017 οι καταθέσεις του τομέα αυτού στις ελληνικές τράπεζες σημείωσαν συνολικά άνοδο κατά 2,6 δισ. ευρώ. Η άνοδος των καταθέσεων καταγράφηκε παρά το γεγονός ότι στο διάστημα αυτό συνεχίστηκε η συρρίκνωση του υπολοίπου της τραπεζικής χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα (-2,0 δισ. ευρώ). Η αύξηση των καταθέσεων τη δεκάμηνη αυτή περίοδο προήλθε κυρίως από επιχειρήσεις (+1,6 δισ. ευρώ) και σε μικρότερο βαθμό από νοικοκυριά (+1,0 δισ. ευρώ).

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων