Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 15-Δεκ-2017 16:38

  Εθνική Τράπεζα: Η διαδικασία για την άσκηση των warrants

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Η 27.12.2017 (ημέρα Τ) είναι η ημερομηνία της 9ης άσκησης των warrants, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Εθνική Τράπεζα.

  Όπως αναφέρει η τράπεζα σε σχετική ανακοίνωση, η 27.12.2017 είναι η τελευταία ημερομηνία άσκησης των Warrants και βάσει των προβλεπόμενων στο Ν.3864/2010 και στις Π.Υ.Σ. τα Warrants που δεν θα έχουν ασκηθεί έως και την ημερομηνία αυτή θα παύσουν αυτοδικαίως να ισχύουν και θα ακυρωθούν από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας μετά την ημερομηνία διακανονισμού των εντολών συμμετοχής την 29.12.2017 (ημέρα Τ+2). Ως ημερομηνία έναρξης καταχώρισης εντολών συμμετοχής στην άσκηση ορίζεται η 19.12.2017 (ημέρα Τ-4).

  Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται αναλυτικά τα στοιχεία της ένατης άσκησης καθώς και τα στοιχεία της λήξης και της ακύρωσης των Warrants.
   


  Διαδικασία Άσκησης των Warrants

  Διευκρινίζεται ότι οι Επενδυτές πρέπει να απευθυνθούν στο Χειριστή του Λογαριασμού τους στο Σύστημα Αΰλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) και να δώσουν τις εντολές άσκησης των Warrants από την 19.12.2017 (ημέρα Τ-4) έως και την 27.12.2017 (ημέρα Τ). Η ποσότητα των προς άσκηση Warrants θα πρέπει να είναι ελεύθερα διαθέσιμη στον Λογαριασμό του Επενδυτή, ενώ με την καταχώριση της εντολής άσκησης από το Χειριστή στο Σ.Α.Τ., αυτή η ποσότητα δεσμεύεται για τους σκοπούς της διαδικασίας.

  Μία εντολή άσκησης Warrants δύναται να ακυρωθεί με εντολή, που θα δώσει ο Επενδυτής στο Χειριστή του, έως και την ημέρα Τ.

  Πίστωση μετοχών

  Ο διακανονισμός των εντολών άσκησης Warrants που καταχωρήθηκαν στο Σ.Α.Τ. έως και την ημέρα Τ, δηλαδή η πίστωση των μετοχών που αντιστοιχούν στην άσκηση έναντι του αναλογούντος καταβληθέντος τιμήματος (αριθμός Warrants επί Πολλαπλασιαστή επί Τιμή Μετοχής 9ης Άσκησης), θα γίνει την 28.12.2017(ημέρα Τ+1). Η πίστωση τυχόν κλασματικών μετοχών, κατ’ εφαρμογή των σχετικών διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 3 της Πράξεως Υπουργικού Συμβουλίου Αρ. 38/19.11.2012 (ΦΕΚ Α’ 223), όπως έχει τροποποιηθεί με την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου Αρ. 43/2.12.2015 (ΦΕΚ Α’ 163) και ισχύει, και σύμφωνα με τα οριζόμενα παρακάτω, θα γίνει την 29.12.2017 (ημέρα Τ+2).

  Άσκηση με μία εντολή στον ίδιο Χειριστή

  Ο αριθμός των μετοχών που αντιστοιχούν στην άσκηση των Warrants είναι το γινόμενο της ποσότητος των ασκηθέντων Warrants επί τον πολλαπλασιαστή, στρογγυλοποιημένο στον πλησιέστερο κατώτερο ακέραιο αριθμό, την αξία των οποίων καταβάλλει ο κάτοχος των Warrants που ασκούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του Χειριστή.

  Άσκηση με πολλαπλές εντολές στον ίδιο Χειριστή

  Εφόσον υπάρχουν περισσότερες της μίας εντολές άσκησης για τον ίδιο κάτοχο Warrants στον ίδιο Χειριστή, τυχόν κλασματικές μετοχές αθροίζονται και στη συνέχεια στρογγυλοποιούνται στον πλησιέστερο κατώτερο ακέραιο αριθμό, την αξία των οποίων καταβάλλει ο κάτοχος των Warrants που ασκούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του Χειριστή.

  Άσκηση μέσω πολλών Χειριστών

  Σε περίπτωση που ο επενδυτής κατέχει και ασκήσει Warrants μέσω περισσοτέρων του ενός Χειριστή, με μία ή πολλαπλές εντολές, τυχόν κλασματικές μετοχές που θα προκύψουν μετά την διαχείριση των κλασματικών αξιών ανά Χειριστή (σύμφωνα με τα ως άνω), αθροίζονται και στη συνέχεια στρογγυλοποιούνται στον πλησιέστερο κατώτερο ακέραιο αριθμό, την αξία των οποίων καταβάλει ο κάτοχος των Warrants που ασκούνται, σύμφωνα με τις οδηγίες του Χειριστή του κατόχου με το υψηλότερο ποσοστό ασκηθέντων Warrants.

  Οι εντολές άσκησης Warrants των Επενδυτών προς τους Χειριστές τους περιλαμβάνουν και τα κλασματικά υπόλοιπα που ενδεχομένως προκύψουν κατά τα ανωτέρω. Οι Επενδυτές υποχρεούνται, συνεπώς, να καταβάλουν στους Χειριστές τους την αξία και των επιπλέον μετοχών που τυχόν προκύψουν από κλασματικά υπόλοιπα. Για την καταβολή της αξίας των επιπλέον μετοχών οι δικαιούχοι θα ενημερώνονται από τον αρμόδιο Χειριστή τους, η δε πίστωσή τους θα πραγματοποιείται σε λογαριασμό των δικαιούχων στο Χειριστή στον οποίο κατέβαλαν την αξία τους.

  Για περισσότερες πληροφορίες οι επενδυτές μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Τράπεζας (τηλ.: 2103343415, 2103343421, 2103343436 & 2103343412).

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων