Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 11-Αυγ-2017 16:47

  Foodlink: Στις 4/9 η Γ.Σ. για αγορά ιδίων μετοχών

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Στις 4 Σεπτεμβρίου, ημέρα Δευτέρα, θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την δωρεάν διάθεση μετοχών της εταιρείας στο προσωπικό, την έγκριση αγοράς ιδίων μετοχών της εταιρείας, την παροχή εταιρικής εγγύησης προς την θυγατρική εταιρεία DOTLINK και την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

  Ειδικότερα, όπως σημειώνει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό τους κ.κ. μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 4η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00, στις εγκαταστάσεις και γραφεία της εταιρείας στον Ασπρόπυργο Αττικής, (Λεωφ. Ειρήνης 47), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

  1.   Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 2016 καθώς και της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των  Ελεγκτών επί της οικονομικής καταστάσεως της εταιρικής χρήσεως 2016 (1/1/2016-31/12/2016).

  2.   Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη επί των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2016 και της εν γένει διαχειρίσεως της ως άνω χρήσεως.

  3.   Έγκριση καταβολής αμοιβών και λοιπών παροχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για τη χρήση 2016 και προέγκριση για τη χρήση  2017.

  4.   Εκλογή  Ελεγκτών και  αναπληρωτών για την χρήση  2017.

  5.   Δωρεάν διάθεση μετοχών της εταιρείας στο προσωπικό της εταιρείας  σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.16 παρ.3 του Κ.Ν.2190/1920.

  6.   Έγκριση αγοράς ιδίων μετοχών της εταιρείας έως του αριθμού των  300.000 με τιμή από 0,30 έως 100 Ευρώ, δυνάμει του αρ.16 του Κ.Ν.2190/1920 - Εξουσιοδότηση ΔΣ να υλοποιήσει το Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών (αρ.16 Κ.Ν.2190/1920).

  7.   Παροχή εταιρικής εγγύησης προς την θυγατρική εταιρεία DOTLINK A.E.

  8.   Τροποποίηση του άρθρου 7 του Καταστατικού.

  9.   Τροποποίηση του άρθρου 12 του Καταστατικού.

  10. Έγκριση όλων των προηγούμενων αποφάσεων των ΓΣ.

  11. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

  12. Οποιοδήποτε άλλο θέμα τεθεί από τους μετόχους.

  Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η τυχόν Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 18η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο, χωρίς νέα πρόσκληση των μετόχων με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ